středa 14. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Peníze zmůžou všechno?
 • Předseda Českého parlamentu Václav Klaus si nechává soukromě platit za přednášky v Americe?(Jan Čulík, ENP) Politická kultura:
 • Zemanova volba ministrů: byla zaměřena proti ženám? (Steven Saxonberg)
 • Zeman's Choice of Ministers: Sexist or More than So? (Steven Saxonberg)
 • Proč křičí malé strany? (Jiří David)
 • Přízraky postkomunistické éry (Miloš Kuhn) Sdělovací prostředky:
 • Svoboda projevu: britské komerční televizní studio ITN hrozí soudně zlikvidovat časopis Living Marxism, který by se však spíš měl jmenovat Libertarian Monthy, soudí deník Times Polemika:
 • Ještě jednou o pravicovosti a levicovosti a o Severoamerické zóně volného obchodu (Táňa Zajícová) Ekologie:
 • Pražské služby spustí spalovnu, přestože vědí, že zatíží Prahu dioxiny  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ještě jednou o pravicovosti a levicovosti a o Severoamerické zóně volného obchodu

  Táňa Zajícová

  (Předchozí části této diskuse jsou např. zde, zde, zdezde (v tomto článku je také odkaz na předchozí části diskuse). - Původní článek Táni Zajícové, doporučující vstup ČR do Severoamerické zóny volného obchodu NAFTA najdete na  této stránce Neviditelného psa. JČ.)

  Gentlemen,

  ráda bych opět začala tvrzením pana Čulíka, že rozdělování politického spektra na pravici a levici je záležitost minulosti. Na začátku bych se otázala, proč pan Čulík s naléhavostí jemu vlastní položil otázku "co je to levice?" Proč nebyla položena otázka "co je to pravice?"

  Odpověd je jednoduchá, světová levice se chce za každou cenu zbavit stigmatu, které toto slovo přináší a proto se snaží vygumovat slovo levice z našich slovníků. Pan Čulík tvrdí, že rozdělení na pravici a levici je simplistické a překonané, ale jeho reakce na můj text v Neviditelném Psu "Máme na to?" reflektuje přijímaný levicový postoj - existují dvě formy myšlení, pravicové a normální.

  Pan Čulík, bude-li upřímný, pak jistě přizná, že jeho politický svět se dělí na ultrapravici a "třetí cestu", kterou by asi nenazval zjednodušenou, ale komplexně sofistikovanou. "Třetí cesta" však není nic jiného, než nový název pro zdiskreditované, unavené myšlenky socialismu, které se minuly úspěchem.

  Jak víme myšlenka socialismu, nepřišla ani z Ruska, ani z Číny. Myšlenka socialismu měla svůj počátek ve filosofických traktátech napsaných ve francouštině a němčině a ti co Myšlenku přijali, vzali do svých rukou rozhodování, kdo nahromadil majetek "správnou" a kdo "nesprávnou" cestou. Pak už byl jenom krok k tomu, aby byl lidem jejich majetek odejmut a ti kteří se povýšili na "moudré" ho mohli "spravedlivě" rozdělit. Západoevropský model welfare state stojí na přerozdělování majetku.

  Jeden z "moudrých", pan Jírovec lamentuje, že "existence stejných podmínek pro všechny je samozřejmě nereálná, .... kvůli tomu, jak je v současnosti rozděleno bohatství a moc ve světě." Vhodná otázka pro pana Jírovce by potom byla, koho chce pasovat do role rozdělovatelů bohatství a moci.

  Abychom se tedy nemýlili, pravice a levice jsou definice, které vyjadřují myšlenkové rozdělení v dnešní společnosti. Jedná se o dva naprosto protichůdné pohledy na lidskou přirozenost, dva rozdílné pohledy na způsob života.

  Levice nemá naprosto žádnou víru v lidskou vynalézavost a inteligenci řešit problémy. Levice nevěří ve schopnost člověka překonávat překážky, které život přináší a tím ospravedlnuje obludný státní aparát prorostlý do všech odvětví lidské činnosti, který "moudrým" zajištuje moc a "malým" lidem "pomáhá", at chtějí nebo nechtějí.

  Pan Čulík, pan Jírovec jednoduše nejsou schopni akceptovat fakt, že svobodný kapitalistický trh, je jediný známý systém, který přinesl materiální přínos všem. Né všem stejně, ale všem, kteří jsou ochotni pracovat. "Třetí cesta", chce zachovat výhody tržního kapitalismu, ale také zachovat přebujelý státní aparát a v tom leží celý rozpor tzv. "třetí cesty", oslavované evropskými politiky.

  Zachování takového přebujelého státního aparátu totiž vyžaduje to, co odporuje ekonomickému rozvoji. Vysoké daně, státní regulace, protekcionismus. To vše dusí ekonomický růst a to je dnešní Evropa a její socialistický welfare state.

  Na druhé straně konzervativci ví, že svobodný márket je daleko efektivnější než ekonomie řízená státním aparátem a že government má roli a to důležitou - roli zajištování dodržování zákonů. "Třetí cesta " neexistuje. Jediný model, který se ukázal být úspěšný, je model svobodného trhu, který podporuje svobodu a prosperitu v demokraciích, které zajištují dodržování kontraktu. Svobodný trh není odpovědí na všechny problémy, ale je to jediný nástroj, který byl schopen zajistit nepopiratelný vzrůst životní úrovně všech těch, kteří se procesu zúčastnují.

  Je to právě svobodný trh, kterého se evropské politické establishmenty bojí a nazývají ho americkým nebezpečím a roztahováním. Cím déle se bude Evropa bránit svobodnému trhu, tím déle bude v nezáviděníhodné ekonomické situaci. Proč má Ceská republika vstupovat do předem prohrané bitvy Evropské Unie? Proč se nevydat cestou, která vede k větší svobodě a prosperitě. Proč se nepokusit o začlenění Ceské republiky do transatlantické ekonomické aliance, North American Free Trade Agreement (NAFTA) ?

  Dodatek. Ráda bych challengovala pana Čulíka, který zaujímá postoj vyrovnaného komentátora, aby přeložil pro české čtenáře projev hlavy Britské Konzervativni strany William Hagua na 115 konferenci britských konzervativců v Bournemouthu.


  Poznámky Jana Čulíka:

  1. Táňa Zajícová píše: "Jediný model, který se ukázal být úspěšný, je model svobodného trhu, který podporuje svobodu a prosperitu v demokraciích, které zajištují dodržování kontraktu." - Je ale hluboká bída lidí v rozvojových zemích světa v Africe a v Asii, v Jižní Americe způsobena jen nedostatkem demokracie, a nedodržováním podnikatelských smluv, anebo jsou příčiny složitější?

  2. Nezveřejňuji normálně ani "pravicové", ani "levicové" projevy politiků ze stranických kongresů, ale pokud Haguův projev Táňa Zajícová přeloží, rád ho zveřejním. Britští komentátoři (a to i "nelevicoví", např Matthew Parris z deníku Times) konstatovali, že Haguův projev na konferenci byl sice docela inteligentně sepsaný (místo blairovského výrazu "Třetí cesta" používal chytře nacionalistického výrazu "anglická cesta"), avšak poukázali na to, že byl prý tento projev bezobsažný, bez konkrétnějšího programu. Účelem bylo naplnit konzervativní delegáty na kongresu emotivní spokojeností, ale nikoho nenaštvat příliš konkrétním politickým programem, s nímž by nemuseli mnozí souhlasit.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|