pondělí 14. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Kosovo:
 • Válka o Jugoslávii: byl to americký expansionismus? (Fergal Keane, Independent) Česká společnost:
 • České emocionální reakce jsou charakteristické pro třetí svět (Ferdinand) Televize Nova:
 • Pozor! Vladimír Železný NEDOSTAL úvěr od banky IPB (Milan Šmíd) Svět a hospodářská spravedlnost:
 • Edinburk: Akce požadující oddlužení třetího světa (Vít Novotný) Film ČT o Slušovicích - "diskuse" pokračuje:
 • Stížnost Radě ČT: Povrchní a účelový dokumentarismus v České televize (Martin Vadas)
 • Arogance režiséra Roberta Sedláčka (Jindřich Pařík) NATO a Kosovo:
 • Robin Cook: "Rusko nebude dělat překvapivé kroky"
 • Kosovo: Ať žijí Rusové, ale Srbové odcházejí (Observer)
 • Bělehrad pronásleduje srbské disidenty (Branislava Miloševičová)
 • Přesune se balkánský konflikt z Kosova do okolních zemí? (Tim Judah)
 • Pro Miloševiče - ani pro Srbsko - není úniku (John Simpson, BBC)
 • Nikdo nemůže seriózně argumentovat, že nynější zásah NATO v Jugoslávii byl totéž jako sovětská invaze do Československa (Charles Powell, osobní tajemník Margaret Thatcherové)
 • Bělehrad: Zkrocení zlé ženy uprostřed bouře (Zoran Živkovič, Bělehrad)
 • Co přesvědčilo Tonyho Blaira, že musí být tato válka dovedena do konce (Guardian)
 • Clinton a Jelcin a jejich poslední hurá (Independent)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britske listy over the past year or so. (Selected Britske listy articles in English now appear in the new electronic pages of the journal "The New Presence"). - Zde je měsíčník Nová přítomnost.
 • Tady je minulé vydání Britských listů.
 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku jsou zde.

  Aktualizace pondělí 14. června, 16.00:

  NATO objevilo "hromadné hroby"

  Britští vojáci vyšetřují podezření na masakr přibližně 100 etnických Albánců. Objevili čerstvé hroby na hřbitově v Kačaniku v jižním Kosovu. Etničtí Albánci v Kačaniku konstatovali, že byly mrtvoly přeneseny z hromadného hrobu na hřbitov krátce předtím, než před dvěma dny začaly do Kačaniku pronikat jednotky K-For. Jeden místní muž, který novinářům ukázal hroby, uvedl, že jsou to mrtvoly mužů, žen a dětí, usmrcených srbskými vojáky před dvěma měsíci. Uvedl, že srbští vojáci hodili granáty do davu lidí shromážděných na nedalekém mostě a pak zastřelili všechny ty, kdo ještě zůstali naživu.

  V Bělehradě oznámila ultranacionalistická Srbská radikální strana, že odchází z vlády na protest proti vstupu vojsk NATO do Kosova. Radikálové i pro západní a reformistické opoziční strany požadují nové volby.

  Pokračuje vyjednávání ohledně role Rusů na letišti v Prištině. Americký prezident Clinton a ruský prezident Jelcin se v neděli dohodli, že generálové na místě mají rozhodnout, co se stane s 200 ruskými vojáky, kteří jsou na prištinském letišti. V pondělí měli Jelcin a Clinton o věci znovu hovořit. Rusové chtějí v Kosovu vlastní sektor, Západ to odmítá.

  První úmrtí při operaci K-for v Kosovu

 • Britské jednotky zastřelily srbského policistu, který na ně začal střílet v kosovském hlavním městě Priština.

 • Podle zpráv byli nedaleko Prištiny o víkendu usmrceni dva němečtí novináři. Mrtvola třetího německého novináře byla nalezena u Prizrenu v pondělí.

