úterý 16. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Sdělovací prostředky:
 • Zpravodajství ČT: pošetilci s politickou protekcí České volby:
 • Tipy pro českého voliče - anonymní bloudění předvolební zemí - PODROBNÁ, VELMI PODNĚTNÁ ANALÝZA ČESKÉ PŘEDVOLEBNÍ SCÉNY
 • Ondráš podotýká před volbami
 • Předvolební úvaha: mohu hlasovat s touž volební kartou na více místech? (Jan Lipšanský)
 • Kdo jsou v ČR velké osobnosti? Vědci ne! (Marie Lipoldová)
 • Z tiskové besedy Nezávislých z 16.6.1998
 • Demokratická unie: "Cenzura reklamy DEU"
 • Nabídka: Modlitba pro tuláka (Jiřina Fuchsová)
 • Dosavadní výsledky voleb zahraničních Čechů (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Z tiskové besedy NEZ konané 15.6.1998

  Na poslední tiskové besedě před volbami upozornilo politické hnutí NEZÁVISLÍ, že skutečně kandiduje ve všech volebních krajích i když je soustavně vynecháváno v přehledu kandidujících stran. Proto žádá voliče, aby si zkontrolovali, zda opravdu dostali volební lístky NEZ s číslem 2.

  Podle průzkumu agentury Sofres Factum uvažuje 19,2 % voličů, že budou volit NEZ.

  Na TB byla sděl. prostředkům poskytnuta následující informace o hospodaření Městské rady Kladna. Jak vyplývá z přiloženého usnesení č.360 Městské rady Kladna, odsouhlasila tato rada dne 29.11.1995 odpuštění poplatků za zábory veřejného prostranství firmě SPT Telecom, dokonce se zpětnou platností od 5.11.1993. Celková odpuštěná částka dosahuje dle našich informací cca 4 miliony Kč. Vzhledem k tomu, že výše uvedené odpuštění přesahuje jednoznačně částku 5.000,- Kč, kdy je tento akt výhradně v pravomoci Zastupitelstva, došlo tím zřejmě k porušení §36a zákona 410/92 Sb. (viz příloha). Za mnohem horší však považujeme skutečnost, že představitelé samosprávy, jejíž finanční situace není obecně dobrá, odpouštějí několikamilionové částky firmě, mající obrovské zisky.

  Vzhledem k tomu, že jak starosta Kladna Ing. Bendl, tak i většina kladenské Městské rady jsou členy ODS, vzniká vážné podezření, zda tímto způsobem nebyl splácen údajný sto-milionový sponzorský dar, který měla podle nedávno publikovaného auditu obdržet ODS právě od SPT Telecom.

  Z výše uvedených důvodů:

  Podají zástupci NEZ v kladenském Zastupitelstvu trestní oznámení na členy kladenské Městské rady pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. NEZ se obrací na odpovědné orgány, aby prošetřily, zda aktivita kladenských radních nemá souvislost s údajným sponzorským darem ODS od SPT Telecom, k obdobnému postupu nedošlo i v jiných městech a obcích, které má v radě většinu členů ODS a aby v kladném případě vyvodily případnou trestně právní odpovědnost.

  K dotazům po televizních diskusích:

  Kde chce NEZ vzít peníze na zdravotnictví

  Základem je vícezdrojové financování.

  1. Prostředky ze samotného systému.

  Snížit prostředky poskytované na léky formou zavedením lékových standardů na  základě výběrového řízení výrobců léků.

  Změnou systému omezit zbytečné výkony generované bodovým systémem.

  Nadstandardní výkony poskytovat jen za úhradu, nebo na základě připojištění.

  Prevencí omezit rozsah následně poskytované zdravotní péče vzniklé zanedbáním.

  Stanovit 2 % hranici pro použití prostředků zdravotních pojišťoven pro vlastní režii.

  2. Prostředky mimo systém.

  Racionalizací činnosti státní správy získat prostředky ze státního rozpočtu. Na příklad zrušením výběrových řízení, která jsou nákladná a pracná bude možné prostředky na  tato řízení použít ve zdravotnictví jinde.

  Omezit zbytečně vynakládané prostředky např. na činnost politických stran (viz návrh NEZ ) a přesunout je do zdravotnictví.

  Proč je nutná změna systému před propouštěním státních úředníků

  Bez této změny by došlo ke kolapsu systému. Příkladem je systém sociálních dávek. Dokud tento systém nezměníme, budou na jedné straně přepážky upachtění žadatelé a na druhé stejně upachtění úředníci. Po propuštění úředníků však nebude mít kdo sociální dávky vyplácet a to ani propuštěným úředníkům z kterých se stanou další žadatelé. Podle návrhu NEZ by bylo možné tyto činnosti omezit, předpokládá to však změnu celého systému sociálních dávek a navazující daňové soustavy.

  NEZ 15.6.1998  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|