pondělí 31. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • Co znamená žaloba proti Miloševičovi {právník George Robertson)
 • Jestřábi cítí tyranovu krev (Vývoj války v posledních dnech)
 • Robin Cook: Všechny alternativy jsou možné, ale NATO nyní vítězí
 • Špatný týden pro mír (Independent on Sunday)
 • Proč to nevidí? Jsou snad slepí nebo hluší? (John Sweeney, Observer)
 • Srbové utíkají do Sarajeva (Observer)
 • Jakou Evropu chceme pro naše děti? (Tony Blair)
 • Levici jde ta válka špatně (Independent on Sunday) Reakce:
 • Proč, pane Čulíku, stále dovysvětlovávat vysvětlené? aneb Smysl re-konstrukce reality v BL (Ivan Vagner)
 • Ať pošle Miloševič Albánce do Británie, ať mají problém jak s českými Romy (Robert Nohejl) Oznámení:
 • Protiglobalizační Street Party 99 se koná 5.6.99 (Earth First) Poznámka:
 • Antiglobalizace jako xenofóbie (Andrew Stroehlein)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proč, pane Čulíku, stále dovysvětlovávat vysvětlené?

  aneb Smysl re-konstrukce reality v BL

  Ivan Vágner


  Ad: "Pročetl jsem je, jsou to dosti drastická svědectví o národu v obležení, ve strachu z náhlé smrti špatně mířenou bombou. Pozoruhodná je xenofobie vůči vnějšímu světu a neporozumění celkové situaci, ve stavu autentické úzkosti. Je však pisatelka skutečně natolik odříznuta od informací o tom, k jakým zvěrstvům dochází v Kosovu, anebo si zakazuje přemýšlet o tom, co nynější situaci způsobilo?" (viz BL 28.5.99)

  Četl jsem a děsil se. Proboha, proč stále tolik té ideologie? Proč tolik toho patriarchálního mesianismu a sarkasmu? Proč opět a opět kacéřování vývojově "vyšší" etikou vývojově "nižší" etiku (zde absurdními výtkami xenofobie)? Připadá mi obludné nadnášet nad větami: "V těchto dnech chápu, že v osudovém okamžiku jsi sama se sebou, že myslíš jen na základní věci, abys mohla dýchat vzduch, který tě neotráví, abys měla vodu, a aby tvoje děti zůstaly na živu. Ostatní není důležité." (viz) , že si "pisatelka (...) zakazuje přemýšlet o tom, co nynější situaci způsobilo"!!

  Krom toho, být věren své vlasti je přece stejně ctné jako být věren nadnárodnímu seskupení pod vlajkou EU, NATO či OSN. Proč by člověk, kterému nepřítel ničí vše, co má rád, likviduje jeho blízké, kteří se ničím neprovinili, jeho kulturu, která možná nedala světu tolik, jako jiná, ale je svá a imanentní; a nadto je inteligentní a proto rozeznává propagandu (a to na obou stranách) a na vlastní kůži zažívá lživost a cynismus tzv. "humanitární pomoci" (a není snad celá tato válka "humanitární operací"?!); proč by tento člověk měl s postupem armád NATO souhlasit? Proč by měl souhlasit s vyrážením klínu klínem, když pod tím druhým klínem je on sám? Proboha - cožpak je biologicky přirozené akceptovat násilí páchané na sobě a svých blízkých v zájmu skončení násilí páchaném někde jinde a na někom jiném?!

  Napadá mě, že může jít jen o jediné vysvětlení, jak by se dal takovýto požadavek akceptovat: Kdybychom jej kryli latentním náboženským imperativem, v němž je vševládný Bůh ztotožněn s "nejlepšími mozky" euroamerické kultury a proti jeho vůli - potopa, boží trest - není možné se bránit, protože je to vyšší, prostě "zjevená" pravda. Nastav hřbet, člověče, protože proti vůli Jeho se nemůžeš protivit. Tvé utrpení je ve jménu skončení utrpení jiného. Pak by ovšem bylo možné prostě onou "xenofobií" v Čulíkově komentáři mínit "neporozumění pohnutkám" moderního, transnacionálního, liberálního Boha...

