pondělí 20. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Zásah prot Global Street Party:
 • Český helsinský výbor: policie nezasáhla proti globální pouliční slavnosti přiměřeně - ČHV odmítá závěry policejní inspekce
 • Policie, která se sama kontroluje, nikdy nechybuje! (Vratislav Kuška) Česká televize:
 • Pořad "V pravé poledne" 19.7.1998: slovní průjem, v němž se nelze zachytit jediného faktu (Jan Čulík) Český tisk:
 • Články k ničemu v Lidových novinách o oblibě Spojených států v České republice (Jan Čulík) Češi v zahraničí:
 • Čtyřicáté výročí Společnosti pro vědy a umění Civilizační rozdíly:
 • Lidé v ČR jsou jiní: Nepřekvapuje mě, že Stroehlein už není v televizi (Michal Giboda, Portoriko) Školství a prosperita
 • Velmi dobrý článek o omezeném přístupu mladých lidí na vysoké školy v ČR napsal Ivo Možný pro MFD.  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Debatní pořad České televize "V pravé poledne" o povodních

  Neděle 19. července 1998

  Dokonalé úvodní titulky

  Bývalý ředitel České televize Ivo Mathé systematicky investoval peníze do nejmodernějšího vybavení své televizní stanice. Z technického hlediska je na tom Česká televize velmi dobře, zejména v oblasti počítačové grafiky. Má také v technických zaměstnancích velmi dobré zázemí. Jediná potíž je v tom, že žurnalistický kalibr pracovníků, kteří mají určovat, jak využít vynikající technologický potenciál ČT, je nízký.

  Tento nedostatek se neprojevil v úvodních titulcích pořadu V pravé poledne, které, ač relativně krátké, mají vynikající grafickou a uměleckou úroveň. Dobře provedený je taky design studia, v němž se pořad V pravé poledne odehrává. Tím však bohužel chvála tohoto pořadu musí v podstatě skončit.

  Pořadu V pravé poledne chybí razance a objevnost

  Pojetí pořadu je dramaturgicky špatné. Novinářsky je pořad nezvládnutý.

  Hlavní potíž je, že pořad V pravé poledne vychází z oné pasívní, bezkonfliktní, "klepetkovské" novinářské filozofie, která produkuje nevýrazné, nudné pořady, kdy se divák před televizní obrazovkou marně snaží zachytit se během 45 minut vysílání něčeho konkrétního, hmatatelného a nosného.

  Redakce by si měla vždycky, než pořad začne připravovat, dát za úkol, že pořad musí přinést něco nového. Jinak ho totiž nemá cenu vysílat. Pro nezávazné polední nedělní povídání jako u kávy je škoda plýtvat penězi na vysílání.

  Cílem přece není vysílat pořad V pravé poledne, protože je na programu, a tak se holt něco vysílat musí. Každý pořad musí zaujmout svou originalitou. Z tohoto hlediska je nutno pro pořad vybírat účastníky, téma i moderátora.

  Návrat k povodním

  V neděli 19. července se v pořadu V pravé poledne hovořilo převážně o loňských povodních, jimiž byla postižena Morava. Ta se ze špatné situace dosud nedostala, zejména proto, že státní pomoc byla neefektivní. Nic nového pořad nepřinesl.

  Problémem je už obsazování pořadu V pravé poledne. Zdá se nám, že čelní politikové do pořadu nechtějí chodit. Tak tomu bylo i 19.7.: na obrazovce jsme viděli - snad s výjimkou Martina Bursíka - osoby, které za řešení diskutovaného problému nenesly odpovědnost a tak neměly ve studiu vůbec co dělat.

  Rozhodnu-li se věnovat pořad nevyřešenému problému následku povodní, měl bych snad do studia pozvat ty osoby, které byly za řešení problému přímo odpovědné a osoby, kterých se povodně přímo dotkly - ne lidi, kterých se celá záležitost týká jen okrajově. V tom případě totiž sklesne celá diskuse na úroveň nezávazného hospodského povídání, v němž je kromě toho velmi obtížné se orientovat.

