úterý 7. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Povolební politická scéna:
 • Čtrnáct dní po volbách - Ruml příčinou velké dohody (Petr Jánský)
 • Hlavním rysem Unie svobody je tvrdohlavost (Andrew Stroehlein)
 • Obstinacy 'R US (Andrew Stroehlein) Prezident Havel a soudní procesy:
 • Vážné boty (Andrew Stroehlein) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a  TV Nova:
 • Hon na čarodějnice (Petr Jánský)
 • Původní rozhovor s Petrem Štěpánkem: Proč zahajujete řízení proti TV Nova? (Jan Čulík) Školství v ČR:
 • Problémy školství jsou tytéž jako problémy ekonomiky (Jaroslav Král) Demografie a důchodci:
 • Příspěvek jako omluva (Ferdinand)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proč zahajuje Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řízení proti televizi Nova?

  Rozhovor s Petrem Štěpánkem, místopředsedou Rady

 • Rada zahájila řízení proti pořadu Volejte řediteli televize Nova. Ale nemáte ještě písemné zdůvodnění, že?

  Z Britských listů mi kdosi volal ve středu v podvečer, ve chvíli, kdy po naprosto hektické diskusi došlo k hlasování. Bylo přijato jen první rozhodnutí. Rada je rozštěpená a druhá půlka toto řízení téměř sabotuje. Správní řízení Rada nezahájila jen kvůli pořadu Volejte řediteli. Tak hloupí, abychom sedli na tento lep, nejsme. Všechno, co běží v televizi a co povídá Marvanová a další, že není možné vést takovéto řízení kvůli jednomu pořadu, to víme. Problém je v tom, že názory, které padají v pořadu Volejte řediteli, nejsou nikde jinde ve vysílání - dle našeho názoru, s největší pravděpodobností - nejsou vyvažovány. Jde právě o toto.

 • Proč jste tedy přesně zahájili toto správní řízení?

  Ještě zahájeno nebylo. Nejde nám ale jen o pořad Volejte řediteli. Jde nám o nevyváženost televize Nova a v závorce dováváme, také v pořadu Volejte řediteli.

 • Vladimír Železný je velmi schopný protivník. Nebylo by bývalo stoprocentně si všechno předem připravit, než se s tím vytasíte na veřejnost?

  Naším cílem vůbec nebylo zahájit správní řízení o odejmutí licence. Chtěli jsme vyvolat správní řízení, aby bylo prošetřeno, jestli ve Volejte řediteli a v dalším vysílání nedochází k porušování zákona. Naši názoroví oponenti celou debatu tlačili k naprosto nejpřísnějším formulacím, že to musí být řízení o odnětí licence, protože jinou sankci zákon nezná. Nakonec oni prosadili tyhlety formulace, snad v domnění, že se pro to ty ruce nezvednou. A ony se ty ruce zvedly.

 • Takže se v Radě nedá prosadit, co byste považoval za rozumné, protože to vždycky uhne v důsledku sporů v Radě někam jinam?

  To nemůžu říct. Dneska je většina v Radě na razantnější straně.

 • Podle původního zákona měly být v Radě nepolitické osobnosti, sice je nominovaly politické strany, ale členové Rady neměli vyloženě zastupovat svými názory politické strany. Není to porušením zákona?

  Je to přesně, jak by to podle zákona mělo být . Členové Rady při jednání nehájí stanoviska politických stran. My tam vůbec nemáme mezi sebou politický konflikt. Dokonce teď, když se ODS ode mne distancovala, musím, říct, že mi to připadá úsměvné - -

 • Ale vy jste se ODS v minulých dnech zaštiťoval?

  Právě, že taky ne.

 • Tak jak to bylo?

  Je to úplně obráceně. V politickém klimatu, v němž Rada rozhodnutí přijme, jsem hájil názor, že i když je politicky neklidná doba, není nepřátelsky nastavena vůči tomuto rozhodnutí. Obecně jsem říkal, jestli se Klaus se Zemanem na něčem shodnou, je to, že ve státě má vládnout ten, kdo vyhrál ve volbách a nikoliv ten, kdo nevyhrál nic, ale má televizi. A také jsem zdůraznil, že když mluvím s lidmi z ODS, že na mě není činěn tlak, abych rozhodoval tak či onak. Tyhlety věty byly dezinterpretovány úplně obráceně. Někdo řekl, že já jsem se na zasedání měl zaštiťovat tím, že špičky ODS jsou pro zahájení správního řízení. To je nesmysl. Nikdy jsem to za čtyři roky nedělal a neudělal jsem to ani teď. Přesto byla tato zkreslená zpráva zveřejněna. Grémium ODS se naštvalo a přijalo kritické usnesení. Mezitím jsem stihl telefonovat s Benešovou a s Langrem a vysvětloval jsem jim, jak to bylo. Přesto strach, že si pohněvají v této rozbouřené době nejsilnější médium, byl větší, než loajalita k členu jejich strany.

