pátek 22. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Třicáté výročí sebeupálení Jana Palacha Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby České hospodářství a finančnictví:
 • Záhadné posilování České spořitelny (František Nepil) ČR a USA:
 • Americký Helsinský výbor: Vláda ČR musí odsoudit útoky proti Romům Třicáté výročí upálení Jana Palacha:
 • Palachův protest: Živá pochodeň (Karol Sidon)
 • Velká smrt (Listy, 23. ledna 1969)
 • Praha Jana Palacha (Miroslav Holub)
 • Provolání (Jaroslav Seifert, Jiří Brabec, Miroslav Červenka, Miroslav Holub, Vladimír Karfík, Jaroslav Putík, Karel Šiktanc, Jiří Šotola) Chyby v logické argumentaci:
 • O umění argumentace - inspirace pro debatéry na Fóru (Peter A. Angeles, přeložil Aleš Zeman) Děti Země:
 • "Dnes budou hrát Zemi" - série koncertů, která začíná v Praze na Ladronce dnes večer v pátek 22. ledna 1999  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Helsinský výbor amerického Kongresu naléhá na české politiky: odsuďte xenofobní útoky proti Romům

  21. ledna 1999

  Spolupředseda Helsinského výboru Christopher H. Smith (R-NJ) a zástupce senátní republikánské menšiny Steny H. Hoyer (D-MD) se včera večer ve Washingtonu setkali s náměstkem českého ministra zahraničních věcí Martinem Paloušem. Pochválili při setkání vládu České republiky za její pevný postoj proti městským plánům na stavbu protiromské zdi ve vesnici (sic) Ústí nad Labem, za plány vyřešit dlouhodobé problémy Romů, kteří jsou bez občanství a problémy týkající se diskriminace proti Čechoameričanům v českém zákoně o restitucích a kompenzacích, a také za to, že česká vláda dovolila, aby Radio Farsí/Radio Svobodný Irák smělo být umístěno v České republice. Hovořili také o regionálních bezpečnostních otázkách, včetně krize v Kosovu. Zároveň podtrhli, že čeští vedoucí politikové musejí odsoudit vlnu protiromského, antisemitského a proticizineckého násilí, která postihuje Českou republiku.

  Během setkání přivítal Smith mnoho pozitivních zpráv, které do Washingtonu přivezl český náměstek ministra zahraničních věcí. Smith konstatoval: "Byl jsem hluboce potěšen, že česká vláda oznámila, že nepovolí stavbu zdi ve vesnici Ústí nad Labem, který by bývala v podstatě vytvořila romské ghetto. Takové zdi nemají v moderní Evropě místo. Doufám, že toto rozhodnutí odráží novou a hlubší politickou vůli české vlády bojovat proti projevům xenofobie.

  Hoyer zdůraznil, že "klíčem k tomuto úsilí je silná reakce vlády", kdykoliv dojde ke xenofobním útokům. Příliš dlouho nesl prezident Havel břemeno povinnosti reagovat na tyto činy. Je načase, aby i jiní čeští vedoucí představitelé, včetně premiéra Zemana, vystupovali stejně energicky s odsouzením zločinů motivovaných nenávistí."

  Činitelé amerického Helsinského výboru předali Martinu Paloušovi seznam nedávných xenofobních útoků, včetně ptoku proti Bobu Joyceovi, jednašedesátiletému americkému učiteli, který byl v listopadu zbit do bezvědomí za to, že hájil Roma před útoky skinheadů.

  Obdobně se během setkání hovořilo o zákonu o občanství České republiky, který dosud nechával tisíce českých Romů, kteří dříve měli československé občanství, bez práva nabýt českého občanství. "Můj rozhovor s panem Paloušem o této otázce mě velmi povzbudil," konstatoval Smith. "Nejen že existuje, jak se zdá, rychlý plán na novelizaci tohoto zákona, ale pan Palouš nás ujistil, že jeho vláda zajistí, aby nebylo součástí nových předpisů o občanství množství byrokratického papírování." Hoyer dodal, "přijetí nového zákona o občanství, který, jak uvedl ministr Palouš, povolí dvojí občanství, bude také prvním krokem k odstranění diskriminace Čechoameričanů při restitučních nárocích majetku, který jim byl neprávem odebrán za předchozího komunistického režimu.

  Činitelé Helsinského výboru a pan Palouš také jednali o statutu archívu koncentračního tábora Lety - je to jediný známý archív z koncentračního tábora pro Romy - a přivítali zprávu, že pan Palouš s sebou přivezl kopie jedné třetiny tohoto archívu a hodlá je doručit do amerického muzea holocaustu. "Jsem potěšen, že to je částečným splněním závazku, který mi byl učiněn před více než čtyřmi lety a doufám, že zbývající dvě třetiny kopií archívu budou dodány brzo," řekl Hoyer.