  Špatný formát

  Česká televize se tvrdošíjně přidržuje formátu čtyř diskutujících plus moderátor, formátu, který je nepoužitelný, pokud není pořad přesně předem po minutách strukturován. Třičtvrtěhodinová "debata" čtyř účastníků s nevýrazným moderárem sklesává velmi brzo v přátelský hovor několika kamarádů - jen to víno či pivo ve studiu chybělo.

  Hosty v nedělním pořadu V pravé poledne byli:

 • Martin Bursík, ministr pro životní prostředí v odcházející Tošovského vládě

 • poslanec ČSSD Lubomír Zaorálek

 • poslanec ODS a nový místopředseda parlamentu Ivan Langer

 • rektor Ostravské univerzity Jiří Močkař.

  Z toho je zjevné, že pokud se mělo hovořit o problému povodní, kromě Martina Bursíka, který měl jako ministr životního prostředí částečně povodňovou problematiku v rezortu, pozvala režie pořadu do studia úplně nesprávné lidi.

  Úvod o aktuální politice

  Jak už to v nedělních Debatách ČT bývá zvykem, úvodem se Miroslav Dittrich zeptal přítomných na pár věcí z nejnovější politiky. Gratuloval Ivanu Langerovi z ODS k získání funkce místopředsedy parlamentu (nejsem si jist, zda je na místě, aby se takto novinář před politikem ponižoval) a vznesl otázku, jak to, že bude mít parlament jen tři místopředsedy. Ivan Langer odpověděl dlouhým a nepřehledným vysvětlením, kdo byl pro jaké řešení a jak to všechno nakonec dopadlo, takže jsme se nedověděli nic, ani například to, jakou funkci vlastně mají místopředsedové v parlamentu zastávat. Dittrich se nezeptal, jak je ústavně zdůvodněno, že místopředsedu nemá třetí největší strana (KSČM) ani KDU-ČSL a Unie svobody. Protože byl moderátor chabý, slovo si vzal Martin Bursík.

  Martin Bursík, blízký KDU-ČSL, znovu ostře obvinil ČSSD a ODS z uzurpace moci v České republice a vyjádřil názor, že má "opoziční dohoda" obou těchto stran určitě tajné dodatky. Dittrich tento kontroverzní názor žádnou otázkou nekorigoval. Ivan Langer obvinil Bursíka z "neférových podpásových útoků" a konstatoval, že malé strany nelikviduje dohoda ČSSD - ODS, avšak likvidují je voliči, kteří pro ně nehlasují. Dittrich nepoukázal na to, že když je politik v úzkých, obviní svého protivníka z "podpásových útoků", místo, aby přesvědčoval argumenty. Ani slovem se nepokusil usměrnit diskusi k problému většinového volebního systému versus proporční systém - ukázalo by se bývalo, že Langrovo tvrzení, že malé strany likvidují voliči, kteří pro ně nehlasují, je poněkud zjednodušené.

  Moderátor Dittrich do sporu Langer - Bursík vůbec nezasáhl, seděl bez hlesu.

  Ivan Langer odmítl Bursíkovo obvinění, že ODS a ČSSD spolu uzavřely koaliční smlouvu, a konstatoval, že jde o smlouvu opoziční. Dittrich měl v tomto okamžiku vyžadovat přesné, věcné a stručné vysvětlení, jaký je tedy podle Langera rozdíl mezi koaliční a opoziční smlouvou.

  Pak se zmiňoval Ivan Langer o tom, že jmenování Grulicha a Kavana do ministerských postů je pro ODS problematické. Dittrich se nezeptal proč, ačkoliv kampaň vedená proti Janu Kavanovi v českých sdělovacích prostředcích je podivná a bylo by záhodno objasnit její motivaci.

  Rektor Ostravské univerzity vyjádřil neuspokojení nad tím, že už nyní prý dochází mezi ODS a ČSSD k politickým kompromisům. Dittrich ho měl přerušit a zeptat se ho, proč to není dobré, když jsou obě strany nuceny, aby se tlakem svého partnera zbavily extrémů. Vždyť politika je právě uměním kompromisu.

