úterý 16. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Sdělovací prostředky:
 • Zpravodajství ČT: pošetilci s politickou protekcí České volby:
 • Tipy pro českého voliče - anonymní bloudění předvolební zemí - PODROBNÁ, VELMI PODNĚTNÁ ANALÝZA ČESKÉ PŘEDVOLEBNÍ SCÉNY
 • Ondráš podotýká před volbami
 • Předvolební úvaha: mohu hlasovat s touž volební kartou na více místech? (Jan Lipšanský)
 • Kdo jsou v ČR velké osobnosti? Vědci ne! (Marie Lipoldová)
 • Z tiskové besedy Nezávislých z 16.6.1998
 • Demokratická unie: "Cenzura reklamy DEU"
 • Nabídka: Modlitba pro tuláka (Jiřina Fuchsová)
 • Dosavadní výsledky voleb zahraničních Čechů (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pošetilci s politickou protekcí

  Jan Čulík

  Ve středu 27. května 1998 jsem v diskusi o České televizi v Radiofóru konstatoval toto:

  "Situace v České televizi zdá se být asi taková. Je tam určitá - dosti velká redakce zpravodajství, jsou tam různí pracovníci, někteří pracovníci jsou postaveni níže, jiní výše, ale, kupodivu, na tom, jak se zdá nezáleží. Z minulosti vzniklo to, že někteří pracovníci zpravodajství České televize mají velmi dobré konexe na poslance, na politiky, a ti mají v té ČT v současnosti daleko větší moc než často jejich nadřízení. Ti nadřízení se jich bojí. Nově příchozí lidé nemají konexe u politiků a tak jsou v dosti slabém postavení. Ivan Kytka, pokud tomu dost dobře rozumím, i když jsem s ním o tom nehovořil, musel z televize odejít, protože byl šest let v zahraničí a neměl protekci. Byli tam jiní lidé, kteří měli jiné pojetí a měli protekci."

  Generální ředitel České televize, který ve výše zmíněném rozhovoru reagoval na všechny konkrétní otázky neuvěřitelným mlžením, mlžil v tomto rozhovoru také. Na má výše citovaná slova reagoval mj. takto:

  "Situace ve zpravodajství, respektive chod takového mechanismu, jakým je redakce zpravodajství veřejnoprávní televize je velmi, velmi složitou, velmi subtilní záležitostí, takže některé věci přece jen zjednodušujete a ty věci, které naznačujete, ty já bych nepřijímal."

  Jakub Puchalský však nemluvil pravdu buď v tomto případě, anebo o týden předtím, ve středu 20. května, den před vypuzením Ivana Kytky z funkce šéfa zpravodajství České televize.

  Toho dne totiž Puchalský poskytl rozhovor týdeníku Prague Business Journal. Snad proto, že časopis vychází v angličtině, a v ČR ho tedy málokdo čte, definoval Puchalský bez mlžení a docela odvážně a otevřeně, co ho zřejmě přimělo k vypuzení Ivana Kytky, člověka, za nímž jel o několik týdnů předtím až do Londýna a téměř si rval vlasy, že ho musí do funkce šéfa zpravodajské redakce získat. Proč ale pak mlžil o týden později v Českém rozhlase?

  (Znovu opakuji, že mi nejde o osobní osud Ivana Kytky, ale o modelový příklad, jímž Česká televize dokázala, že je v nynější situaci a v nynějším spiknutí mezi českými politiky a podřadnými novináři neschopna jakékoliv profesionálnější reformy.)

  V časopise Prague Business Journal, na týden 25. - 31. května 1998, v článku, jehož autory jsou Scott McMillan a Otakar van Gemund, konstatuje Jakub Puchalský den před vyhozením Ivana Kytky zcela otevřeně:

  "I am not happy Parliament wants to interfere" with the "independence" of Czech TV, Puchalský said on Wednesday. He added the Commission's special meeting was most likely the result of political connections of some people from the management of the news department, though he would not specify any names.