  Činitelé amerického Helsinského výboru také naléhali na Palouše, aby požadoval zrušení trestního zákona o pomluvě, který existuje ještě z komunistické éry. "Vinit lidi z trestných činů jen proto, že kritizují vládu, její úřady či její osobnosti, to je prostě v konfliktu s mezinárodními normami a je to v konfliktu se Závěrečným dokumentem Helsinské konference," uvedl Hoyer.

  "I když prezident Havel dává milost všem občanům, kteří jsou podle tohoto zákona odsouzeni, co bude, až se stane prezidentem někdo jiný?" zeptal se Smith. "Je to zbytečné dědictví komunistické minulosti."


  Helsinki Commissioners Reps. Smith and Hoyer Urge Czech Leaders to Condemn Xenophobic Attacks

  For Immediate Release
  January 21, 1999
  Contact: Chadwick R. Gore
  (202) 225-1901

  Washington, DC-Meeting with Czech Deputy Foreign Minister Martin Palous in Washington last evening, Commissioners Co-Chairman Rep. Christopher H. Smith (R-NJ) and Ranking Minority Rep. Steny H. Hoyer (D-MD) praised the Government of the Czech Republic for standing firm against municipal plans in the village of Usti nad Labem to wall off Roma, for plans to resolve long-standing problems of statelessness for Roma and discrimination against Czech Americans in the Czech property restitution/compensation law, and for allowing the Radio Farsi/Radio Free Iraq station to be placed in the Czech Republic. They also discussed regional security issues, including the crisis in Kosovo. At the same time, they underscored the need for Czech leaders to condemn the wave of anti-Roma, anti-Semitic and anti-foreigner violence that plagues the Czech Republic. Following the meeting, Smith welcomed the many positive messages brought to Washington by the Deputy Minister. Smith noted "I was deeply gratified to learn that the Czech government has announced that it would block the construction of a wall in the village of Usti nad Labem that, if built, would effectively create a Roma ghetto. Such walls have no place in modern Europe. I hope this decision reflects a new and deeper political will on the part of the Czech Government to combat manifestations of xenophobia."

  Hoyer emphasized that "the key to this effort is a strong government reaction" when xenophobic attacks occur. "President Havel has, for too long, carried the burden of reacting to such acts. It is time for other Czech leaders, including Prime Minister Zeman, to be equally assertive in condemning hate crimes." The Commissioners provided Deputy Prime Minister Palous with a list of recent xenophobic attacks, including one against Bob Joyce, a 61-year-old American teacher who was beaten unconscious in November for defending a Rom against skinhead harassment.

  In a similar vein, they discussed the citizenship law of the Czech Republic which has left stateless thousands of Czech Roma who previously had Czechoslovak citizenship. "I was deeply heartened by my discussion with Mr. Palous on this issue," said Smith. "Not only does there appear to be a fast-track timetable for moving legislation forward, but Mr. Palous has assured us of his government's commitment to ensure that new citizenship procedures will not entail a lot of bureaucratic red tape." Hoyer added, "the adoption of the new citizenship law, which Minister Palous said will permit dual citizenship, will also be a first step towards resolving the discrimination Czech Americans have faced in making claims for restitution or compensation for property that was wrongly taken from them by the previous Communist regime."

  The Commissioners and Mr. Palous also discussed the status of the Lety archives-the only known archives from a Roma concentration camp-and welcomed news that Mr. Palous had brought copies of one-third of the archives with him to deliver to the U.S. Holocaust Memorial Museum. "I am gratified that this moves towards fulfilling a pledge made to me over four years ago, and I hope that the remaining two-thirds of the archive copies will be delivered soon," said Hoyer.

  The Commissioners also urged Mr. Palous to seek the repeal of the Czech Republic's Communist-era criminal defamation law. "Criminalizing people because of their criticism of the government, its offices or its personalities is simply contrary to international norms and contrary to the Helsinki Final Act," said Hoyer. "Although President Havel pardons everyone who gets convicted under this law, what will happen when someone else becomes President?" asked Smith. "This is an unnecessary legacy of the Communist past."

  Chadwick R. Gore
  Communications Director
  U.S. Commission on Security and Cooperation in Europe
  234 Ford House Office Building
  Washington, DC 20515-6064
  Chadwick.Gore@mail.house.gov
  www.house.gov/csce/
  (202) 225-1901; fax (202) 225-4394


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|