úterý 8. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Válka o Kosovo:
 • Jugoslávie: Blíží se přece jen dohoda? Podnikání v ČR:
 • Kdy bude zvykem v ČR platit vlastní dluhy? (Eduard Vašátko) Jak lze také přijít o zaměstnání:
 • Politika ostrých loktů v sokolovské uhelně (Petr Vařeka) Bankovnictví:
 • České banky účtují poplatky za služby, které jsou jinde zadarmo (Vít Novotný) Škoda Plzeň:
 • Standstill agreement (Ivan Hoffman, Český rozhlas) Ústí nad Labem:
 • O Matiční rozhodováno pod nátlakem? (František Roček) Čeští novináři a železnice:
 • Zveřejněte, jak je tomu s úplatky (Nezávislí) ČR a válka v Jugoslávii:
 • O válce a mudrcích (Marcel Novotný) Válka v Jugoslávii:
 • Otázky a poznámky, ale zdaleka ještě ne bilance (Jaroslav Teplý)
 • Srbové jsou obětmi pokrytectví Západu (Miloš Kaláb)
 • Válka o Kosovo: Salónní generálové v tisku (Guardian)
 • Kosovo: A co dál? (Dalibor Žůrek) Ekologie v ČR:
 • Staz je vyšetřována policií (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O Matiční rozhodováno pod nátlakem?

  František Roček

  Květnový nesouhlas vlády s výstavbou keramického plotu v Matiční ulici byl pro Ústečany, znalé místní situace, absurdní. Na základě dokumentů, jež jsou k dispozici, vláda byla při rozhodování pod silným tlakem Petra Uhla, který využil Výbor CERD (Výbor pro odstranění rasové diskriminace) k prezentování svého pohledu na Matiční ulici.

  Záporný obraz o problému Matiční ulice podpořil P. Uhl na  zasedání Výboru CERD 13. března 1999 v Ženevě. V zápisu z jednání se píše:

  "... vystoupil p. Uhl s projevem, v němž vysvětlil ... historii vývoje situace v Matiční ulici, jednotlivé kroky vlády a své záležitosti a právní možnosti, k nímž se vláda uchýlí v případě faktické výstavby zdi, mj. uvedl následující skutečnosti: ... situace v Matiční není případem rasové segregace, ale porušováním důstojnosti dotčených osob, skrytou motivací usnesení místního obyvatelstva byla snaha získat hlasy v nadcházejících volbách (osobní názor p. Uhla)."

  Tvrzení, že dochází k porušování důstojnosti lidí z Matiční, je právně pochybné a Uhlovo tvrzení o zdi jako snaze po získání hlasů před volbami je spekulací.

  Již před volbami, na podzim 1997, občané požádali o výstavbu protihlukové bariéry a v návrhu rozpočtu městského obvodu na rok 1998 byly prostředky určené na zpracování projektové dokumentace pro výstavbu protihlukové bariéry.

  Zastupitelstvo neštěmického městského obvodu 15. 9. 1998, bez ohledu na politickou příslušnost zastupitelů, stavbu schválilo. Protože výbor CERD neměl o problému dostatek informací, kvalifikovaný zástupce ČR mohl uvést informace na pravou míru. Naopak Uhl utvrdil výbor, že v Ústí dochází k porušování lidských práv.

  Případ Matiční se stal pro výbor CERD nástrojem její politiky. Člen výboru R. de Gouttes (Francie) to přímo řekl, když (podle zápisu)

  "uvedl, že český případ není ojedinělý, protože podobné problematické situace a rozhodnutí místních orgánů se rovněž vyskytují v jiných státech. Z hlediska projednávání před Výborem CERD je tak případ Matiční precedent. Pak se dotázal proč vláda nezahájila zákonnou proceduru, aby bylo zrušeno usnesení zastupitelstva, protože dle jeho názoru by zrušení rozhodnutí bylo potřebným signálem, že v dané otázce není možno přistoupit na kompromis, a že takovéto usnesení nebude napříště tolerováno."

  Výborem CERD bylo negativní stanovisko vlády silně vyžadováno jako precendenční nástroj! Tento tlak potvrdil 30. května ministr zahraničí Jan Kavan v televizní debatě "Sedm dní". Prohlásil, že pokud by se vláda smířila se zdí, mělo by to v zahraniční krajně nepříznivý dopad.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|