úterý 20. dubna

O B S A H

Válka o Kosovo:

 • Nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Železný a TV NOVA: uvedení na pravou míru (Milan Šmíd) Válka o Kosovo:
 • Zmocnili se Srbové komunikací CIA?
 • Jak to bylo s údery NATO na uprchlíky - oficiální vysvětlení (Channel Four News)
 • Evropa ve válce (Andrew Stroehlein)
 • Není snadné dostat se přes rétoriku (Toronto Globe and Mail) Reakce:
 • Proč NATO lže? (Petr Paleta)
 • Povrchní články Jiřího Jírovce (Marek Sojka) Dokument:
 • "Náznaky policejního státu na Slovensku": Tisková konference Vladimíra Mečiara Reakce:
 • Čulík uráží slušné lidi (Petr Jánský)
 • Kdo je Jan Kudláček (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Není snadné dostat se přes rétoriku

  Jiří Jirovec

  Pane Čulíku,

  posílám Vám překlad článku, který mi dnes poslal jeden kolega. Pokud mě pamět neklame, jeho autor je bývalý diplomat a politický poradce. Dosti známé jméno.

  Zdraví

  JJ.

  Není snadné dostat se přes retoriku

  Norman Spector

  Můžete se jen divit k čemu je (kanadský) Parlament, když vyslání kanadských pilotů za účelem bombardování Bělehradu není dostatečným důvodem pro zkrácení jeho prázdnin. Jakkoli je snadné svalovat vinu za tento nedostatek demokratičnosti na vládu , nevzpomínám si, že by některý z vůdců politických stran požadoval svolání Parlamentu a debatu o akci, která znásobila lidskou tragedii, přestože ji zamýšlela zastavit.

  Když jsem tento týden vyslechl, jak Preston Manning a Alexa McDonough souhlasí spolu navzájem i s (ministerským předsedou) Jeanem Chretienem o právu NATO suplovat OSN, nemohl jsem se ubránit dojmu, že mohli klidně zůstat na Havaji, či kde se rekreovali. Ačkoli mnoho poslanců vyjádřilo v debatě svoje pochybnosti , jediná neshoda (při jednání přece jen svolaného Parlamentu - poznámka JJ) nastala v okamžiku, kdy opoziční strany začaly dorážet na ministerského předsedu s žádostí o hlasování před (případným) vysláním pozemních vojsk na Balkán.

  S panem Chretienem musíte soucítit nebo ho dokonce i litovat: V demokratické společnosti není snadné vysvětlit, proč zástupci lidu mají právo hlasovat o zákonu o trestné činnosti mladistvých, ale ne o tom zda mají naši mladí lidé riskovat životy v rámci zásahu pozemních vojsk v občanské válce.

  Ministerský předseda nejprve zamítl danou otázku jako hypotetickou, aby o chvíli později vysvětlil, že nechtěl (hlasováním) naznačit rozpory mezi Kanaďany. A pak přišel záblesk pravdy: "®ádná země nemůže rozhodnout jednotlivě .... jsme součástí týmu."

  Můžete se ovšem vsadit, že Bill Clinton nenabídne pozemní síly bez hlasování v obou komorách Kongresu - není totiž člen týmu, jako kdokoli jiný. Mr Chretien tedy chápe, že bude muset takové rozhodnutí USA přijmout a my musíme chápat, proč nebude chtít přijmout (doma) něco, co nebude schopen splnit. Pokud jde o svrchovanost, je naše vláda ostražitá, když se jedná o časopisy. Politická svrchovanost, včetně parlamentu ustupuje v případě záležitostí války do pozadí.

  Samozřejmě, že jsme od začátku války podstrojovali Američanům. Vezměme jako příklad všechny řeči o holocaustu, jimiž jsme vysvětlovali, proč se na válce podílíme. Podobně jako Bill Clinton i pan Chretien a jeho ministři pravidelně pravidelně používali výrazy jako "genocida" a odvolávali se na "lekce z druhé světové války". Tony Blair a dokonce i Němci vstupují do této hry - prohlášením jejich ministerského předsedy, že mají povinnost zastavit "vraždy, deportace a vyhánění" lidí.

  Takže tohle (podle nich) byl holocaust.

  Musí vás napadnout , že naši vůdcové a ostatní (politikové) chodí příliš často do kina a příliš málo se zabývají historií. ®ivot není stále krásný - a jak teolog Irving Greenberg jednou připomněl - mluvíme-li o Holocaustu musíme si pamatovat, že je řeč o spalování dětí.