 • Ale neměl jste to všechno mít předem dohodnuto a pojištěno, třeba jako s tím dopisem referenční laboratoře pro AIDS, tím jste se zaštiťoval a potom se ukázalo, že dopis je sice na papíře s hlavičkou, ale oni se od něho distancují?

  Zase to bylo trochu jinak. Já jsem se tím dopisem nezaštiťoval, já jsem se o něm jen zmiňoval. V Mladé frontě Dnes se mnou o tom polemizoval Radek John. O dopise jsem se zmínil, protože ho pokládám za naprosto zajímavý. Člověk, který se jako street worker pohybuje v první linii, konstatuje, že podle jeho názoru po odvysílání pořadu Áčko narostl počet chlapců, kteří přijíždějí cíleně prostituovat. Tento člověk přišel na tiskovou konferenci Rady a dokonce tam přivedl ukázat nějaké ty kluky. Byl jsem kritizován, že se odvolávám na nějakého László Šimka z Národní referenční laboratoře pro AIDS a operovali tím, že počet slinných testů na AIDS nestoupl. Já jsem řekl, že ani pan Šimek, ani já netvrdíme, že stoupl počet slinných testů, protože ne každý nový prostitut si ten test nechá udělat. John se zaštiťoval v článku v MFD poukazem na tato čísla. Já jsem kontroval, že nejde o čísla, ale o sdělení tohoto člověka, že se zvýšil počet prostitutů a podle těch chlapců jim inspirací bylo to Áčko. Zase je to pootočené. Ten dopis nebyl podkladem k žádnému rozhodování v Radě.

 • Nova vysílá celou řadu strašných pořadů, ale podle některých názorů bylo právě toto Áčko relativně profesionálně uděláno. Proč jste si vybrali zrovna toto Áčko, když tento byl relativně seriózní?

  My šetříme takové kauzy, kdy se na nás někdo obrátí. Tady se na nás obrátil místopředseda parlamentu Kasal, předseda stálé komise pro sdělovací prostředky. Dostal v té věci řadu dopisů od veřejnosti. Sexuolog Zvěřina byl účastníkem pořadu Áčko. Ten nám pak psal dopis, pozvali jsme si ho na Radu, dlouho jsme o tom povídali a podle jeho názoru ten pořad nebyl v pořádku. Kdykoliv se snažil debatu zavést na nějaké seriózní téma, moderátorka ho zastavila a začalo se hovořit o "zajímavějších" tématech, jako kolik si vydělají. Z pořadu vůbec nevyplynulo, že prostituti jsou ztroskotanci. Byli představeni jako borci. Zvěřina přiznal, že možná byla jeho chyba, že se v pořadu důrazněji neprojevoval. Ale nejvíc prostestoval proti pojednání prostituce jako normální věci, jako housky na krámě.

 • Zpět k pořadu Volejte řediteli.

  Nebudeme analyzovat jen Volejte řediteli. Se stopkami v ruce bude nutno dokázat, jaký prostor - vezmeme-li starší kauzy, třeba reklamu na České televizi nebo koncesionářské poplatky v ČT - jaký prostor si přidělil Železný sám sobě, aby na určitá témata pohovořil, a jestli někde v ostatním vysílání Novy lze nalézt prostor pro oponentní názor. Nikdo Železnému nezakazuje jeho Volejte řediteli. Nikdo mu nezakazuje, aby tam lhal nebo říkal polopravdy. Požadujeme ale, aby elektronické médium dávalo prostor i protistraně.

 • Volejte řediteli nyní předchází titulek "Pořad vyjadřuje názory TV Nova", takže je to nenapadnutelné?

