čtvrtek 29. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Otevřený dopis Jakubu Puchalskému:
 • Nemanipulujte skutečnost ve zprávách České televize (Jiří Kliber) Jak jsou zajištěna v ČR zaměstnanecká práva:
 • Zaměstnavatel - chlebodárce nebo upír? - Je bezodkladně nutno založit sociální právní poradny, které by občany informovaly o jejich zaměstnaneckých právech (Iveta Světlíková) Česká televize:
 • Změny ve Studiu 6 - jsou k dobrému? (autor, pracovník ČT, je redakci znám)
 • M. Soukupová: Je přípustné, aby bývalá mluvčí ministra dělala reportérku ČT? (Michal Sojka, Lékařský odborový klub) Jednadvacítka ČT a agrární komora:
 • O umění ptát se a umění odpovědět (Jiří Jírovec) Helmut Zilk:
 • Helmut Zilk - záhadná postava na vídeňském parketu Věda a čeští vědci:
 • Amberzine: Manifest podpory vědy, technologie a principů informační společnosti
 • Stanovisko české vlády k vědě Český podnikatelský etos:
 • Nářky pana Kušky (Vojtěch Kment) Dopisy:
 • Ivo Mathé je zhnusen Janem Čulíkem
 • Ivo Mathé zase neodpověděl na mé otázky (Jan Lipšanský) Děti Země:
 • Schválí zastupitelstvo kvůli hypermarketu retroaktivní vyhlášku?
 • Malešická spalovna: Děti Země odeslaly ministru Kužvartovi petici občanů az snížení emisí dioxinu Češi v Americe a dvojí občanství:
 • "Fuchsová chce sedět jednou prdelí na devíti hodech" (Jindřich Pařík a reakce Jiřiny Fuchsové  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Česká televize: Změny ve Studiu 6 - jsou k dobrému?

  Tento příspěvek, zjevně určený k zveřejnění, přišel z České televize. Na výslovný dotaz, zda si autor přeje publikaci pod vlastním jménem, dosud nepřišla odpověď. Zveřejňujeme text bez uvedení autora, i když jsou autor i jeho adresa známy.

  Proměny, ke kterým v současné době dochází v celé České televizi, se nevyhnuly ani rannímu vysílání. Z bývalého Studia 6 se tak stalo Dobré ráno s ČT. O  přijetí této inovované relace nejlépe svědčí většinou zdrcující kritiky v tisku, jakož i negativní reakce diváků. Co se sledovanosti týče, nebyl tu zaznamenán žádný nárůst. Malý efekt Dobrého rána naopak ostře kontrastuje s nebývalou výší prostředků vynaložených na jeho výrobu. V normální televizi by tyto skutečnosti stačily k tomu, aby byl stávající model označen za neúspěšný a jako takový byl zrušen. Nikoliv ovšem v České televizi.

  Jaké jsou však důvody neúspěchu Dobrého rána ? Především je to neujasněná koncepce, v níž se nesourodě prolínají různé (často protichůdné) tendence. Základním atributem tu má být přirozenost a "návrat k přírodě" (v tomto duchu byla také vytvořena velmi drahá dekorace - např. kašírovaný kus přírody se stromem a houbami v trávě, akvárium plné rybiček,atp.) Výsledkem je však něco zcela opačného. To, co má působit přirozeně a nenuceně, vypadá ve skutečnosti uměle a pitvorně. Dobré ráno je navíc jakýmsi gulášem uvařeným z různých ingrediencí. Jsou tu prvky čistě zpravodajské - zprávy, příspěvky - stejně jako prvky zábavné - prezentace počasí v "přírodním koutku" , kde na místo grafiky nastupuje magnetická tabulka jako v základní škole. Problém spočívá v dramaturgicky nevhodném a chaotickém řazení těchto prvků. Z Dobrého rána se rovněž vytrácejí informace kdysi přítomné ve Studiu 6. Moderátor již není příjemným, leč seriozním průvodcem, nýbrž pitvořícím se komediantem v duchu Snídaně s Novou. Jeho projev se často mění v bezbřehé tlachání. Snižuje se také počet příspěvků a reportáží. Není divu, musejí ustoupit klipům a živým minikoncertům, vhodným spíše pro jiné pořady než pro ranní vysílání. Řada rubrik je zoufalou ukázkou cesty do slepé uličky. Dopravní informace jsou například čteny z papíru (v 90. letech, kdy je grafika nezbytná!!) zcela nezkušenými moderátorkami. Někdy bývá jejich vystoupení dramatem až do konce, neví se totiž, zda vůbec zvládnou dokončit svou řeč.A podobných příkladů je více. Celkový dojem je však tristní - diletantství a amaterismus jako program. A to není dobré.

  Současně s obsahovými změnami prošla i redakce Dobrého rána v  poslední době bouřlivými změnami. K odchodu byli postupně "přinuceni" špičkový moderátor, šéfdramaturg, dva ze tří dramaturgů, redaktor a hudební editor. Ve většině případů šlo o lidi s televizní praxí, kterým se dalo těžko vyčítat nějaké profesionální selhání. Nové vedení se raději obklopuje kamarádíčky a lidmi zcela a bezvýhradně loajálními, jejichž kompetentnost je však více než diskutabilní. Čistky (neb jinak to nelze nazvat) byly navíc vykonány velmi arogantním způsobem. Možnosti diskuse byly prakticky vyloučeny. Namísto týmové práce panuje strach o vlastní místo a ten plodí fámy a pomluvy. Práce v Dobrém ránu se tak bohužel změnila v malou procházku peklem.

  Dnešní podoba a proměny ranního vysílání bohužel souvisejí s celkovou atmosférou v  ČT a v Britských listech ji reflektovali již mnozí. I když se tomu vedení televize brání a tvrdí opak, musím i já doložit, že ve státě dánském je opravdu něco prohnilého a nejsou to jen slova, slova, slova.

  Doufejme, že odvahu k reakci na tuto neblahou skutečnost najdou i další - podobně smýšlející kolegové. Dost možná, že v té době to ovšem již budou kolegové bývalí.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|