pátek 6. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby České politické názory:
 • Otevřený dopis Václavu Bendovi mj. o Pinochetovi: Zradil jste vznešené hodnoty české antikomunistické opozice (Steven Saxonberg, pozn. JČ)
 • An Open Letter to Václav Benda about Augusto Pinochet (Steven Saxonberg) Podnikání při České televizi:
 • Jak je to s podnikatelským vztahem Centra Českého videa k ČT? Jakub Puchalský vysvětluje prostřednictvím svého tajemníka Finanční podvodnictví, které odhalila kanadská televize:
 • Varování bohatým (Jiří Jírovec) Ideologie volného trhu:
 • Američané jsou individualisté, svobodní lidé a chtějí vydělat dolar: Reakce na poslední článek Petra Palety (Táňa Zajícová) Děti Země:
 • Dnešek bez aut
 • Výstava ke dnu bez aut v Ostravě Pocta Václavu Klausovi:
 • "Myslíme jinak" (Václav Pinkava) Oznámení:
 • Vyšel časopis Hurontaria č. 16 Ekologie:
 • Přehled práce subkomise pro PRTR v ČR (ale novináři v ní nesmějí zasedat!) Literatura:
 • Poezie ostrovana Ivana Jelínka (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Přehled práce subkomise pro PRTR v ČR

  (zřízené při Mezirezortní komisi pro chemickou bezpečnost)

  Ale novináři v ní nesmějí být!

  O zřízení subkomise bylo rozhodnuto na zasedání Mezirezortní komise pro chemickou bezpečnost dne 29.10.1997. Členy komise byli jmenováni zástupci ministerstev, chemického průmyslu a nevládních organizaci. Bohužel členem komise se nestal žádný novinář, protože se proti tomu na zasedání subkomise postavili někteří reprezentanti průmyslu a ministerstev, nejostřeji pak ing. Viktor Mejsřík (VÚOS a.s.). Veřejnost je tak doposud o práci subkomise informována jedině prostřednictvím tiskových zpráv nevládních organizací.

  Doposud se uskutečnilo 5 zasedání subkomise (první 24. února a zatím poslední 24. září 1998), během kterých bylo diskutováno o řadě otázek. Jediným praktickým výstupem však bylo formulování zadání pro část projektu PPŽP 340/2/98, který se v jedné ze svých částí zabývá problematikou PRTR. Řešitelem projektu je Výzkumný ústav organických syntéz a.s., který však v rozporu se svým příslibem na zářijové zasedaní nejen nepředložil předběžné výsledky, ale dokonce v té době neměl ani podepsán kontrakt s předpokládaným subdodavatelem. To se setkalo s kritikou zejména ze strany reprezentantů nevládních organizací.

  Nejbližší zasedání subkomise má proběhnout dne 12. listopadu od 10.00 hod v budově Ministerstva životního prostředí ČR. Na jeho programu je kontrola úkolů z minulého zasedáni, kontrola postupu projektu PPŽP 340/2/98, informace o jednání IFCS v Budapešti a OECD v Paříži, informace o vypsání projektu PPŽP na rok 1999 a diskuse k legislativnímu zakotvení systému PRTR

  Komu a k čemu slouží PRTR ?

  PRTR (integrovaný registr znečištění) je veřejně přístupná databáze množství znečišťujících látek unikajících z konkrétních podniků do životního prostředí. Firmy u vybraných látek každoročně hlásí množství, které uniklo do ovzduší a vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Hlášení obsahuje i základní informace podniku (jméno, adresa, typ ekonomické činnosti), aby bylo možné přesně stanovit zdroj znečištění. Např. majitel pozemku se díky PRTR dozví kdo a kolik látek vypustil do říčky, z níž zavlažuje své pole. Nebo občané v registru zjistí jakými látkami a v jakém množství znečišťují podniky ovzduší města, ve kterém žijí.

  Informace obsažené v registru jsou všem bezplatně dostupné a jejich častými uživateli jsou např. novináři, zdravotníci, občanské iniciativy, odbory atd. Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že možnosti užití registru jsou velmi široké. Mezi zajímavé patří např.: porovnání podobných výrobních zařízení, vyjednávání občanů s průmyslem, předinvestiční analýzy, zavádění čistějších technologií, prevence znečištění, snížení produkce odpadů.

  Připravil Miroslav Šuta Plzeňská ekologická nadace

  P.S: Pokud máte jakékoliv dotazy k PRTR, rád Vám je zodpovím. Více informaci o PRTR najdete na adrese http://www.ecn.cz/prtr.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|