pondělí 11. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Britské listy ještě jednou:
 • Jsou Britské listy pro společnost v ČR nepřijatelné? (Tomáš Pecina) Sdělovací prostředky:
 • Další "revoluce" v České televizi (JČ) Role ústavních institucí ČR:
 • Český senát by mohl sehrát životně důležitou roli (Andrew Stroehlein) Lustrace:
 • Cibulkovy seznamy jsou nespolehlivé, ale Češi je potřebovali, aby se nečím očistili (Jan Mezdříč) Mladá fronta Dnes:
 • Tony Blair "exkluzívně pro MFD". Ale dělají se takhle - moderním způsobem - rozhovory? (Jan Čulík) Britská politika:
 • Britský ministr zahraničí Robin Cook - opilec a donchuán? (JČ)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Český Senát nalezl svůj smysl

  Andrew Stroehlein

  An English version of this article is available in the Electronic New Presence magazine.

  Od svého zrodu před dvěma lety je český Senát legislativním tělesem, které hledá smysl. Jeho politická role zůstává nejasná, a malá účast voličů při senátních volbách ukazuje, že nová horní sněmovna nezískala důvěru veřejnosti. Ale když nyní v listopadových volbách byla nahrazena třetina poslanců Senátu novými lidmi, byl ustaven jeden senátní výbor, který by mohl Senátu poskytnout jasný účel. Bude dohlížet na složitý proces harmonizace předpisů a analyzovat všeobecnou českou připravenost na vstup do EU.

  Nedávno vytvořený Výbor pro evropskou integraci má hodnotit pokrok České republiky na cestě směrem k Evropské unii.

  Poté, co v listopadu dostala Česká republika od Komise pro Evropu v této věci špatné vysvědčení, je jasné, že takový dohled je potřebný. Je sice možné, že Evropská unie začíná v důsledku svých hospodářských starostí zaujímat vůči myšlence rozšiřování na východ poněkud chladnější postoj, ale to nemůže být pro Prahu výmluvou, aby polevila ve svém úsilí o včlenění do EU. I když ČR stále ještě nebylo jasně řečeno, kdy bude přijata, Česká republika musí udělat všechno, co je v jejích silách, aby splnila ze své strany všechny podmínky dohody.

  Pokud by Senát využíval vhodně svého politického vlivu, toto těleso - nebo aspoň tento jeden senátní výbor - by se mohlo stát inspekční institucí, dohližitelem nad integračním úsilím České republiky. Mohlo by kontrolovat vládu a parlament a dávat pozor na to, aby české zákony byly slučitelné se zákony EU a aby byl dodržován dohodnutý časový rozvrh.

  Kromě toho by tato nová senátní role mohla sloužit i několika alternativním cílům - a to i v tom případě, kdyby byl Senát zrušen. Ať už bude či nebude Senát nakonec zlikvidován - což požadují v ČR nyní mnozí - Česká republika by si alespoň vytvořila dostatek politiků, kteří jsou seznámeni s praxí a etosem Evropské unie - příliš mnoho takových politiků nyní ČR nemá. Záloha těchto politiků by sloužila k třem účelům:

  Zaprvé, politikové se znalostí praxe Evropské unie by se časem mohli přesunout do jiných oblastí státního aparátu a politiky. Jejich odborné znalosti by mohly být využívány při harmonizačních těžkostech.

  Zadruhé, tato skupina senátorů nebo bývalých senátorů by byla dobře schopna prezentovat Evropskou unii české veřejnosti. Členové nově vzniklého senátního výboru pro integraci ČR do EU by měli vystupovat co nejčastěji ve sdělovacích prostředcích a měli by podrobně vysvětlovat Evropskou unii českým občanům. Tito senátoři by se mohli stát populárními autoritami k záležitostem Evropské unie. Doufejme, že vznikne také vůči Bruselu trochu zdravé a produktivní skepse.

  Zatřetí, členové tohoto senátního výboru budou posléze v dobrém postavení, aby se stali prvními českými poslanci v Evropském parlamentu, až bude ČR přijata do EU. Evropský parlament je sice obyčejně považován za domov důchodců pro národní politiky, jejichž domácí kariéra už skončila, ale pomalu nabývá většího významu, a České republika bude potřebovat v tomto legislativním orgánu informované poslance, kteří by dokázali efektivně zastávat zájmy českých občanů.

  Kdyby byl český Senát zrušen pro nezájem veřejnosti, utvoření Výboru pro evropskou integraci bude pro Českou republiku ze všech těchto hledisek pozitivem. Doufejme, že Senát zrušen nebude a doufejme, že tento Výbor poskytne české horní sněmovně alespoň jednu jasnou roli: dohled nad včleňováním ČR do EU. Ale i kdyby nakonec Senát byl zlikvidován, tento Výbor může alespoň sloužit dočasně jako přípravné těleso pro české politiky, kde by mohli získat kvalifikaci o Evropské unii.

  Andrew Stroehlein  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|