pondělí 14. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Kosovo:
 • Válka o Jugoslávii: byl to americký expansionismus? (Fergal Keane, Independent) Česká společnost:
 • České emocionální reakce jsou charakteristické pro třetí svět (Ferdinand) Televize Nova:
 • Pozor! Vladimír Železný NEDOSTAL úvěr od banky IPB (Milan Šmíd) Svět a hospodářská spravedlnost:
 • Edinburk: Akce požadující oddlužení třetího světa (Vít Novotný) Film ČT o Slušovicích - "diskuse" pokračuje:
 • Stížnost Radě ČT: Povrchní a účelový dokumentarismus v České televize (Martin Vadas)
 • Arogance režiséra Roberta Sedláčka (Jindřich Pařík) NATO a Kosovo:
 • Robin Cook: "Rusko nebude dělat překvapivé kroky"
 • Kosovo: Ať žijí Rusové, ale Srbové odcházejí (Observer)
 • Bělehrad pronásleduje srbské disidenty (Branislava Miloševičová)
 • Přesune se balkánský konflikt z Kosova do okolních zemí? (Tim Judah)
 • Pro Miloševiče - ani pro Srbsko - není úniku (John Simpson, BBC)
 • Nikdo nemůže seriózně argumentovat, že nynější zásah NATO v Jugoslávii byl totéž jako sovětská invaze do Československa (Charles Powell, osobní tajemník Margaret Thatcherové)
 • Bělehrad: Zkrocení zlé ženy uprostřed bouře (Zoran Živkovič, Bělehrad)
 • Co přesvědčilo Tonyho Blaira, že musí být tato válka dovedena do konce (Guardian)
 • Clinton a Jelcin a jejich poslední hurá (Independent)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pozor! Vladimír Železný NEDOSTAL úvěr od banky IPB

  Milan Šmíd

  Britské listy 11.6.1999:

  Vladimíru Železnému se asi podaří vyhrát nad americkou společností CME. Získal úvěr "asi miliardy korun" od IPB na založení vzdoroservisní společnosti Česká produkční 2000, která mu bude vyrábět programy pro TV Nova. Asi není divu, že úvěr nedostal od zahraniční banky: kdo ze seriózní západní banky by poskytl úvěr někomu, kdo je obžalován u tribunálu mezinárodní obchodní komory v Paříži. IPB financuje také komerční televizi Prima. V "normální" zemi by asi začaly být vznášeny otázky o nepřípustné koncentraci vlivu v jediné finanční instituci...


  Vážený pane Čulíku,

  Výše uvedená glosa je důkazem toho, jak jsou novináři - a tady viditelně i Britské listy - náchylní podléhat vlivům PR agentur. Konkrétně: Železný NEZÍSKAL!!! úvěr od IPB. Ten úvěr má přislíbený společnost Česká Produkční 2000.

  Věc se tedy má tak, že partnerem CET 21 nebude IPB, ale parta mladých dravých českých podnikatelů, kteří zbohatli či získali vliv při privatizacích a spekulacemi na našem kapitálovém trhu (pokud se to vůbec jako kapitálový trh dalo až do nedávna označit).

  Jedině redaktorka Práva si dala tu práci a "proklepla" si obchodní rejstřík na http://www.justice.cz se jménem Jiřího Šmejce, 28 let. Pokud si zadáte nejen platné, ale i neplatné osoby, vyjde vám 34 položek a nastíní se vám pestrá kariéra mladého finančníka z generace Tykačů, Bastlů a Pelešků. Nedávno se přestěhoval do Karlových Varů, jeho mocenská základna je v jižních a západních Čechách (Výstaviště České Budějovice, Českomoravský len, Pupp Consulting, Casino Club, MEF Holding - dříve MEF Brokers, Moravský zemědělský holding atd.). Ani obchodní rejstřík však nedává proniknout do podrobností, takže se můžeme jenom dohadovat.

  Z Casino Clubu si Šmejc své jméno nechal vymazat, nicméně jediným vlastníkem společnosti Casino Club je Výstaviště ČB, kde je Šmejc předsedou představenstva. Zřejmě osobním vlastnictvím je Hluboká Invest, kde jsou akcie na jméno. Zajímavá společnost se sešla v dozorčí radě ZVVZ Milevsko - vzduchotechnika, kde Šmejc zasedá společně s Livií Klausovou, ale také i s nestorem české ekonomiky Václavem Valešem. Bylo by ovšem unáhlené vyvozovat z těchto údajů v obchodní rejstříku nějaké dalekosáhlé závěry. My, co do toho nevidíme, můžeme vyslovovat pouze dohady. A také pochybovat o údajích, které nám PR agentury předkládají k uvěření. (Viz například páteční HN, které bez ostychu a komentáře citují Romana Bajčana: "Jenom za loňský rok měla MEF obrat 58 miliard korun". Základní jmění toho brokerského holdingu MEF není nijak ohromující - 32 milionů korun.)

