čtvrtek 6. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zahraniční politika ČR:
 • I ČR se podílela na genocidě (Jiří Zlatuška) NATO a Kosovo:
 • Proč se NATO záměrně zaměřilo na srbskou televizi? (BBC)
 • Generál Naumann: Chyby NATO prodloužily válku; Helmut Kohl se rozčílil Česká republika:
 • ČR si u zahraničních turistů dál kazí pověst (Aja Bufka) Privatizace a podnikatelský etos v ČR:
 • Má Železný právo na tu miliardu? (Jan Čulík)
 • Proč byla Klausova privatizace špatná (Jan Čulík, Svobodná Evropa)
 • Kompetence Klausových poradců (Jan Čulík, Svobodná Evropa)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proč se NATO záměrně zaměřilo na srbskou televizi?

  Část pořadu Newsnight, který se vysílal v televizi BBC ve 22.30 v úterý 4. května.

  Jeremy Paxman: Zítra bude NATO bombardovat Jugoslávii už po dobu šesti týdnů. Mezitím se druh cílů, na něž se zaměřuje, rozšířil. Útočí se na kanceláře, na mosty a na elektrárny. Mezi obětmi jsou maskérky v televizních studiích. V důsledku krutosti Miloševičových vrahů je osud kosovských Albánců horší, než jaký byl, než válka začala. Dnes v podvečer dostal dramatik Harold Pinter půl hodiny vysílacího času na televizní stanici BBC 2, aby argumentoval proti vedení války. A aby vláda nemohla BBC obvinit ze zaujatosti, BBC, ve své nevýslovné moudrosti rozhodla, že odvysílá proti tomuto útoku od Harolda Pintera protiútok. Ve studiu sedí státní ministr Tony Lloyd, z ministerstva zahraničních věcí. Avšak nejprve k Pinterovým argumentům. Jeho pořad začal Pinterovou přítomností, v řadách novinářů, na denní tiskové konferenci na ministerstvu obrany:

  Harold Pinter: Zákon o ženevské konvenci konstatuje, že civilní občané nebudou terčem útoků, pokud se přímo neúčastní bojů. Jak tedy můžete charakterizovat usmrcení civilistů v bělehradské televizní stanici jako něco jiného než vraždu?

  George Robertson, britský ministr obrany: To absolutně a kompletně popírám a odmítám. Je zjevné, že pan Pinter má zase nové zaměstnání. Já ale jeho názory znám. Faktem je, že ...

  Harold Pinter: Co je morální autorita? Odkud pochází? Jak jí dosáhneme? Kdo vám ji dává? Jak přesvědčíte druhé, že ji máte? Nepřesvědčíte je. Nemusíte se snažit. To, co máte, je moc. Máte bomby a moc. A to je vaše morální autorita.

  (Záběry a hluk výbuchů bomb, hlas Tonyho Blaira: "Bojujeme za hodnoty naší civilizace", hluk sirén a výbuchů, hlas Tonyho Blaira: "Reakcí na to, co se děje, je zintenzívnit útoky. Je nutno se tam dostat a zaútočit na Miloševiče a jeho vražedné gangstery opravdu silně. A to také zamýšlíme učinit.")

  Harold Pinter: Pod touto rétorikou je nyní jasně vidět Blairův skutečný charakter. Není nic tak krásného jako řízená střela. Není nic tak dobrého jako moc. Skutečně to stálo za to si na to počkat.

  Je nyní řešením pozemní válka, aby se etničtí Albánci směli vrátit? Před pouhými dvěma lety statisíce mladých lidí demonstrovalo v ulicích proti Miloševičovi. Naše pochybená politika bombardování způsobila, že se nyní drží za ruce na mostech a čekají na zásah.

  (Hluk demonstrantů na bělehradských mostech.)

  Harold Pinter: Nyní se skutečně hovoří o vyslání pozemních vojsk, na osvobození Kosova. Ale až dokončí pozemní vojska NATO svou práci, už nezbude nic k osvobozování. Tony Blair nás zavedl do svatouškovské války, která jejím účastníkům poskytuje lesk morálního účelu, ale podstata této morálky je prázdná. Nic z toho, co se dělá, nebo o čem NATO uvažuje, nepomůže kosovským Albáncům.

  Podle žádné přijaté definice je toto možno považovat za spravedlivou válku. Nemá to jasnou právní základnu. Co se týče naděje na úspěch, žádná letecká bitva nikdy nevyhrála válku bez pozemní intervence. A pozemní válka daleko pravděpodobněji Kosovo zničí, nezachrání ho. Musíme požadovat, aby naše vláda tuto válku zastavila.


  Jeremy Paxman: Ve westminsterském studiu je nyní náměstek ministra zahraničních věcí Tony Lloyd. Tony Lloyde, mohl byste reagovat na první argument Harolda Pintera. Proč není usmrcení maskérky v televizním studiu vražda?

  Tony Lloyd: No, usmrcení - e - e - každého civilisty je - musí být tragédií.

  Jeremy Paxman: Ale počkejte, vždyť byli zaměřeni záměrně.

  Tony Lloyd: Je to přesto pořád ještě tragické, Jeremy. Je - existuje obrovský rozdíl mezi zaměřováním bombardérů na infrastrukturu, což dělá NATO, aby zaútočilo na Miloševičovu propagandistickou mašinérii, útočí na to, co mu pomáhá udržet tempo své kruté války.

