pátek 14. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Vynikající analýza od polského bohemisty:
 • Svérázný Bohumil Hrabal (Aleksander Kaczorowski) Znovu kauza Jan Kavan:
 • Benjamin Kuras: Křivopřísežník Jan Kavan mě v Britských listech pomluvil: netvrdil jsem, že Kavan po roce 1970 spolupracoval s Stb
 • Jan Kavan: Za svým výrokem stojím Reakce:
 • Čulíkova recenze Martina Fendrycha má špatná východiska (Tomáš Pecina)
 • Bylo chybou s vámi vstupovat v kontakt, Jane Čulíku (Jan Zahradil, poslanec ODS)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Benjamin Kuras: Křivopřísežník Jan Kavan mě v Britských listech pomluvil: netvrdil jsem, že Kavan po roce 1970 spolupracoval s Stb

  Dr. Jan Čulík
  Department of Slavonic Studies
  Glasgow University
  Glasgow

  9.8.1998

  Vážený pane,

  po poradě s britským právníkem si můžete ověřit, že podle britských zákonů jste jako vydavatel právně odpovědný za urážky, pomluvy a lživá nařčení zveřejněná ve Vašem nactiutrhačném internetovém plku zvaném "Britské listy". Dovoluji si Vás proto upozornit na další nactiutrhačnou a lživou pomluvu, které se ve Vašem zpravodajství proti mně dopustil křivopřísežník Jan Kavan. Přikládám Vám kopii jeho interview s Tomášem Pacinou (sic) z 28. července a odkazuji Vás na jeho třetí stránku, kde mě křivopřísežník Kavan opět obviňuje z "řady nepravd", z nichž za nejvážnější prohlašuje "vědomé zkreslení údajného citátu ze svazku, který na mě založila StB a který v Kurasově podání navozoval dojem, že jsem spolupracoval s StB i poté, co byl pan Zajíček odvolán z Anglie v červenci 1970."

  Rovněž Vám přikládám kopii svého dotyčného článku, v němž nikde nenajdete žádné "vědomé zkreslení údajného citátu ze svazku, který na mě založila StB a kteerý v Kurasově podání navozoval dojem, že jsem spolupracoval s StB i poté, co byl pan Zajíček odvolán z Anglie v červenci 1970."

  Rovněž Vám přikládám kopii svého dotyčného článku, v němž nikde nenajdete žádné "vědomé zkreslení údajného citátu", dokonce ani sebemenší náznak tvrzení, že křivopřísežník Jan Kavan spolupracoval s StB i po Zajíčkově odjezdu, pouze doslovný citát, že spolupráci neodmítl. Jak je tento citát doslovný a nezkreslený, si můžete ověřit z přiložené doličné stránky spisu. Beru na vědomí možnost, že toto interview bylo otištěno v době, kdy jste byl na dovolené a neměl jste nad ním vydavatelskou kontrolu. Žádám vás proto, abyste si zde přiložené dokumenty pečlivě prostudoval a vydal v Britských listech toto doslovné prohlášení:


  Kavan nařkl Kurase neoprávněně

  V interview s Tomášem Pacinou (sic) 28. července 1989 Jan Kavan nařkl Benjamina Kurase z   "vědomého zkreslení údajného citátu ze svazku, který na mne založila StB a který v Kurasově podání navazoval dojem, že jsem spolupracoval s StB i poté, co byl pan Zajíček odvolán z Anglie v červenci 1970." Interview vyšlo v době, kdy jsem byl na dovolené a neměl jsem redakční kontrolu nad zveřejňovaným materiálem. Pročetl jsem dodatečně dotyčný Kurasův článek i citát ze spisu StB, který Jan Kavan označuje za zkreslený. Dovoluji si Jana Kavana opravit, že tento článek neobsahuje nic, co by potvrzovalo nějaké vědomé zkreslení citátu, ani v něm Kuras netvrdí, že Kavan spolupracoval s StB po odchodu pana Zajíčka v roce 1970, pouze, že - jak se doslovně ve spisu uvádí - spolupráci neodmítl."


  Žádám, abyste tuto opravu uvedl v internetových Britských listech a zaslal mně její vytištěnou verzi poštou nejpozději do 10. září (beru na vědomí možnost, že jste na dovolené do konce srpna). V případě, že oprava nebude vydána do tohoto data, vezmu na vědomí, že Kavanova pomluva byla zveřejněna s Vaším vydavatelským souhlasem a obdržíte tutéž žádost od mých právníků, s tím, že Vás už bude stát nejmíň 500 liber právních poplatků. Jestliže nebude oprava vydaná ani poté do konce září, podám na Vás v Británii žalobu za pomluvu (libel). Vzhledem k tomu, že Váš internetový plk tímto poškozuje moji osobu celosvětově, požadované odškodné se bude rovnat přibližně jednomu mému hrubému průměrnému celoročnímu příjmu (plus, samozřejmě, všechny právní výlohy). S uctivým pozdravem,

  Benjamin Kuras

  Londýn  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|