čtvrtek 17. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby ČR a USA:
 • Havel podpořil Clintona (Reuters, Jan Burle) Prezident Clinton:
 • Američané a sex (Independent) Arogance českých politiků:
 • Nepřípustně hysterické chování ministra Jaroslava Bašty Britské listy, Macháček a Samuelson:
 • Milan Šmíd se distancuje od komentáře Jana Čulíka Střední Evropa:
 • Slovensko a Čechy - obdobné mentální postoje? (Jan Čulík) Ekologie:
 • Martin Bursík a zahraniční experti hosty Plzeňských svátků rovnodennosti 1998 Dvojí občanství a Češi v Americe:
 • Paní Fuchsová, úmluvu ČSR - USA o jediném občanství podepsal i T.G.Masaryk! (Jaroslav Štemberk, odpověď Jiřiny Fuchsové) Reakce:
 • Kuvajt a Irák: nepřesnosti pana Nohejla (František Nosterský)
 • Kam s jírovštinou? (B.Bohdal)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Paní Fuchsová, úmluvu ČSR - USA o jediném občanství podepsal i T.G.Masaryk!

  Jaroslav Štemberk

  Vážená paní Fuchsová,

  Nepřipadá Vám poněkud schizofrenní, že v tomtéž článku vyzdvihujete význam T. G. Masaryka a zároveň kritizujete současnou vládu za to, že nechce povolit bipolitismus českých exulantů v USA, aniž byste zhodnotila podíl T.G.M. na tomto stavu?

  Vždyť podpis presidenta Masaryka nechybí na mezinárodní úmluvě, která až do r. 1997, kdy skončila její platnost, vylučovala možnost dvojího občanství mezi ČR a USA. Pro případ, že tento dokument nemáte k dispozici, cituji jeho plné znění, jak bylo uveřejněno ve Sbírce zákonů republiky Československé:

  č. 169/1929 Sb.
  ÚMLUVA
  o naturalisaci mezi Československem a Spojenými Státy

  JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

  Jménem republiky Československé a  Spojených Států Severoamerických byla sjednána tato úmluva:

  Úmluva o naturalisaci mezi Československem a Spojenými Státy

  Republika Československá a  Spojené Státy Severoamerické, přejíce si docíliti dohody o  statutu bývalých příslušníků svých zemí, kteří nabyli anebo mohou nabýti státní příslušnosti jedné z obou zemí vhodnými naturalisačními procesy na jejich územích, rozhodly se uzavříti o této věci úmluvu a jmenovali za tím účelem svými plnomocníky:

  President Československé republiky:
  pana Kamila Kroftu,

  mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra, a

  President Spojených Států Severoamerických:
  pana Lewise Einsteina,
  mimořádného vyslance a zplnomocněného ministra Spojených Států Severoamerických v Československu,
  kteří, vyměnivše si své plné moci, jež shledali v dobré a náležité formě, dohodli se o těchto článcích:

  Čl.I

  O příslušnících Spojených Států, kteří byli anebo budou naturalisováni na území československém bude se míti ve Spojených Státech za  to, že ztratili svou dřívější příslušnost a stali se příslušníky Československa.

  Navzájem o  příslušnících Československa, kteří byli anebo budou naturalisováni na  území Spojených Států, bude se míti v Československu za to, že ztratili svou dřívější příslušnost a stali se příslušníky Spojených států.

  Předcházející ustanovení tohoto článku nebudou platiti pro příslušníka jedné z obou zemí, který dosáhne naturalisace v druhé zemi v době, kdy jeho země vede válku.

  Slovem "příslušník" ve smyslu, v jakém je ho použito v této úmluvě, označuje se osoba, která jest příslušníkem Spojených Států nebo Československa podle zákonů tam platných.

  Slovo "naturalisovaný" vztahuje se k  naturalisaci osoby starší jedenadvaceti let, která jí byla udělena k její vlastní žádosti za  jejího trvalého pobytu v  zemi naturalisační, a k  naturalisaci osoby mladší jedenadvaceti let nabyté naturalisací jednoho z rodičů v  předpokladu, že tato osoba nabyla trvalého bydliště v zemi naturalisační.

  Čl.II

  Příslušníci jednoho z  obou smluvních států, naturalisovaní podle ustanovení článku I., nebudou při návratu svém na  území země, jejímiž byli dříve příslušníky, stíháni ani trestáni pro expatriaci nebo proto, že před svou naturalisací neuposlechli povolání k vojenské službě, které jim bylo doručeno do pěti let, která předcházejí jejich naturalisaci.

  Čl.III

  Obnoví-li příslušník jedné z  obou zemí, na  kterého se vztahuje článek I., své bydliště ve své původní zemi bez úmyslu vrátiti se do země, kde byl naturalisován, bude se o něm míti za to, že ztratil příslušnost nabytou naturalisací.

  Úmysl nevrátiti se možno předpokládati, když osoba naturalisovaná v jedné zemi bydlila po více než dva roky v druhé zemi.

  Čl.IV

  Tato Úmluva, sepsaná československy a  anglicky, jejíž obě znění jsou stejně autentická, bude ratifikována Vysokými Smluvními Stranami podle jejich příslušných ústav a  nabude působnosti bezprostředně po výměně ratifikací, která bude provedena co nejdříve ve Washingtonu.

  Tato Úmluva zůstane v platnosti deset let. Neprojeví-li žádná z Vysokých Smluvních Stran úmyslu vypověděti ji alespoň rok před uplynutím výše uvedeného období, zůstane úmluva v  platnosti a pozbude jí až za rok po tom, kdy ji vypoví jedna nebo druhá z Vysokých Smluvních Stran.

