středa 11. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Situace v Rusku:
 • Hladomor v Rusku možná "ohrozí Evropu" Interview se Zdeňkem Šámalem v Lidových novinách:
 • Jak potěšit doktora Šmída (Tomáš Pecina) Česká televize:
 • Centrum českého videa a jeho exkluzívní kontrakt s Českou televizí (Jiří Novák) Školství a české kulturní dědictví:
 • Očité svědectví - jak se učí česká literatura na středních školách (Martin Madera) Soudnictví:
 • Advokáti ex offo nedokáží vymoci od obžalovaného honorář (Michal Škop) Publicistika Václava Klause:
 • To je síla: K článku Václava Klause, proč není sociálním demokratem (Jiří Jírovec)
 • Myslíme jinak - jen ne hlavou (Jan Hurych) Rozhovor s Ivanem Langerem, místopředsedou parlamentu a ODS:
 • Opoziční smlouvu s ČSSD nezrušíme, o koalici budeme jednat s Unii svobody a s lidovci, dvojí občanství nepovolíme a jinak za mnohé mohou novináři." Velká Británie:
 • Lobbystické skupiny platí pohoštění poslancům
 • Britského vrchního velitele spojeneckých vojsk v Bosně prý odposlouchávali Američané Reakce:
 • Dementi Ivo Mathého
 • Pár poznámek k posledním vydáním Britských listů (Tomáš Pecina)
 • Nová trasa metra (Jindra Vavruška) Protest:
 • Protest proti Jiřímu Pelikánovi: Prezident Havel vyznamenal předsedu Akčního výboru, který v r. 1948 vylučoval studenty (Josef Schrabal)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • "Opoziční smlouvu s ČSSD nezrušíme, o koalici budeme jednat s Unii svobody a s lidovci, dvojí občanství nepovolíme a jinak za mnohé mohou novináři." Rozhovor s místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR a ODS Ivanem Langerem pro Britské listy

  Rozhovor se uskutečnil v neděli 8. listopadu 1998. Za Britské listy se ptal Jiří David.

 • Pane místopředsedo, Václav Klaus před nedávnem připustil možnost, že do dvou let se budou konat nové sněmovní volby. Počítáte s tím?

  Já si nevzpomínám, že by o tom Václav Klaus někdy takto hovořil. Myslím si, že pokud by toto někdy řekl, tak by to implicitně znamenalo, že zpochybňuje opoziční smlouvu, že naznačuje její jednostranné vypovězení ze strany ODS. Já se nedomnívám, že by k tomu kdy došlo tímto způsobem.

 • Myslíte, že vypovězení smlouvy je reálné?

  Smlouva se vypovídá za situace, kdy partner, který ji signoval, nedodržuje pravidla a závazky, které z ní vyplývají. V tuto chvíli nevidím na politickém obzoru žádnou tak zásadní věc, aby zbortila konstrukci opoziční smlouvy.

 • Nevypoví ODS opoziční smlouvu tehdy, když se jí to bude hodit, například v okamžiku výrazného rozdílu volebních preferencí?

  Určitě ne. Víte, politika je běh na dlouhou trať a politická strana musí být důvěryhodná nejenom vůči veřejnosti, ale i vůči druhým politickým subjektům. Politická strana, která není schopna dostát závazkům, k nimž se zaváže, není důvěryhodnou politickou stranou a velmi těžko by do budoucna hledala partnera pro spolupráci.

 • Hovoříte o partnerech pro spolupráci. Vidíte v tuto chvíli nějaké případné koaliční partnery?

  Koaliční partnery? Spíš lze hovořit o politických subjektech, které mají k ODS programově blízko. Určitě lze za takovou označit Unii svobody, jakési rysy nebo prvky spojitosti snad by se daly hledat u KDU-ČSL, nicméně tam to bude vždycky problematické spojení.

 • O lidové straně jste řekl, že lidovci jsou stále lidovci. Co jste tím měl na mysli?