  Navíc sentence Jana Čulíka o "neporozumění celkové situaci" je zcela v duchu všech dějinných "osvícených" ideologií, katolicismem počínaje a marxismem konče, patriarchálních ideologií - jak nerad to píšu! - bohužel rovněž. Proč bychom měli mít pouze MY to PRAVÉ "porozumění celkové situaci", vidět ji lépe, nezkresleně, proč by měl být jen NÁŠ výběr prostředků výrazně lepší, než těch druhých?

  Nemylme se, zde vůbec nejde o situaci jako takovou (jak by patrně připojil a možná i připojí pan Čulík ve svém komentáři), zde jde o úhel náhledu, o interpretaci a její legitimizování, o dobrovolně přijaté myšlenkové schéma, které se pak vnucuje člověku přes očividnosti, nutí jej dovysvětlovávat vysvětlené a tím ukazovat, že už mu nejde jen o obraz skutečnosti, nýbrž především o výklad obrazu skutečnosti.

  Média mají ohromnou moc. A to nikoli pouze faktickou, realizovanou skrze komunikaci, objektivizaci a pluralifikaci světa, ale rovněž metafyzickou, konstrukcí a zvláště re-konstrukcí reality.

  Je úděsné, když si člověk uvědomí, že Britské listy, které tvoří současný vrchol žurnalistiky, kterou lze číst v češtině, pracují hned s několika způsoby konstrukce a re-konstrukce reality (nechci zde používat slovo manipulace, které má příliš pejorativní podtext). Například...

  • tím, že kontroverzní a odmítavé články zařazují obvykle až na konec
  • tím, že jejich vydavatel připojuje k těm článkům, s nimiž nesouhlasí, závěrečné "vysvětlující" komentáře
  • tím, že provádí předběžnou selekci příspěvků, mění titulky atd. tedy běžně rediguje podle svého pojetí vydavatelské činnosti ALE ZÁROVEŇ tuto praxi u jiných odsuzuje
  • a patrně i tím, že osou a duchem existence BL je misionářské nadšení na vylepšování morálního profilu těch zaostalých v ČR z pozice těch lépe znalých na Západě (viz třeba polemiky s arogancí některých angloamerických přispěvatelů)

  Ano, i tak zůstávají BL (svou otevřeností) vysoko nad "smetím" - jak skvostně napsala jedna kanadská čtenářka - ostatní česky psané žurnalistiky. A nemohu dost vyjádřit svou vděčnost, že je mohu číst. Při uvědomění jejich limitů mě však obchází mráz.

  Ivan Vágner

  Poznámka závěrečná: I já si samozřejmě uvědomuji, že ryze "objektivní" médium nemůže možná ani existovat. Jednak jsme všichni nějak "světonázorově" zaměření, máme své osobní preference, dané životními zkušenostmi, získanými informacemi a pojetím smyslu své existence (a tedy jednání zde na zemi), své chápání světa, "oblek", z nějž jen tak nevylezeme. A jednak je možná i v naší přirozenosti zajímat se více o věci konfliktní, než o pouhé výčty - jinak řečeno, BL by bez jistého osobního zabarvení a regulace svým vydavatelem byly mdlé, ploché a nezajímavé, pouhou snůškou nekompatibilních referátů. Prostě by to zde "nejiskřilo", zdravě by nás to nedopalovalo a nenutilo je číst a se čteným se konfrontovat. Nezaškodí však bránit se i zde dogmatům, jakkoli "dobře míněným".

  Nietzsche ostatně tvrdil, že důkazem úpadku evropské demokratické a liberální civilizace je to, že "o hodnotě nějakého jednání nenechává rozhodovat následky, nýbrž jeho původ." Jinak řečeno, "dobře míněná" střela, která dopadne omylem na čínské velvyslanectví či doprostřed tržiště je vlastně v pořádku.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|