  Překlad:

  "Nejsem spokojen s tím, že chce parlament zasahovat" do "nezávislosti" České televize, řekl Puchalský ve středu. Dodal, že speciální zasedání komise je nejpravděpodobněji důsledkem politické protekce některých osob ve vedení zpravodajské redakce, i když nechtěl uvést žádná jména.


  A jaká je situace ve zpravodajské redakci České televize dnes?

  Zdeněk Šámal, nový vedoucí zpravodajské redakce, nejenže nemá žádnou koncepci a dosud se na veřejnosti projevil jen pozoruhodným kamarádšoftským, kvalitu a profesionalitu nevyžadujícím rozhovorem, umístěným na internetových stránkách ČT, ale v redakci neprovádí absolutně žádné změny. Je co nejpasívnější, cynikové prohlašují, že se obává, že kdyby se pokusil něco zlepšovat, okamžitě ho stihne osud Ivana Kytky. Domácí redakcí vládne koncem května do funkce šéfa vedoucího domácí redakce ČT Bohumil Klepetko, nevýrazný novinář, který v éře Ivana Kytky z ČT odešel, pak se ho veřejně zastal poslanec ČSSD Pavel Dostál, a ejhle, Klepetko byl najednou zčistajasna jmenován novým šéfem domácí redakce zpravodajství ČT.

  Klepetko je tak chabý moderátor a chaotický žurnalista, že jak se zdá snad teprve Britské listy mu udělaly určitou reklamu. Přišlo několik dopisů od čtenářů s dotazy, kdo to proboha ten Klepetko je, že si ho diváci ČT dosud nikdy nepovšimli. Tak výrazná je to osobnost, jakou jmenoval po vypuzení Ivana Kytky Jakub Puchalský do vzkříseného křesla šéfa domácího zpravodajství.

  Klepetko to mimochodem byl, kdo minulou sobotu - zjevně z titulu své zbrusu nové šéfovské funkce - předvolebně interviewoval na ČT Václava Havla. Nebyl příliš dobře připraven, takže Havel na jednom místě musel opravovat věcné chyby v jeho otázce.

  V časopise Televize napsal v těchto dnech Klepetko, že chce prosazovat v ČR "seriózní zpravodajství".

  A jak seriózní je práce zpravodajské redakce, jejíž mnozí členové nemají příliš mnoho co na práci, a tak postávají po chodbách a intrikují?

  Jak známo, Jan Ruml prohlásil, že nedostane-li se do parlamentu, oholí si vousy.

  Jak reagovali vysoce vytížení a absolutně profesionální (vůbec ne dětinští) pracovníci zpravodajské redakce ČT na tuto závažnou zprávu?

  Usedli k televizním počítačům a jali se grafickými programy upravovat tvář Jana Rumla, aby zjistili, jak asi vypadá bez vousů.

  Ve 13.30 se konají ve zpravodajské redakci schůze. Reportéři ČT, kteří by měli být tou dobou dávno ve městě, zjišťovat, co se děje, získávat zprávy a připravovat reportáže, pasívně sedí na těchto schůzích.

  Oni ale vlastně přece žádné zprávy získávat nemusejí. Sedí v redakci u telefonu a čekají, co jim napovídají mluvčí jednotlivých politických stran. Z toho pak vzniká zpravodajství.

  Možná, že se s Českou televizí a jejím zpravodajství skutečně nedá nic dělat, než to celé vyvrátit od základů. Jinak se ten zhoubný etos druhořadosti asi nezlikviduje. Co kdyby byla Česká televize zprivatizována? Druhořadí flákači, kteří tam intrikují po chodbách, by se museli naučit pracovat, anebo by museli odejít.

  Britské listy mnohokrát ostře kritizovaly televizi Nova, obávám se však, že v nynějším předvolebním období jsou zpravodajské a publicistické pořady Novy lepší než ČT. ČT nepřispívá ničím k předvolebnímu politickému procesu.

  Většinou ve zpravodajství ČT neexistuje skutečná svoboda projevu, reportéři ČT nemají tušení, co to je profesionální novinářská práce, nemají ponětí o tom, co to je demokracie.

  K podrobnému rozboru zpravodajských pořadů ČT se Britské listy vrátí v některém z příštích čísel.

  Jan Čulík  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|