  Je to velmi napadnutelné. Do novin si můžete psát, co chcete. Není žádné omezení, pokud nebudete porušovat zákony o rasismu, xenofobii, pornografii. V televizi si defakto taky můžete říkat, co chcete, ale zákon předepisuje, aby ty názory byly vyvážené. Hovoří-li v televizi odborářský železničář Dušek, určitě dostane prostor ředitel drah Sosna. Když bude hovořit Klaus, určitě bude hovořit i Zeman a naopak. Hovoří-li Železný na mediálně politická témata, jeho názory ve vysílání Novy dle našeho podezření nejsou vyvažovány oponentními názory.

 • Neměli jste to ale už všechno prošetřeno předem?

  Samo řízení umožňuje, že chcete-li po někom, aby vám něco dodal, v rámci toho řízení jsou věci, které on musí udělat. Kdežto když bychom si to dělali bez správního základu, ten člověk se s námi nemusí bavit.

 • Na jakém podkladě to řízení zahajujete?

  Na základě našeho podezření. Účelem řízení je zjistit, zda naše podezření jsou oprávněná nebo ne. A vyústění toho řízení může být trojí. 1. Buď Rada řízení zastaví, protože zjistí, že její podezření se nepotvrdilo. 2. Rada řízení zastaví, její podezření se potvrdilo, ale dotčený subjekt mezitím napravil stav. 3. Rada ukončí řízení odejmutím licence.

 • Už vás ale kritizovala i paní Buzková z ČSSD.

  Paní Buzková řekla něco v tom smyslu, že licenční podmínky nehovoří o jednotlivém pořadu. To je nesmysl. Nejde o licenční podmínky. Jde o zákon a nikdo z nás netvrdí, že jde o jeden pořad.

 • Proč myslíte, že je Rada rozštěpená?

  Když se tvořil zákon o vysílání č. 468, na doporučení odborníků Rady Evropy byla snaha ustavit Radu tak, aby byla nezávislá nejenom na politických stranách, ale i na silných broadcasterech. Mám pocit, že politická nezávislost v této Radě určitě funguje. Nemám nejmenší podezření, že by existovaly politické tlaky. Nejsem si ale jist, zda v Radě funguje druhá nezávislost. Lobby silných broadcasterů mezi některými radními je dle mého názoru natolik silná, že je to v tomto okamžiku nezdravé. Konec konců, ale, to, že je Rada nejednotná, na tom přece není nic špatného.

 • Není tomu ale tak, že Rada by bez vás jednala umírněně a takto se stává obětí Petra Štěpánka, který dělá křižáckou výpravu proti Železnému, protože ho Železný nazval tajtrlíkem? Je to osobní spor?

  Z mé strany určitě ne. Je to nesmysl. Jsem jenom důsledný člověk, že když o mě někdo něco povídá, já jsem taky psavý typ, sednu a napíšu. Nemám s Vladimírem Železným žádný osobní spor. To zaprvé. Zadruhé: Nemám sedm rukou. Jestli si lidé, kteří říkají, to, co vy jste teďka říkal, že já nevím děkan elektrotechnické fakulty ČVUT nebo filmový historik nebo vynikající český kameraman nebo předseda odboru pracovníku v hromadných sdělovacích prostředcích, že to jsou idioti, kteří nemají svůj názor - ti hlasovali stejně jako já - i další členové Rady, nominovaní za ODS, že nemají svůj názor - a jeden z nich je bývalý náměstek ministra životního prostředí, že tvoří mlčící vojsko plamenného bojovníka Štěpánka, to je nesmysl.

  Moc dobře si pamatuju, že když před dvěma lety tyto spory začaly, pustil jste se do toho vy, novinář, který žije mimo území této republiky. První prostor, který jsem dostal k většímu rozhovoru, byly internetové noviny naprosto na komkoli nezávislého Ondřeje Neffa. Tady skutečně jde o svobodu slova. Nikoliv tu Železného, ten si bude povídat, co chce. Kdybyste věděl, jak je problematické dostat do televizního vysílání oponentní názor, v situaci, kdy Prima je vlastně dvojka Novy a kdy vztahy mezi Českou televizí a Železným jsou dneska tak báječné, že Rada má plot už i v České televizi, se svými názory se tam nedostane. Dostat názory Rady na obrazovku je dneska úplně nemožné.

  Původní rozhovor pro Briské listy vedl Jan Čulík • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|