  To znamená víc než přestat přirovnávat každé barbarství ke "konečnému řešení" - ačkoli i to je dobrá rada v jejímž rámci laureát nobelovy ceny míru, Elie Wiesel, připomíná, že Hitlerovy vlaky (na rozdíl od těch, které přivážejí uprchlíky z Kosova na hranice Makedonie - poznámka JJ) vozily ty, kteří nebyli v Schindlerově seznamu, do táborů smrti kde byli zaopatřováni plynem ne jídlem, a ne do uprchlických táborů. Daleko víc to ale znamená, že z úcty k jeho obětem, slovo holocaust musíme používat velmi uvážlivě.

  Jistě, opakování refrénu "Již nikdy" zvyšuje podporu (veřejnosti) pro vojenské řešení, ale současně omezuje kritiku takového řešení poslanci. Jenže tato nepřesná a  zjednodušující charakteristika zla rovněž snižuje pravděpodobnost, že (v konfliktu) dospějeme k diplomatickému řešení.

  Je obtížné vyjednávat s člověkem, kterého přirovnáváte k Adolfu Hitlerovi, ačkoli diplomatické řešení by bylo nejrychlejší možností jak zastavit hrozivou lidkou katastrofu a vrátit co možná nejvíce uprchlíků do jejich domovů.

  Státům NATO se nepodařil očekávaný knokaut a tak teď zintensivňují letecké útoky. USA povolávají záložní piloty a pokud to se svrhnutím Slobodana Miloševiše myslíme vážně, budeme asi brzo uvažovat o vyslání pozemních bojových oddílů. Mnoho Kosovanů, Srbů a nakonec i vojáků NATO zemře.

  Protože Srbové přirovnávají NATO k Nacistům a Rusko žádá Mezinárodní soud, aby posoudil, zda naši vůdcové jsou válečnými zločinci, bylo by žádoucí, kdyby obě strany ponechaly taková srovnání vědcům a psychoanalytikům. Na posouzení válečných zločinou bude čas později.

  Místo toho by pánové Clinton a Miloševič měli vyhlásit příměří a vyjednat řešení které oběma dovolí ohlásit vítězství. Ačkoli mnozí se obávají, že by to poškodilo NATO, není třeba se obávat, že by se to týkalo obrané role společenství.

  Na druhé straně, výsledek jednání by mohl znamenat, že by to bylo poprvé a naposled, kdy NATO použilo vojenskou sílu, aby vnutilo řešení etnicko/náboženského konfliktu. Pokud by to znamenalo méně vlažných "lidských" válek a více jednání - jako v Severním Irsku, Středním Východě a kdekoli jinde na světě, tím lépe.

  Přeložil Jiří Jírovec

  Článek vyšel v deníku The Globe and Mail (Zeměkoule a Pošta). Jde o seriózní celokanadské noviny.

  Poznámka pro čtenáře neobeznámené s politickými poměry v Kanadě

  Ve federálním parlamentu má nadpoloviční většinu Liberální strana v čele s Chretienem. Druhou nejsilnější stranou je Reformní strana (Preston Manning) za níž následuje s malým odstupem Quebecká strana (Gil Ducepe) a s větším odstupem Progresivně konservativní strana (Joe Clark) a  Strana nových demokratů (Alexa McDonough).

  Protože v Parlamentu vládne striktní partajní disciplina, může si vůdce většinové strany dělat po volbách prakticky co chce - pokud to nepře»ápne a nedojde k revoltě uvnitř strany. Porušení stranické discipliny se trestá odvoláním z různých funkcí a v krajním případě vyloučením ze stranického klubu. V takovém případě může poslanec pokračovat jako nezávislý nebo přejít do jiné strany. Jen výjimečně je povoleno "volené hlasování" (free vote), kdy se na příslušnost nehledí.

  Agendu parlamentu v podstatě určuje většinová strana. To je důvod, proč ministerský předseda nemusí o některých věcech dát hlasovat.

  V článku se v souvislosti o svrchovanosti mluví o časopisech. Jde o narážku na nedávno projednávaný zákon, který se týká tak zvaných souběžných vydání některých amerických časopisů (například Time a Sport Illustrated), která přetahují inserenty z kanadských časopisů. Bude-li americká hrozba odvetnými obchodními sankcemi příliš velká, Chretien může zákon zabít v senátu

  Jak článek naznačuje, v kanadském parlamentu nakonec tento týden debata byla - trvala jeden den (a noc) a byla omezena tematicky na vyjádření obecné podpory akci NATO.

  Neměla se týkat toho, proč vláda nepředložila parlamentu k projednání vyslání bojových sile (letadel) na Balkán. V únoru byl totiž diskutován plán poslat vojáky dohlížející na dodržování dohod. Po jejich nepodepsání vyslala vláda místo toho letecké bojové jednotky a tím vstoupila do války, aniž by informovala parlament. Rovněž případné vyslání pozemních sil (proč, kolik na jak dlouho a za kolik) bylo vyjmuto ze seznamu povolených témat.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|