středa 14. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Peníze zmůžou všechno?
 • Předseda Českého parlamentu Václav Klaus si nechává soukromě platit za přednášky v Americe?(Jan Čulík, ENP) Politická kultura:
 • Zemanova volba ministrů: byla zaměřena proti ženám? (Steven Saxonberg)
 • Zeman's Choice of Ministers: Sexist or More than So? (Steven Saxonberg)
 • Proč křičí malé strany? (Jiří David)
 • Přízraky postkomunistické éry (Miloš Kuhn) Sdělovací prostředky:
 • Svoboda projevu: britské komerční televizní studio ITN hrozí soudně zlikvidovat časopis Living Marxism, který by se však spíš měl jmenovat Libertarian Monthy, soudí deník Times Polemika:
 • Ještě jednou o pravicovosti a levicovosti a o Severoamerické zóně volného obchodu (Táňa Zajícová) Ekologie:
 • Pražské služby spustí spalovnu, přestože vědí, že zatíží Prahu dioxiny  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zemanova volba ministrů: byla zaměřena proti ženám?

  Steven Saxonberg

  Když představil Miloš Zeman svou vládu, Češi i svět byli překvapeni, že v ní nebyla zastoupena žádná žena. To jde proti trendu západoevropských sociálně demokratických stran, které podporují větší rovnoprávnost mezi pohlavími. Například polovina ministrů v v sociálně demokratické vládě ve Švédsku jsou ženy. Nevedlo to k žádným stížnostem ohledně kvality. Naopak, ministryně jsou většinou populárnější než ministři. Ve Švédsku dokonce koloval vtip o vysoce nepopulárním ministru školství, že byl jmenován do vlády jen proto, aby se naplnila kvóta mužů.

  Zemanovo tvrzení, že chce "uchránit" ženy ve své straně od účasti v "sebevražedné vládě", nikoho nepřesvědčilo. Mnoho komentátorů od té doby zdůraznilo, že ženy jsou schopny páchat sebevraždu stejně dobře jako muži. Kromě toho, zvláštní zacházení se ženami se většinou odsuzuje jako takzvaný "sexismus".

  Osud Buzkové je dokonce ještě více překvapující, protože patří už dlouho k nejpopulárnějším českým politikům a byla intenzívně využívána v předvolební kampani sociálních demokratů. Na rozdíl od předvolebních plakátů ODS, které znovu zdůrazňovaly, že Klaus rovná se ODS, plakáty ČSSD znázorňovaly Zemana s Grossem a Buzkovou na každé straně. Vzhledem k tomu, že tito dva mladí lidé hráli tak významnou roli v předvolební kampani, je podivné, že se nestali členy Zemanovy vlády. Pravděpodobně hlasovalo mnoho českých voličů pro ČSSD právě proto, že na plakátě byli tito mladí lidé a ne jen tupá zemanovská výplň uprostřed. Na druhé straně, to, že do vlády nebyla jmenována ani Buzková, ale ani Gross, ukazuje, že Buzková nebyla pominuta pouze proto, že je žena.

  Proč Zeman do vlády nejmenoval tyto populární mladé sociálně demokratické politiky? Vycházíme-li z jeho poznámek o sebevražedné vládě, očekává, že se nynější vláda stane nepopulární a tak chce mladou generaci sociálních demokratů uchránit před voličským hněvem v příštích volbách. Je to velmi pošetilá strategie. Znamená to, že Buzková a Gross riskují, že budou odsunuti na okraj politické scény a že na ně voliči zapomenou. Kromě toho, jejich největší problém u voličů je jejich nedostatek zkušeností. Obyčejně se voliči při volbách nejvíce obávají toho, když hlasují pro změnu vlády, že budoucí ministři nebudou mít dostatečné množství zkušeností, aby mohli převzít vládní funkce. Jedním z důvodů, proč Němci hlasovali pro rudozelenou většinu bylo to, že všichni budoucí ministři ze strany Zelených mají zkušenosti z ministerských postů na úrovni jednotlivých spolkových zemí a prokázali, že jsou schopni převzít odpovědnost a řídit státní byrokracii.

  Jestliže se sociální demokraté stanou nepopulárními, jak to zjevně Miloš Zeman očekává, a prohrají příští volby, nebude existovat nová generace zkušených sociálně demokratických ministrů, která by mohla později převzít moc.

  Nejlepším řešením pro sociální demokraty by bývalo, kdyby učinili Grosse a zejména nejpopulárnější ženu v ČR, Buzkovou, členy vlády, ale kdyby je jmenovali do nekontroverzních vládních funkcí. Zeman pravděpodobně očekává, že jeho vláda selže, protože nezíská parlamentní většinu pro svůj hospodářský program. Zemanova vláda také musí čelit záporným důsledkům toho, že řídí hospodářství, které začalo upadat už předtím, než se sociální demokraté dostali k moci. Například, podle nedávných zpráv se očekává, že nezaměstnanost v ČR dosáhne 9 procent. Je tedy logické, že budou asi ministři financí a zaměstnanosti nepopulární. Ale co například ministr kultury? Pokud by nezavedla cenzuru komunistického typu, Buzková by zůstala populární. Často by se objevovala ve sdělovacích prostředcích na kulturních akcích, při otevírání divadel a tak. I kdyby sociálně demokratická hospodářská politika selhala, Buzkové by se to nemuselo dotknout.

  Je Zeman natolik neschopný porozumět dobré politické taktice, že ho něco takového nikdy nenapadlo, anebo je jeho chování motivováno jinak? Neznám na tuto otázku odpověď. Mou největší obavou je, že se Zeman chce stát druhým Jelcinem, který bude propouštět ministry, jakmile se dostanou do obtížné situace. Zeman by v takové situaci mohl obvinit ministry nynější vlády, že jsou odpovědni za všechny problémy České republiky, a nahradit je členy mladé generace, jako je Buzková nebo Gros. Jiná možnost je, že se Zeman obává popularity těchto dvou osob. Dává přednost slabší vládě, kterou dokáže uřídit, než vládě silnější, kde by ho zastínily mladší hvězdy. Tyto alternativy jsou obě možné, ale nedává to smysl. Pokud byl Zeman ochoten nechat Josefa Luxe, aby byl premiérem, proč by se bál Buzkové a Grosse a jak byl mohl mít vzor v Jelcinovi? Takže, možná, je to jen jednoduchý případ hlouposti, kombinovaný s náznakem diskriminace žen.

  Steven Saxonberg

  Steven Saxonberg má doktorát z politologie Uppsalské univerzity a specializuje se na středoevropskou politiku. Žije ve Švédsku, kde je nyní po narození dítěte na otcovské (=mateřské) dovolené.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|