  Jeremy Paxman: Takže to tragédie, kterou jsme úmyslně zamýšleli?

  Tony Lloyd: Ne, je to tragédie, která je velmi nezamýšleným důsledkem bombardování -

  Jeremy Paxman: Ale jak to, že to bylo nezamýšlené, vy jste přece věděli, že v televizní stanici jsou i v noci zaměstnanci!

  Tony Lloyd: Protože je nutno srovnávat s úmyslným zaměřováním civilistů, jehož jsme svědky v Kosovu, kde kosovští uprchlíci hovoří o velmi specifických a úmyslných pokusech - -

  Jeremy Paxman: Takže to byla tedy chyba, pane Lloyde?

  Tony Lloyd: Ne, útok na televizní stanici chybou nebyl, protože -

  Jeremy Paxman: Takže vy jste věděli, že v té budově jsou civilisté!

  Tony Lloyd: Ale ta budova byla součástí Miloševičovy válečné mašinérie, součástí jeho propagandistické mašinérie, která mu umožňovala -

  Jeremy Paxman: Ale vy jste na začátku války výslovně řekli, že uděláte, co bude ve vašich silách, abyste se vyhnuli civilním obětem!

  Tony Lloyd: A to taky se snaží NATO dělat po celou dobu této války -

  Jeremy Paxman: Ale vždyť jste na tuto televizní stanici úmyslně zaútočili a věděli jste, že jsou uvnitř civilisté!

  Tony Lloyd: Jeremy, argumentoval jsem vám, že to samozřejmě byl zvolený cíl útoku, byl to zvolený cíl útoku, v důsledku role, jakou hrají v té společnosti sdělovací prostředky, je to část Miloševičovy propagandistické mašinérie, je to část mechaniky, jejímž prostřednictvím vede válku proti nevinným lidem v Kosovu -

  Jeremy Paxman: A vy jste věděli, že jsou uvnitř civilisté, přestože jste předtím zdůraznili, že se pokusíte vyhnout se civilním obětem!

  Tony Lloyd: A skutečně, NATO se snaží vyhnout se civilním obětem.

  Jeremy Paxman: Ale v tomto případě jste úmyslně zaútočili na budovu, v níž byli uvnitř civilisté!

  Tony Lloyd: Ale cílem byla propagandistická infrastruktura, která umožňuje Miloševičovi vést jeho válku proti nevinným lidem v Kosovu. A z tohoto hlediska se stává legitimním cílem.

  Jeremy Paxman: Dobře. Co se týče osudu albánských uprchlíků, nepopíráte, že je jejich situace nyní daleko horší, než byla před začátkem války?

  Tony Lloyd: O tom absolutně není pochyb, když jsme svědky lidí, jak se valí přes hranice, se svědectvími o lidských tragédiích, že každý jednotlivý člověk strašlivě trpí. Ale původcem toho utrpení je pan Miloševič.

  Jeremy Paxman. To je jasné, ale před válkou tímto způsobem nejednal.

  Tony Lloyd: Lidi si to někdy neuvědomují úplně jasně. Miloševič je ten člověk, který se rozhodl zintenzívnit útoky na civilní obyvatelstvo v Kosovu.

  Jeremy Paxman: Přijímáte, že se situace výrazně zhoršila od začátku bombardovací kampaně?

  Tony Lloyd: Miloševičova kampaň proti civilnímu obyvatelstvu v Kosovu postrádá absolutně veškerou vojenskou logiku.

  Jeremy Paxman: To je možná pravda, možná neexistuje vojenská logika, v žádném případě neexistuje z humanitárního hlediska pro jeho jednání žádná omluva, ale nepopíráte, že se to výrazně zhoršilo, v důsledku války?

  Tony Lloyd: Není pochyb, že se Miloševič rozhodl zintenzívnit své útoky na obyvatele Kosova. To se nedá popírat. To nás však nemůže nijak odradit od našeho cíle. V dnešním pořadu jste před chvílí vysílali debatu, jestli se kosovští uprchlíci vůbec někdy vrátí domů. Absolutní ambicí britské vlády a NATO je, aby se všichni tito uprchlíci mohli vrátit zpět do Kosova, aby si tam mohli vybudovat budoucnost a domov pro sebe a pro své rodiny.

  Jeremy Paxman: A vy byste se tam vrátil?

  Tony Lloyd: Jestli já bych se vrátil, když tam pořád ještě bude Miloševičova válečná mašinérie. Ne, to bych se tam nevrátil.

  Jeremy Paxman: Takže Miloševič musí být odstraněn?

  Tony Lloyd: A proto říkáme, že musí odstranit svůj vojenský aparát z Kosova a proto musí existovat jednotky, v jejichž čele bude stát NATO, a ty musejí zajistit v Kosovu mír, aby uprchlíci věděli, že se budou moci bezpečně vrátit. Jinak, upřímně řečeno, to, co děláme, nemá smysl. Naše rozhodnost musí jít ruku v ruce s rozhodností přivést tuto záležitost k úplnému cíli. Proto všechny hlasy sirén o vyjednávání, pokud nebudou splněny požadavky NATO, nás nedovedou nikam.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|