  To je to věčné lavírování z prava do leva, neustálé obchodování a využívání nebo zneužívání situací ve svůj vlastní prospěch.

 • Když jste se stal místopředsedou ODS, řekl jste, že chcete být divokým vínem. Jste jím?

  To by měli posoudit jiní, já mám pocit, že mladému člověku je přece jen bližší větší dynamika, energie při jednání, mnohdy větší přímočarost při vyjadřování. Já se domnívám, že to o čem jsem mluvil, je mi vlastní. Je-li to divoké víno, potom jsem opravdu stále tím divokým vínem.

 • A co ODS? Změnila se k lepšímu od loňského listopadu?

  Určitě. Já si myslím, že platí, a u ODS se to ukázalo stoprocentně, to úsloví, že všechno špatné je pro něco dobré, že každá zkušenost bez ohledu na to, zda je dobrá nebo špatná, je ve svém důsledku dobrá. ODS ta krize velmi prospěla, ta strana se vnitřně zocelila a mnozí si také z té krize odnesli ponaučení a to si myslím, že je dobře. Takovou zkušenost žádná jiná politická strana v České republice ještě neudělala a chybí jim to.

 • Dokáže zkušenější ODS nejen “podat pac", ale program? Nenabízí místo něj jen pár předvolebních “megašou"?

  Dovolím si velmi razantně nesouhlasit. Není to vinou ODS, že média informují pouze o těch okrajových součástech předvolební kampaně. ODS, tak jak já si toho všímám, jako jediná míní kampaň vážně a zodpovědně a jde do této kampaně s jasnými programovými tezemi. Teď bych se spíš obrátil s výtkou na novináře, že namísto programů je zajímají ty vnější prvky, které nejsou tak podstatné.

 • Měli by novináři o Vaší straně více psát?

  Myslím si, že by měli spíše než spekulovat, a to mnohdy účelově a velmi jednostranně, o tom, zda byl nebo nebyl porušen zákon, zda někdo zesměšňuje někoho nebo nezesměšňuje, tak by měli rozebírat program, kritizovat ho tam, kde si myslí, že si zaslouží kritiku a pochválit ho tam, kde si myslí, že tu pochvalu zaslouží. To je věc, které souvisí s informováním veřejnosti a právě tak já si představuji, co znamená informovat veřejnost.

 • Ale i případné porušení zákona o něčem vypovídá.

  To nepochybně. Já jsem rád, že říkáte slovíčko “případné", protože až dosud všechna média v titulcích informovala o tom, že ODS porušila zákon, zatímco to je jednostranný výklad Městského úřadu v Praze.

 • Teď se Vás zeptám na ten program, který novináře málokdy zajímá. Jaký máte pro nadcházející volby?

  Podle našeho názoru se politika nedělí na velkou a malou. Tvrdíme, že politika je jen jedna a že se, bez ohledu na to, zda ji v rámci politické strany reprezentují reprezentanti v Poslanecké sněmovně, v Senátu nebo na radnicích, řídí podle stejných principů. Pro ODS jsou tyto volby jakýmsi druhým kolem voleb v červnu. V prvním kole byla sociální demokracie lepší a teď jí chceme porážku vrátit. Z toho důvodu také navazujeme na některé věci, které byly řečeny v červnu. Především to jsou naše čtyři poděbradské artikuly. Ty mají stejnou platnost na úrovni státu i na úrovni obce.

 • Teď o něčem trochu jiném. Jste stínovým ministrem vnitra. Jak hodnotíte ministry Baštu a Grulicha?