  Tomu na svědomí zmocněnci podepsali tuto Úmluvu a opatřili ji svými pečeťmi.

  Dáno dvojmo v Praze, dne 16. července 1928.

  L.S. Dr. K. Krofta

  L.S. Lewis Einstein

  Prozkoumavše tuto Úmluvu schvalujeme a potvrzujeme ji.

  Tomu na svědomí jsme tento list podepsali a k němu pečeť republiky Československé přetisknouti dali.

  V  Topolčiankách, dne 14. září léta tisícího devítistého dvacátého devátého.

  President republiky Československé:

  T. G. Masaryk v.r.

  L.S. Ministr zahraničních věcí:

  Dr. Edvard Beneš v.r.

  Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 14. listopadu 1929, kterýmžto dnem Úmluva nabyla podle čl. IV mezinárodní působnosti.

  Dr. Beneš v.r.

  Tím, že ke dni 20.8.1997 platnost této úmluvy skončila, je otevřena cesta k tomu, aby exulanti žijící v USA mohli nabýt občanství ČR bez ztráty občanství USA. Záleží již pouze na vůli českých zákonodárců, aby jim novelou zákona č. 40/1993 Sb. toto umožnili.

  Osobně mám za to, že z hlediska pozitivního práva nelze přijmout výklad, že byste byla zbavena československého občanství proti své vůli (tomu by bylo tak jedině v případě, že byste byla násilím donucena nebo přivedena lstí k přijetí občanství USA), neboť platí zásada "ignorantia iuris nemo exculpatur", tedy ten, kdo relevantní právní úkon svobodně učinil, nemůže se omlouvat tím, že neznal jeho právní následky (ledaže by jednající protistrana této neznalosti záměrně zneužila a k učinění takového úkonu ho lstí přiměla).

  Jiná je pochopitelně rovina morální. Ztěží můžeme spravedlivě vytýkat exulantům, kteří našli útočiště v USA, že si neponechali občanství totalitního státu, který je nejen nechránil, nýbrž naopak pronásledoval, ale přijali americké občanství, aby byli pod ochranou demokratické země. Jestliže stojí o získání občanství své původní vlasti, ke které stále cítí silné pouto, avšak po odpadnutí důvodů politických jim v návratu brání osobní situace, měl by jim Parlament ČR dvojí občanství umožnit.

  Jsem přesvědčen, že to není neřešitelný legislativní problém, stejně jako umožnění voleb v zahraničí, je skutečně jen třeba, aby se našla k tomu vůle na straně zákonodárců.

  Z Prahy Vás s přáním všeho dobrého, zejména pevného zdraví a tvůrčích sil, srdečně zdraví

  Jaroslav Štemberk


  Odpověď Jiřiny Fuchsové

  Vazeny a mily pane Jaroslave,
  ovsem, ze tu smlouvu mam, cesky i anglicky...
  Dovoluji si Vas upozorniti na JEDNU ZAVAZNOU VEC:

  A sice, smlouva 1928 byla uzavrena MEZI DVEMA S V O B O D N Y M I  a  D E M O K R A T I C K Y M I ZEMEMI, ve kterych nikdo nebyl, jako za komunismu nasich casu, pronasledovan pro sve presvedceni, MOHL VOLNE CESTOVAT kdykoli a kamkoli, MOHL SE VOLNE (s cestovnim pasem!) vystehovat..
  NEBYLO duvodu k tomu, aby kdokoli mel DVOJI OBCANSTVI....
  TOTO OVSEM ZA KOMUNISMU MOZNE NEBYLO.. NA HRANICICH STALY VEZE, VOJACKOVE S OSTRE NABITYMI ZBRANEMI, CVICENI VLCACI NEBYLI DALEKO...

  Je pochopitelne, ze muze-li kdo ze sve vlasti kdykoli VOLNE cestovat ci se dokonce vystehovat, neni duvodu, libi-li se mu kdekoli jinde, aby mel dvoji obcanstvi....
  Dnes mladi Cesi dvoji obcanstvi take neprotrebuji, svoboda pohybu je jim, doufejme, zajistena....
  Ale uprchlikum z totality nezbyvalo, nez v cizi zemi, za dost tezkych podminek, druhe obcanstvi ziskat...
  Ostatne jak Madari, tak Polaci, zachovavaji svym obcanum jejich polske i madarske obcanstvi dedicne, nezda se, ze by to obema tem zemim bylo na skodu, ba prave naopak....
  Jsem vdecna Vaclavu Havlovi, ze se do te USA pres veskere potize odvazil.... Ovsem kdyby byl s sebou privezl, krome nekolika radu Bileho Lva i ceske obcanstvi pro vsechny ceske Americany BEZ ROZDILU, byl by si byl ziskal, v historii, stejne vavriny, jake zustaly po Tomasi G. Masarykovi... Ten kdysi nikomu ve svobodnem cestovani po celem svete, pokud mi moji dedove a otec vypraveli pravdu, nikdy nebranil, ba naopak....
  Uprimne ocenuji Vas dopis, mozna nekdy nashledanou. Srdecne Vase Jirina Fuchsova
  ceska basnirka bez obcanstvi ceskeho (ktera sve ceske chce nazpet, ale nevi, proc by se mela vzdavat sveho americkeho, kdyz ani pan Lansky (ceske a svedske) ani pan Kavan (ceske a britske), ani pan Medek (ceske a rakouske) se svych druhych obcanstvi vzdavat nemuseji.....
  V Los Angeles, 16. zari l.P. 1998


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|