pátek 14. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Vynikající analýza od polského bohemisty:
 • Svérázný Bohumil Hrabal (Aleksander Kaczorowski) Znovu kauza Jan Kavan:
 • Benjamin Kuras: Křivopřísežník Jan Kavan mě v Britských listech pomluvil: netvrdil jsem, že Kavan po roce 1970 spolupracoval s Stb
 • Jan Kavan: Za svým výrokem stojím Reakce:
 • Čulíkova recenze Martina Fendrycha má špatná východiska (Tomáš Pecina)
 • Bylo chybou s vámi vstupovat v kontakt, Jane Čulíku (Jan Zahradil, poslanec ODS)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Reakce Jana Kavana

  (Telefonní rozhovor s Janem Kavanem v automobilu, vedený ve čtvrtek 13.8. odpoledne)

 • V rozhovoru s panem Pecinou jste uvedl tyto výroky: "Mimochodem, za zcela nejvážnější považuji vědomé zkreslení údajného citátu ze svazku, který na mne založila StB, a který v Kurasově podání navozoval dojem, že jsem spolupracoval s StB i poté, co byl pan Zajíček odvolán z Anglie v červenci 1970. Skutečná formulace daného citátu naopak znamená, že na mne pravidelně podával StB zprávy nějaký jejich agent ve Velké Británii. Viz i mé vyjádření pro Nezávislou komisi při ministerstvu vnitra, které předsedal Jaroslav Bašta." Benjamin Kuras tyto výroky odmítá jako pomluvu. Můžete celou věc konkretizovat?

  Zítra vám nafaxuji onen příslušný odstavec. V těchto svých výrocích odkazuji na jiný článek pana Kurase, než je ten, na nějž se neustále odkazuje ve věci té křivé přísahy. A tam, jako údajně citát, pan Kuras zmiňuje údajně z toho estébáckého svazku zprávy někdy z osmdesátých let, respektive uvádí, že tyto materiály byly zničeny, ale že se zachovaly jenom titulky těch zpráv. A tyto titulky vyjmenovává.

  Já jsem to potom kontroloval v tom svazku samotném, právě v souvislosti s Nezávislou komisí pana Bašty, v té souvislosti mně byl ten svazek poskytnut. A pan Kuras to lehce zkreslil, ty titulky. A zkreslil je právě tak, že z titulků, které zcela evidentně byly titulky nějakých zpráv agenta, který byl na mě v Anglii nasazen, to dělalo dojem, že jsou to jakoby zprávy, které jsem já podával do Prahy. Samozřejmě to takhle explicitně neřekl. Když se podíváte do toho svazku samotného, tak to tam je jinak.

  Já jsem už tenkrát, což byl rok 1992, v říjnu, jsem s tím konfrontoval pana Baštu jakožto experta a ptal jsem se ho na jeho interpretaci těch titulků. A to, co jsem citoval v rozhovoru s panem Pecinou, to byla tenkrát prohlášení pana Bašty v jeho funkci jako předsedy Nezávislé komise, že to lze interpretovat jenom jednoznačně jako záznamy o udáních o mně od nějakého agenta Stb v Anglii. Trvám tedy na tomto svém prohlášení. Ty odstavce vám nafaxuji.

  V roce 1992 jsem napsal obsáhlou zprávu pro tehdejší Helsinské občanské shromáždění, jehož jsem byl členem, aby věděli, o co jde. Ta zpráva má asi 25 stránek. Toto tam mimo jiné cituji. Tuto zprávu musím najít, protože já nemám přístup k tomu svazku, který je utajovaný. Ale tenkrát jsem si to z toho svazku pečlivě opsal a začlenil jsem to do té zprávy.

 • Z našich kontaktů z Julianem Manyonem vyšlo najevo, že Manyon žaloval britského vydavatele Harper Collins, který vydal životopis vaší maminky Rosemary Kavanové, Love and Freedom, a že musela být stažena. Proč musela být stažena?

  Toho sporu jsem se neúčastnil, i když jsem se účasti domáhal. Nebyl jsem tam ani pozván. Nebyl jsem vyslechnut. Bylo to už v devadesátých letech, kdy jsem žil už v Praze. Nebyl jsem součástí toho sporu. Pak došlo k dohodě k vydavatelem té knížky a Thames Television. Vydavatel té knížky, pokud si na to pamatuju, mám to z druhé ruky, protože jsem nebyl do Anglie ani pozván. Vydavatel té knížky se Thames Television omluvil a přistoupil na Manyonovu argumentaci, že v mém doslovu v té knížce jsem uvedl něco urážejícího nebo nesprávného - už si nepamatuju na tu formulaci - o Manyonovi. Thames Television tenkrát žádala, aby nakladatel tu knížku stáhl. Oni to skutečně v Anglii udělali, pokud se pamatuju. Thames TV se pak pokusila docílit téhož v Americe, ale tam se jim to nepovedlo, tam to bylo odmítnuto. V Americe dali najevo, že se mě vyptají, že budu moci svůj doslov obhájit, kdežto britský vydavatel mi tuto možnost nedal. Ale je pravda, že v Anglii pokud vím ty knížky rozhodli stáhnout. V praxi to bohužel nemělo žádný význam, protože ta knížka byla v té době už zcela vyprodaná.

 • V české verzi jste to ale vydal zase v původním znění?

  Ne, v české verzi jsem to ještě rozšířil a ten doslov je tam daleko delší. Popisuju tam mimo jiné i můj spor s panem Kurasem, a tak dále. Česká verze toho doslovu byla psána po listopadu 1989, takže řadu věcí, které jsem do anglického doslovu pro vydání, které vyšlo ještě za komunismu, nemohl říct, jsem teďka řekl a vysvětlil jsem - alespoň z  mého hlediska, Manyon s tím jistě nebude souhlasit - o čem vlastně ten spor s Thames Television byl, proč jsem to zamlčel a ty štítky. Tam všechny ty podrobnosti v českém doslovu jsou.

 • Takže ten anglický doslov byl daleko stručnější?

  Ano. Daleko stručnější.

 • A nedával jste si tedy pozor při psaní toho českého doslovu, že by vás Julian Manyon mohl za něj taky žalovat?

  Ta knížka už vyšla před časem, pan Kuras, který úzce spolupracuje s Julianem Manyonem, ji zcela evidentně četl, a já jsem dokonce nabídl ten doslov i soudu zde v Čechách - oni ho tedy nevzali, ale k dispozici tam byl, pan Kuras ho četl. Předpokládám, že pokud by tam něco takového bylo, tak pan Kuras okamžitě zvedne telefon a buďto žaluje Benjamin Kuras sám, anebo Manyon. K ničemu takovému nedošlo.


  Poznámka:

  V článku Benjamina Kurase v  časopise Respekt z jara roku 1992 "Kavan - KATO: Tajný spolupracovník - důvěrný styk" je na str. 5 - 6 uvedeno mj. toto:

  Na poslední dochované stránce [svazku Kato] je seznam dokumentů. Jejich názvy mnoho neříkají:

  Výpis z inf. II. správy FMV - 15.6.1977.

  JALTA - 12.6.78 - názory Kavana na některé členy skupiny LISTY

  JALTA - 24.8.78 - publikace prohlášení čs.-polské "opozice" v západ. tisku

  JALTA - 2.10.78 - rozhovor o Palach Pressu

  JALTA 16.10.78 - rozhovor o Palach Pressu

  Tyto materiály se ovšem nedochovaly. Je u nich pouze tato poznámka: "Skartováno 11.5.89. Mik." • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|