úterý 20. dubna

O B S A H

Válka o Kosovo:

 • Nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Železný a TV NOVA: uvedení na pravou míru (Milan Šmíd) Válka o Kosovo:
 • Zmocnili se Srbové komunikací CIA?
 • Jak to bylo s údery NATO na uprchlíky - oficiální vysvětlení (Channel Four News)
 • Evropa ve válce (Andrew Stroehlein)
 • Není snadné dostat se přes rétoriku (Toronto Globe and Mail) Reakce:
 • Proč NATO lže? (Petr Paleta)
 • Povrchní články Jiřího Jírovce (Marek Sojka) Dokument:
 • "Náznaky policejního státu na Slovensku": Tisková konference Vladimíra Mečiara Reakce:
 • Čulík uráží slušné lidi (Petr Jánský)
 • Kdo je Jan Kudláček (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kdo je Jan Kudláček

  Petr Jánský

  V článku Nestydím se a nepohrdám (BL 2.3.) se Jan Martínek několikrát dotkl Jana Kudláčka. Pan Čulík pak ve svém poznámce napsal: "Vydavatel Annonce Jan Kudláček reaguje ve svém odmítání českého národa docela stalinisticky."

  To je silná káva. Jednak JČ vzal za bernou minci informace Jana Martinka, které jsou (mírně řečeno) nepřesné, a jednak použil výraz "stalinisticky", což charakterizuje zastánce nejtvrdšího komunismu.

  Domnívám se, že pan Kudláček udělal pro národ více, než řadový občan, ba více než mnohý polistopadový politik. Nezaslouží si proto tak povrchní přístup a tak unáhlený soud.

  JK emigroval v roce 1981 do SRN. Od roku 83 začíná v Bonnu vydávat Annonci. V roce 89 na vánoce se vrací do ČR. V březnu 90 vychází první číslo české Annonce. V průběhu let se Annonce stává největšími inzertními novinami v ČR. Dnes má vydavatelství 10 poboček v celé republice.

  Již od roku 90 zveřejňuje JK kromě inzerce i krátké články týkající politické a hospodářské situace. Aktivně se zapojuje do předvolební kampaně a prvních demokratických voleb ve prospěch OF.

  Od října 91 začíná JK vydávat Český deník, pravicově zaměřený list, kde dostali příležitost mladí, minulostí nezatížení novináři. Český deník kritikou a komentáři sleduje negativní jevy překotného vývoje společnosti - přetrvávání komunistických praktik, převlékání kabátů jejich představitelů. Později upozorňuje na chyby pravice, zejména ODS, které se po několika letech ukázaly opravdu chybami podstatnými.

  Zvláštní kapitolu tvoří podíl JK na vzniku DEU. V březnu 94 tuto stranu spoluzakládá, aniž by stal jejím členem. Podporuje ji přímo finančními výpomocemi i nepřímo články v Českém deníku. Od dubna 94 vydává měsíčníku DEU.

  Pro velké finanční ztráty se od 1.1.95 mění Český deník na týdeník. Od počátku roku 96 se JK soustřeďuje na předvolební kampaň. Opět podporuje DEU finančními půjčkami. Po neúspěchu DEU ve volbách v září 96 přestává Český týdeník vydávat a věnuje se pouze vydávání Annonce.

  Po předčasných volbách 98 a po uzavření tzv. opoziční smlouvy, se v Annonci znovu objevují krátké kritické články, které píše JK nebo jeho spolupracovníci. Spíše z důvodů ochrany své osoby a svého podnikání přijímá JK německé občanství. Znovuemigrovat tedy nebude.

  Petr Jánský


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|