  O panu ministru Baštovi bych raději vůbec nemluvil, jeho účast ve vládě mi zůstává až do teď přikryta rouškou tajemství a je to spíš takové tajemství, kterého se bojím než na které bych se těšil. Pokud jde o ministra Grulicha, tam problém zatím spočívá v tom, že až dosud nepředložil jasnou, ucelenou a konkrétní koncepci svého rezortu. Ta naprosto chybí, takže těžko se člověk k němu a jeho působení na ministerstvu může vyjádřit jako celku a těžko potom může posuzovat, zda plní jednotlivé kroky takové koncepce. V každém případě personální politika je podle mého názoru žalostná a já mám pocit, že do vedoucích funkcí na ministerstvu vnitra mohou být uvedeni pouze lidé, kteří byli nejméně 20 let předtím členy KSČ. Současně také platí podle mého až příliš velká orientace ministerstva vnitra na reformu veřejné správy a že je opomíjena oblast vnitřní bezpečnosti, tedy policie. Já si myslím, že policie jako taková a její specializované složky by si zasloužily zásadní změnu.

 • Ministr Grégr v rozhovoru pro Britské listy naznačil, že útoky vedené proti některým členům vlády nejsou ani o politice, ani o kompetenci, ale o zálusku některých lidí privatizovat zbývající majetek státu.

  Já nechci spekulovat o temných vizích pana ministra Grégra. Především si myslím, že jeho úřad by měl dělat pravý opak toho co dělá. Tím, jak připravuje různé programy, v jejichž rámci někoho podle ne příliš čitelných podmínek bude zvýhodňovat oproti druhému, to je vytváření korupčního prostředí a potom se zcela logicky může stát předmětem zájmu mnohých.

 • Myslíte si, že korupce přišla do Česka až se sociální demokracií? Za Vaší vlády nebyla?

  To určitě ne. Korupce tady byla dávno před tím, než jsme se oba narodili a bojím se, že jako ono nejstarší řemeslo nás lidstvo bude provázet až do skonání věků. Jde jen o to, aby prostor pro korupci se zmenšoval a to si myslím, že v politice sociálně demokratické vlády není. Její konání směřuje k přesně pravému opaku, k zneprůhlednění toho systému rozhodování, k zvýhodňování a znevýhodňování některých subjektů bez existence jasných pravidel. To znamená zvýšení prostoru pro korupci oproti dřívějšímu stavu.

 • Do agendy ministerstva vnitra patří i občanství. Vláda naznačila ochotu vrátit české občanství lidem, kteří o ně přišli při rozdělování federace. Podpoříte případné návrhy?

  V tomto ohledu jsem velmi konzervativní. Tak jako má člověk jenom jednu vlast, tak by měl mít i jednu státní příslušnost . Spíše než cestou několikanásobné státní příslušnosti bychom měli jít směrem bourání bariér mezi státy a vytvářet rovné podmínky pro všechny občany, kteří žijí například v Evropě, bez ohledu na to, zda jsou státními příslušníky té či oné země. Z toho důvodu nejsem zastáncem dvojího občanství a nedokážu si představit plošné zpětné udělení českého občanství některým ze stávajících státních příslušníků Slovenské republiky.

 • A občanství těch, kteří z Česka odešli například za komunismu?

  Myslím si, že lidé, kteří chtějí žít zde, zde také žít mohou. Potom nechť mají všechna práva a také všechny povinnosti, které z občanství vyplývají. Lidé, kteří žijí mimo tuto republiku, nechť vědí, že jsou zde vždy vítáni, budou-li k této zemi a k jejím lidem přátelský vztah. Nemyslím si ale, že by měli spolurozhodovat o věcech naší země, aniž by na ni měli bezprostřední pracovní a životní vazbu.

 • Představitelé ODS v poslední době často hovoří o vlastenectví. Není to u Vaší strany novinka?

  ODS je liberálně-konzervativní stranou a myslím si, že v prohlášení jejích politiků najdete slova jako český národní zájem a s ním související vlastenectví. Já se nebojím k vlastenectví přihlásit, nebojím se právě v okamžiku, kdy se začleňujeme do Evropské unie, říkat, že existuje něco jako český národní zájem, který musíme prioritně chránit, aby se Česká republika nerozplynula jako kostka cukru v šálku čaje zvaném Evropská unie. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|