pondělí 19. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Havlova návštěva v Británii:
 • Mnichov, Chamberlain, Sudety, Havel a Kavan (Observer)
 • Havel "v předvečer setkání s Tony Blairem útočí na Británii" (Sunday Telegraph) Dvojí občanství a restituce:
 • Helsinský výbor amerického Kongresu znovu požaduje, aby bývalé totalitní země vrátily neprávem konfiskovaný majetek
 • US Helsinki Commission: Commission Co-Chairman Smith Calls on Formerly Totalitarian Countries to Return Wrongfully Confiscated Property Výzva:
 • Výzva: podpořte vědeckou petici poslancům, žádajícím lepší financování české vědy! (Výzva Jiřího Grygara a prof. Zlatušky) Diskuse o EU versus NAFTA:
 • Táňa Zajícová nesouhlasí s článkem Petra Palety Další reakce na hádanku Václava Pinkavy:
 • Vladimír Wagner se omlouvá
 • Poznámka k hádance Václava Pinkavy (Aleš Zeman)
 • Ještě jednou k hádance pana Pinkavy (Jan Nekovář)
 • Program osvětlující hádanku pana Pinkavy (Jaroslav Křížek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Helsinský výbor amerického Kongresu znovu požaduje, aby bývalé totalitní země vrátily neprávem konfiskovaný majetek

  V úterý přijala americká Sněmovna reprezentantů rezoluvi, kterou sposoroval spolupředseda Helsinského výboru amerického Kongresu republikán Christopher H. Smith. Rezoluce požaduje, aby se bývalé totalitní země začaly zabývat problémem majetkových nároků, pocházejících z ilegálních a neodškodněných majetkových konfiskací. Rezoluci také sponsorovalo několik dalších činitelů, viz níže, anglický text zprávy Helsinského výboru.

  Podle Christophera Smithe plenily totalitní režimy ve střední a východní Evropy majetek jednotlivců a náboženských komunit po většinu tohoto století. Vláda Spojených států obyčejně požaduje odškodnění od cizích vlád pouze jménem žadatelů, kteří měli americké občanství v době, kdy jim byl zkonfiskován majetek. Žadatelé o vrácení majetku, kteří nebyli americkými občany, když jim byl jejich majetek zkonfiskován komunistickým totalitním režimem nebo jinými totalitními režimy, musejí žádat o restituce či o odškodnění podle domácích zákonů svých bývalých zemí, i když se později stali naturalizovanými americkými občany. V této situaci "má Kongres roli v tom, že pomáhá majitelům, zbaveným majetku žádat o jeho navrácení v jejich rodné zemi a existuje reálná možnost, že se dospěje k spravedlivému řešení," řekl Smith.

  I když některé země ve střední a východní Evropě schválily zákony o restitucích či o odškodnění, tyto zákony často nejsou efektivně realizovány. Kromě toho, restituční a odškodňovací zákony v Chorvatsku, v  České republice, v Litvě, v Lotyšsku, v Rumunsku, na Slovensku a v dalších zemích obsahují diskriminační ustanovení, týkající se trvalého pobytu na území dané země anebo ustanovení o občanství. Některé země se otázkami zkonfiskovaného majetku ještě vůbec nezačaly zabývat. Spolupředseda Smith vysvětlil, že tato rezoluce "signalizuje zemím střední a východní Evropy, že se Spojené státy vážně zajímaví o bezodkladné vrácení odcizeného majetku jednotlivcům a náboženským komunitám. Zejména rezoluce -

 • naléhá na země, které to dosud neučinily, aby vrátily neprávem odebraný majetek jeho právoplatným majitelům anebo, tam, kde takové vrácení není možné, aby zaplatily urychlené, spravedlivé a efektivní odškodné

 • požaduje návrat neprávem odcizeného majetku náboženským komunitám, a

 • apeluje na Chorvatsko, Českou republiku, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko, Slovensko a veškeré další země, jejichž zákony či předpisy omezují restituce nebo odškodnění za zabavený majetek lidem, kteří žijí v těchto zemích nebo jsou občany těchto zemí, aby taková omezení zrušily.

  Plný text rezoluce je k dispozici na internetových stránkách Helsinského výboru na adrese http://www.house.gov/csce/ nebo na požádání na čísle (202) 225 1901. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|