  Páteční média včetně četky - a bohužel také i pan Lopatka z Reuters - v podstatě dosti přesně a otrocky sledují agendu, kterou nastolila PR agentura Technika (jen tak pro zajímavost: není členem sdružení APRA, jež se dobrovolně hlásí k etickému kodexu - viz http://www.apra.cz).

  A ta agenda zní - Železný má za sebou mocného a silného partnera IPB.

  Já si osobně myslím, že to není pravda. Železný má za sebou mladý dravý český kapitál, který zbohatl na privatizaci, a chtěl by se dále rozvíjet, případně své zisky a peníze investovat do podniků, jež přinášejí zisk. To je moje hypotéza. Možná, že jiné lidé vědí víc, rád bych se to dozvěděl. Je ten kapitál spolehlivý? Není za ním nějaká skrytá ekonomická či politická agenda? Není NOVA jenom výhodnou krátkodobou spekulací, po níž obvykle zůstávají dluhy a "vzdálená aktiva" bezpečně uložená na soukromých firmách spekulantů?

  Znovu opakuji: jak se věci skutečně mají, vědí asi jenom ti, kteří se v těchto finančních kruzích pohybují. Já mohu vyjádřit pouze svoje dojmy. A přiznám se, že já cítím poněkud nedůvěru vůči těmto novým zbohatlíkům. Ne proto, že bych si myslel, že ke svým penězům přišli protizákonně. Oni asi jenom využili situace kolem privatizací. Já si jenom nejsem jist, zda tito chlapci, kteří tak dobře dokázali spekulovat, také dokáží budovat nové hodnoty, zda jsou seriozními partnery na SKUTEČNÉ podnikání, které je něčím více než lacino kupovat a draze prodávat .

  Já osobně být Železným, tak bych se toho bál. Někdy mám o něj strach. Mám totiž pocit, že se žene do osobní záhuby veden spíše emocemi než rozumem. Myslím si, že jeho největší slabinou je to, že se někdy ve svých činech vzdaluje realitě, a že už on sám uvěřil svým účelovým polopravdám, které kolem sebe šířil a šíří, a že si myslí, že jeho virtuální "svět podle Železného" je světem reálným, pravým, skutečným.

  Pokud do toho se záhadným panem Šmejcem jde Železný jenom proto, aby znovu přitlačil na CME a přinutil je k povolnosti, tj. aby mu vydali Besedu včetně personálu, kde by opět mohl bez omezení kralovat, může to mít logiku. Obávám se však, že on si jako každý správný intelektuál o sobě myslí, že je ten nejchytřejší, že on ví všechno nejlépe, a že nakonec všechny převeze, třeba tím, že Českou produkční prostě využije pro své cíle a pak se jí snadno zbaví, jako to udělal se CME (a to ještě není vůbec jisté, zda se CME skutečně zbavil a jak to bude se soudy a arbitrážemi pro neplnění závazků). Obávám se, že věci mohou dopadnout také jinak, že naopak Železný bude využit pro zájmy jiných, těch třetích vzadu, kterým upíše svoji duši jako kdysi Faust Mefistofelovi.

  Ale pak je tu ještě jedna možnost, a to že i tento komentář je jakýmsi vyhrnováním nohavic, když brod je ještě v nedohlednu. Kdo ví, jak to s tím úvěrem je a co z toho všeho ještě vznikne. Kdo ví, jak kdo blufuje a kdo má jaké eso schované v rukávech. To však nic nemění na tom, že by novináři neměli PR agenturám zobat z ruky. Jak Britské listy samy předvedly, často to nemusí být za účelem nějakého prospěchu, ale spíše z neznalosti a povrchnosti úsudků.

  Milan Šmíd


  Provozní poznámka JČ: Krátké, aktuální komentované zprávy "Co je nového v České republice", které píše redaktor BL každý den před půlnocí, bohužel nemohou nebýt závislé na hlavních konvenčních domácích českých informačních zdrojích toho večera. V tu dobu prostě není možné si ověřovat zprávy zveřejněné konvenčními informačními zdroji. Britské listy proto vděčně vítají jakékoliv následné informace, které nepřesnosti ve zprávách uvedou na pravou míru.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|