pátek 21. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby České školství:
 • Je nutno dotovat soukromé školy v ČR (Ondřej Hausenblas)
 • České soukromé školy hledají alternativní přístup (Jiří Němeček) Přednáška pro sedmé schwarzenberské setkání, Scheinfeld, Německo:
 • České sdělovací prostředky a občanská společnost (Jan Čulík) Česká televize:
 • Martinu Vadasovi: Co přesně dělá Etický panel ČT (Jiří Kučera, předseda Etického panelu ČT) Reakce:
 • Čulíku, nezpochybňujte mou věrohodnost (Martin Vadas) Válka o Kosovo:
 • Z právního hlediska je vojenská interevence proti Jugoslávii nutná a správná (Dana Cihelková) Reakce:
 • Pravoslavná stránka - o situaci v Jugoslávii (Jan Šeredný)
 • Jane Čulíku, nepřidávejte se k válečným jestřábům (Jaroslav Slunečko, Jan Pokorný)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • České soukromé školy hledají alternativní přístup

  Jiří Němeček

  Jan Čulík v BL napsal:

  Jana Bendová v  dnešní MFD kreslí černobílý obraz školství - údajně "socialistický" názor prý "bere soukromé školy pod krkem", totiž tím, že jim odmítá dávat státní dotace! V sázce je podle Bendové pluralita českého školství. - Vždycky jsem se domníval, že naopak rozdávání státních dotací bylo znakem socialistického myšlení. Zkuste se zeptat kteréhokoliv britského politika, ať konzervativce nebo labouristy, jestli má stát poskytovat dotace soukromým podnikům, tedy, pardon, školám! Proč mají ze státní pokladny dotovat všichni občané lidi bohaté, kteří si mohou dovolit platit soukromé školní poplatky?

  Vážený pane Čulíku,

  dovolte, abych zde uvedl několik argumentů, proč si myslím, že Váš názor není správný:

  1. "...rozdávání dotací je socialistické..."

  Nejedná se o "dotace" ve smyslu např. dotací do zemědělství; spíš ve smyslu zdravotnictví - což by mohl být argument pochopitelný pro britské vnímání; myslím, že i v Británii dostávají soukromí lékaři za úkon stejnou úhradu jako státní nemocnice. 2. "...Proč mají ze státní pokladny dotovat všichni občané lidi bohaté, kteří si mohou dovolit platit soukromé školní poplatky?..."

  Do soukromých škol - narozdíl od GB - nechodí bohatí ale ti, kteří hledají alternativní přístup (v GB je autonomie státních škol mnohem větší než u nás, z toho vyplývá i mnohem širší spektrum alternativ přístupů k žákům a studentům).

  3. Školné by mělo sloužit na zaplacení nadstandardu nad úroveň, kterou je schopen zajistit stát, nikoliv pouze na dorovnání toho, oč soukromá škola dostane méně než státní.

  (Jestliže bychom odmítli tento přístup, pak - dovedeno do logického důsledku - by měli být stejně sankcionováni* i rodiče těch studentů, kteří dopoledne chodí na školu státní a odpoledne získávají nadstandardní vzdělání např. v placených jazykových či jiných kursech.)

  *=myslím to, že by kromě úhrady těchto kursů museli přispívat na provoz své školy státní, přičemž ti, kteří by odpolední kursy svým dětem neplatili by přispívat nemuseli. ;-) )

  4. Navíc i ta případná stoprocentní výše dotace soukromým školám, o které se jedná ve sněmovně, zahrnuje stejně jen neinvestiční prostředky (o tom, že by to mohlo zahrnovat investice, neuvažuje ani navrhovaná úprava). Investice - jinak hrazené ze státních peněz - činí cca třetinu nákladů souvisejících se státním školstvím.

  4. Na rozdíl od Británie není školné daňově odečitatelnou položkou (míním obecně, vyjma spec. případů odborného studia pro potřebu konkrétní firmy).

  S pozdravem

  Jiří Němeček, Gymnasium Jižní Město

  Poznámka JČ: V Británii není v žádném případě školné odečitatelné od daní.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|