  Nezvěte lidi, kteří žvaní

  Kvalitu debatních pořadů, jako je V pravé poledne, ovlivňuje nejen moderátor, ale také pozvaní debatéři. Je-li moderátor slabý a dá-li se očekávat, že budou debatéři dlouho a obecně mluvit v kruzích, je pravděpobné, že se pořad rozloží. Pozve-li si režie pořadu do studia osoby, o nichž předem ví, že budou mluvit rozvláčně a nesoustředěně, musí moderátorem určit osobu, která je bude schopna zvládnout. Je nebezpečné zvát takové osoby do pětačtyřicetiminutového pořadu, neboť pořad svými bláboly zničí.

  Divák se nemohl ve včerejším pořadu V pravé poledne zachytit ničeho konkrétního, právě protože přítomní hosté mluvili za mlčenlivého pohledu Miroslava Dittricha dlouhé minuty.

  Proč zvát rektora, aby svědčil o povodních?

  Rektor Ostravské univerzity byl do pořadu zjevně pozván jako svědek ostravských povodní. Proč proboha univerzitní rektor?

  Redakce ČT asi měla etatistický pocit, že když už pozvu nějakého nepolitika, musí to být držitel nějaké oficiálně uznávané funkce. Co takhle pozvat do pořadu V pravé poledne proti politikům úplně obyčejného občana, který umí mluvit, a dát mu za pomoci moderátora vůči nim převahu!! - To by nešlo?

  Souvislost mezi Ostravskou univerzitou a povodněmi byla vzdálená, i když rektor místy hovořil docela věcně. Oč věcnější by však bylo, kdyby si místo univerzitního rektora pozvala Česká televize do studia k debatě někoho, kdo byl indolencí pražských politiků přímo postižen, třeba podnikatele, jehož malá či střední firma byla zničena.

  Dobré reportáže, příliš mlhavý Dittrich

  Povodňové téma bylo v pořadu V pravé poledne uvozeno krátkými, pádnými a celkově velmi dobrými reportážemi o skutečně havarijní situaci v mnoha moravských městech i vesnicích, i nyní, ještě rok po povodních. Mimo jiné prý dodnes neexistuje poplašný signalizační systém, takže kdykoliv trochu zaprší, lidi v oblasti se bojí, že dojde k povodním znovu. Reportáž svědčila i o tom, že pojišťovna, u níž byli moravští občané většinou pojištěni, zkrachovala, takže od ní po povodních nedostali nic.

  Bohužel pokaždé po ukončení takovéto dobré reportáže s dramatickým vyznění se podařilo moderátorovi Dittrichovi toto vyznění banální poznámkou či příliš rozvláčnou "otázkou" shodit.

  Například po první drastické reportáži z Moravy, který obsahovala i autentické výpovědi vážně postižených lidí, řekl Dittrich ve studiu něco jako "tak jsme slyšeli některé stesky občanů..." Že by podvědomá distanc, kterou zaujal Dittrich od reportáže, měla být vyjádřením jeho objektivity?

  Jenže moderátor nemá být nudně objektivní: musí systematicky konfrontovat účastníky své debaty s kritickými argumenty, které přímo protiřečí jejich postojům.

  Rektor Ostravské univerzity konstatoval, že vláda ani státní úřady dlouhodobější proces nápravy povodní nezvládly. Ekonomická sanace se nekonala, lidé ani nevěděli, kam se mají o pomoc obrátit.

  Celková atmosféra pořadu V pravé poledne

  V této chvíli se obrátil moderátor Dittrich se správnou, i když poněkud zdlouhavou a trochu koktavou otázkou na Ivana Langera z ODS:"Pane... místopředsedo, vy jste éé členem strany, která měla dominantní postavení ve vládě, v té době, když éé byly povodně a poté. Jaký je váš názor na to, co říkal pan rektor, na tu roli státu? Ééé. Má se ten - měl se ten stát více nn- myšleno nejenom penězmi, ale nějakým dalším způsobem, třeba organizačním, více postarat o ty oblasti, konkrétní?"

