pondělí 15. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Sdělovací prostředky:
 • Spojené státy se rozhodly z ČR podvracet rozhlasem režim Saddáma Husajna. Bude česká rozvědka schopna čelit případným protiútokům iráckého diktátora? Korupce v České televizi:
 • Oťas, neblbni, jinak Klaus nepřijde! (Tomáš Pecina) Reforma českého školství - Dopisy Janu Sokolovi:
 • Hrozí české společnosti nadbytek vzdělaných lidí?(Tomáš Pecina)
 • Vysoká škola dává výcvik vycvik k určitému způsobu chování, k nakládání s informacemi, k určité životní kultuře (Marek Houša) Česká politika:
 • Havlovo povolební drama (Petr Jánský) Ekonomika:
 • Je Ontario Hydro modelem pro rozparcelování ČEZ? (Jiří Jírovec) Etika médií:
 • Ještě jednou k pořadu Áčko - "Živím se svým tělem" - srovnání s Německem (Milan Šmíd) Zdraví:
 • Vědci identifikovali příčinu náhlých úmrtí nemluvňat Oznámení:
 • Čestný doktorát pro Sira Andrewa Huxleyho (Česká fyziologická společnost)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Je Ontario Hydro modelem pro rozparcelování ČEZ?

  Jiří Jírovec

  Slovo z 10.6. 1998 přineslo glosu Matěje Štětky k vydělení přenosové soustavy z elektrárenské společnosti ČEZ. Tento krok české vlády se podobá nedávnému kroku ontarijské vlády, která v parlamentu otevřela diskusi o zákonu, který rozparcelovává energetický gigant Ontario Hydro.

  Jde o podnik patřící provinční vládě (informace o něm jsou dostupné na www.hydro.on.ca). Jeho počátky souvisejí s dokončením hydroelektrárny na kanadské straně Niagáry v roce 1904 (její americký protějšek je o deset let starší). Tato elektrárna, představovala svým výkonem 75000 kW průlom do dosavadní struktury málo výkonných elektráren místního významu. V roce 1906 byl uzákoněn vznik veřejně vlastněné Hydro-Electric Power Commission, jejímž původním posláním byla distribuce elektřiny právě z niagarské hydroelektrárny. Tato společnost, přejmenovaná později na Ontario Hydro, se v období 1909-70 stala monopolním výrobcem a distributorem elektrické energie v Ontariu.

  Pro představu uvedu několik čísel. Ontario Hydro (dále jen OH) v současné době vlastní 69 hydroelektráren (25), 5 jaderných elektráren (48) a 6 elektráren na fosilní paliva (17) - čísla v závorce znamenají procentní podíl na celkovém instalovaném výkonu 30284 megawatů. OH rovněž vlastní 29 tisíc kilometrů vysokonapěťových vedení a 129 tisíc kilometrů rozvodných sítí. OH mělo v roce 1997 23568 zaměstnanců, majetek v hodnotě 39.2, hrubý příjem 8.9 a dlouhodobý dluh 28.2 miliard dolarů.

  Dlouhodobý dluh je má původ ve vysoké úrokové míře sedmdesátých let, kdy se stavěly jaderné elektrárny. OH ovšem bylo vždy solventní a tak dluh splácí. Rychlost splácení dluhu samozřejmě určují faktory, které OH nemůže přímo ovlivnit. Mezi nimi jsou na předním místě stále přísnější limity na emise radioaktivity a regulace cen elektrické energie vládou (pro většinu malospotřebitelů zůstala cena posledních pět let beze změny). Poněkud kuriózní pak bylo to, že OH samo financovalo kampaň na snížení spotřeby elektrické energie. Kdyby totéž dělali šéfové automobilek (jeďte vlakem, ušetříte), tak by si každý myslel, že zešíleli. Na druhé straně měla regulace ceny elektřiny údajně velmi positivní dopad na příliv investic do Ontaria.

  Provinční vláda tvrdí, že rozštěpení OH na tři společnosti (Ontario Electricity Generation Corporation, Ontario Electric Services Corporation a  Independent Electricity Market Operator) povede k otevření (lukrativního) ontárijského trhu konkurenci a následně ke snížení ceny elektrické energie, čímž se zvýší přitažlivost Ontaria pro investory.

  Při debatě v parlamentu ovšem vlada odmítla předložit jakékoli informace, z nichž by vyplývalo, k jakému snížení ceny by mělo dojít. Je to celkem pochopitelné, protože žádné garance neexistují. Navíc konkurence nemusí nutně vést k nižším cenám, jak o tom svědčí třeba ceny benzinu.

  Zdá se však, že jde spíš o přípravu privatizace OH. Je totiž pravděpodobné, že dluh OH bude posléze přičleněn ke společnosti produkující elektřinu, případně k té její jaderné části, a zbývající dvě bude snadné privatizovat.

  Otázkou je, co se stane dál. Společnost Ontario Electricity Generation Corporation bude mít menší příjmy (ledaže se jí podaří prodávat přebytek do USA nebo jiných provincií) a tím pro ni bude obtížnější dluh splácet. Je tedy možné, že bude vládou oddlužena, rozdrobena na jednotlivé elektrárny a pak privatizována.

  Do jaké míry se na celé záležitosti podílí uhelná lobby (hlavně z USA) a odpůrci jaderných elektráren na obou stranách není zcela jasné. Zdá se však, že politická a nikoli ekonomická hlediska převažují.

  Ve hře je samozřejmě i životní prostředí. Lze totiž předpokládat, že snížení odběru "domácí" elektrické enegie se projeví především v omezení provozu ekologicky čistých jaderných elektráren. Naproti tomu dovážená energie bude převážně pocházet z elektráren na fosilní paliva.

  Stojí za zmínku, že nedávné rozhodnutí OH dočasně odstavit několik reaktorů za účelem jejich postupné modernizace, vyvolalo zhruba jednodenní velké nadšení odpůrců jaderné energie. Pak došlo na kalkulace, co znamená přechod na fosilní paliva a nadšení vystřídal úlek a prohlášení proti uhlí. Navíc je zřejmé, že se případný dovoz musí něčím zaplatit. Doveze-li Ontario elektrickou energii třeba za miliardu, musí jí vyprodukovat někde jinde - opět s dopadem na životní prostředí.

  Z hlediska vlády ovšem existují dobré politické důvody, proč se OH zbavit. Monopol na elektrickou energii v Ontariu, který vlastně má, sebou totiž přináší odpovědnost za dluh OH a v budoucnosti patrně nevyhnutelné zvýšení ceny elektrické energie.

  Jiří Jírovec

  PS Stojí za zmínku, že druhá část názvu Ontario Hydro se jazykově osamostatnila. Slovo "hydro" znamené v běžné řeči elektrickou energii. Výraz "hydro included", který se objevuje v inserátech na byty znamená, že cena energie je zahrnuta v nájmu. "Hydro bill" je faktura za elektřinu.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|