čtvrtek 6. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zahraniční politika ČR:
 • I ČR se podílela na genocidě (Jiří Zlatuška) NATO a Kosovo:
 • Proč se NATO záměrně zaměřilo na srbskou televizi? (BBC)
 • Generál Naumann: Chyby NATO prodloužily válku; Helmut Kohl se rozčílil Česká republika:
 • ČR si u zahraničních turistů dál kazí pověst (Aja Bufka) Privatizace a podnikatelský etos v ČR:
 • Má Železný právo na tu miliardu? (Jan Čulík)
 • Proč byla Klausova privatizace špatná (Jan Čulík, Svobodná Evropa)
 • Kompetence Klausových poradců (Jan Čulík, Svobodná Evropa)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • I ČR se podílela na genocidě

  Jiří Zlatuška

  V příspěvku v BL "Neučinit nic by znamenalo podílet se na genocidě" uvádí Andrew Stroehlein k situaci v Kosovu velmi případně:

  "Zabraňovat genocidě je správné - stát s rukama složenýma v klíně a nedělat nic je zločin. To není nadsázka, neboť odstavec III e Konvence OSN o prevenci a trestání zločinu genocidy (přijatý Valným shromážděním OSN 9. prosince 1948) konstatuje, že podílet se na genocidě je zločin, který musí být potrestán. Mít moc zabránit odpornému zločinu a přesto stát a nedělat nic - to mi příliš připadá jako komplicita."

  Co by se hodilo dodat, je, že jsme se jako Česká republika pod hlavičkou OSN v nedávné době již zprostředkovaně tímto způsobem na genocidě podíleli.

  Minulou sobotu (24.4.) vysílala BBC World otřesný dokument o genocidě ve Rwandě, kde vystupoval i Karel Kovanda, který nás v té době zastupoval v OSN a seděl za stolem Rady bezpečnosti. V tomto dokumentu na kameru říká, že nebylo pochyb o tom, že se jedná o genocidu a že ji samozřejmě pozná, už proto, že polovina jeho rodiny jí prošla.

  Když se ovšem mělo hlasovat o tom, zda takto označit to, co se děje ve Rwandě, bylo to podle jeho slov na příkaz z Prahy, kdy pro toto označení nesměl jako representant ČR zvednout ruku.

  V takových chvílích je člověku stydno za zemi, kam patří. A nemyslím si, že by to omlouvalo to, kdo další tehdy v jednomyslném hlasování, jehož se účastnili delegát Rwandy(!), hlasoval stejně. Velmi smutné je i to, že rozhodující složky politické elity naší země jsou si v tomto úpadku velmi podobné.

  Systematické vyhlazování jedné národnosti nebo skupiny obyvatel v daném teritoriu je hrůznost bohužel typická pro toto století. Jen morální spolupachatel dnes tváří v tvář této zkušenosti může tvrdit, že se jedná o vnitřní záležitost, před kterou původce genocidy chrání mezinárodní právo.

  Nic na tom nemění ani to, že ani síla použitá proti tomu, není kouzelný proutek, který by situaci vyřešil několika málo výstřely nebo bez následného nasazení pozemních vojsk.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|