  Tady stojí zato ocitovat celý dlouhý proud vědomí Langerovy odpovědi (James Joyce nebo Bohumil Hrabal by mu asi záviděli). Přesně to totiž dokumentuje jak neukázněně, slovním průjmem, se vyjadřují čeští politikové ve sdělovacích prostředcích. Je to také docela přesvědčivou ukázkou, jak Česká televize selhává ve snaze jejich bláboly ukočírovat:

  Ivan Langer na Dittrichovu otázku odpověděl:

  "Já si já se jsem téměř stoprocentně jistý, že ať by stát konal ještě víc, tak stoprocentně by se nepodařilo veškeré ty následky škod, které byly způsobeny, odstranit, způsobem, že by všichni občané na na severní Moravě, ve Slezsku řekli, jsme spokojeni s tím, co se stalo. A opravdu bych moc prosil, abysme ten problém strukturovali na úroveň vlády, o obecních, městských zastupitelstev, a potom i tu o-osobní odpovědnost jednotlivých těch - těch osob, které žijí v těch oblastech, které byly postiženy. A já se nedomnívám, že to jakoby tvrdé nebo že jednání vlády bylo příliš tvrdé a že bylo příliš liberální v tom, že zdůrazňovalo osobní odpovědnost těch osob. Já si myslím, že u každého z nás to začíná, samozřejmě, a jestliže mám nějaký majetek, je mojí, vlastně asi logickou povinností, se pokusit o něj v mezích možností, které mám, postarat, to jest například to pojištění. Ale jestli se můžu vrátit k té k té vládě. Myslím, že vláda, a v tom v tom souhlasím s panem rektorem, velmi operativně za-zareagovala v těch v těch prvních dnech, myslím si, že také ta pomoc plynula v té v té úvodní fázi velmi rychle. Problém nastal potom i v důsledku ani ne tak vlády, ale parlamentu, v tom následujícím období, kdy kdy se hledaly další prostředky k uvol- ééé k uvolnění a k sanaci těch škod a jestliže jsme si slibovali s panem kolegou Zaorálkem nějaký střet v této této debatě, tak myslím, že nastává i tady, protože to bylo já si pamatuju na jednání poslanecké sněmovny, tady se jednalo o uvolnění zhruba pět miliard korun, čtyř miliard korun, z Fondu národ - z prostředků Fondu národního majetku a byla to tehdy právě sociální demokracie, která z různých důvodů vlastně zablokovala toto rozhodnutí, ke kterému se sněmovna potom vrátila později, ale tak, jak já jsem si dělal průzkum v těch poškozených obcích, tak opravdu tam v roce devadesát osum nastal útlum přísunu peněz a a věci, které byly rozdělány, tak nebyly dokončeny právě proto, že ty peníze nedoputovaly tam, kam měly."

  Martin Bursík se také snažil - trochu podle chvályhodného českého zvyku vysvětlovat, proč nic nejde - objasnit, proč došlo v parlamentě k tak strašlivým zdržením, že peníze na obnovu postižených oblastí začínají být vypláceny snad teprve teď.

  Celkově však byl hovor o neuspokojivě zvládnutých následcích povodní neuspokojivě zvládnut. Byl mělký a rozbředlý a pokud se v něm tu a tam vyskytla nějaká fakta, ztratila se v dlouhých, nepřehledných vystoupeních účastníků.

  Kdybych byl nějakou tou ubohou stařenkou někde na Moravě, které povodeň vzala všechno, a viděl bych samolibých pět mužů, oblečených v kvalitních večerních šatech, sedících v dokonalém studiu, jak nevzrušeně hovoří o zanedbání pomoci, která se mě životně důležitým způsobem týkala, nevím, jestli bych neměl potřebu napodobit vůči těmto dokonalým politikům a novinářům, kteří hovoří tak, že mluví o ničem, nic na nich neulpí a všechno z nich steče, onen výprask, který uštědřil svému bývalému spolupracovníku na nedávném karlovarském festivalu Jiří Menzel.

  Mluvme stručně a věcně

  To je heslo, které by měli mít v jinak dokonalém studiu V pravé poledne vytesáno nad hlavami účastníků. Lidé v Čechách mají tendenci dlouho bezobsažně hovořit. Zejména politikové se rádi poslouchají.

  Dá se tomu čelit tím, že se budu do studia zvát jen ty lidi, kteří jsou schopni promluvit věcně, zajímavě a objevně. Pokud si tam pozvu někoho, kdo hodlá žvanit, musím mít moderátora, který dokáže žvanění blokovat a přimět interviewovaného, aby mluvil k věci.

  Miroslav Dittrich k tomu nemá potřebnou průbojnost.

  Jan Čulík • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|