 • Jednoho jugoslávského ozbrojence zastřelily německé jednotky v městě Prizren, poté, co začal střílet do davu lidí. Jeden německý voják byl při přestřelce mírně zraněn. Situace v městě Prizren, kde budují Němci svou základnu, je neobyčejně nebezpečná a napjatá. V oblasti působí srbské polovojenské oddíly a jugoslávská armáda tam měla velký počet vojáků. V městě došlo k hněvivým konfrontacím mezi odsunujícími se srbskými jednotkami a albánským obyvatelstvem, které přivítalo ve městě německé jednotky. Ozbrojení Srbové se pokusili zastavit příchod Němců, ale po půl hodině od těchto pokusů upustili. Britské jednotky byly o víkendu v Kosovu přivítány jásotem albánského obyvatelstva, někteří místní Srbové na ně křičeli nadávky.

 • Dále v neděli večer pokračovalo na nejvyšší úrovni jednání o roli Ruska v mezinárodních mírových sborech pro Kosovo. Ruští vojáci dále blokují přístup na letiště v Prištině.

 • V neděli se začaly přesunovat do Kosova americké a německé jednotky. Pro Německo je to největší mobilizace od druhé světové války.

 • Do neděle večer bylo v regionu rozmístěno 23 800 vojáků NATO a v Kosovu samotném 10 000 vojáků. Mnohonárodnostní mírové sbory budou celkem čítat 50 000 mužů. Navzdory obrovskému množství mírových sborů je situace v Kosovu nadále nestabilní. V noci na neděli se stříelo u hlavního albánského pohraničního přechodu do Kosova u Kukeše.

 • Asi 9000 srbských obyvatel Kosova uteklo do Černé Hory. Obávají se o své bezpeční, přestože velitel vojsk NATO v Kosovu, generál Mike Jackson, je ubezpečil, že jednotky NATO budou v Kosovu jednat spravedlivě vůči všem.

  Co je nového v České republice

 • Jsou české přemrštěně iracionální, emocionální reakce hospodářsky škodlivé pro Českou republiku? V souvislosti s debatou o významu války o Jugoslávii v tomto smyslu argumentuje v zajímavém příspěvku v dnešních Britských listech Ferdinand. Přemrštěně emocionální reakce od mnohých Čechů jsou podle názoru redaktora Britských listů skutečně docela vážným problémem, který znesnadňuje českou situaci. Zvlášť pozoruhodné a pro redaktora BL nepříliš vysvětlitelné je, že intenzívní černý iracionální hněv se dosti často objevuje v reakcích lidí, kteří jsou buď přímo zaměstnanci České televize, anebo jsou s Českou televizí nějak spojeni. Že by to bylo tím, že protože "jsou v televizi", a považují se za "veřejné osobnosti", nesnesou kritiku? - Zveřejnili jsme recenze Tomáše PecinyIvy Nachtmannové na film ČT Roberta Sedláčka o Slušovicích a Františku Čubovi. Pecinova recenze se nám zdála přemýšlivá a inteligentní, recenze Ivy Nachtmannové možná trochu povrchně ideologicky zaujatá. Na ni však přišla pozoruhodně nevěcná a emocionální reakce od režiséra Roberta Sedláčka, a na tu zase emocionálně reagoval Martin Vadas, který se rovnou rozhodl poslat stížnost Radě České televize (viz dnešní vydání BL.) V dnešním vydání BL také právem poukazuje na některé nedostatky Sedláčkova článku Jindřich Pařík, jenže i jeho reakce je spíše ideologická. Bylo by záhodno, kdyby byli lidé v Čechách schopni posuzovat nejen fenomén Františka Čuby, ale i všechny aktuální problémy ("ve vlastním zájmu," jak říkávali příslušníci StB!) sine ira et studio, bez hněvu a zaujatosti. Nekontrolovatelné emocionální záchvaty vedou nakonec někdy až k vypalování domů, jak jsme toho svědky v Jugoslávii. Antikomunistická kampaň Martina Vadase ("v ČT dodnes pracuje kdosi, kdo býval funkcionářem KSČ!") se zdá, deset let po pádu komunismu, kdy je svět i ČR už trochu jinde, poněkud obsesívní. Buď se lidé, které Martin Vadas pronásleduje, něčím konkrétně kriminálním provinili, a pak na ně podejte trestní oznámení. Pokud nikoliv, suďte je podle individuálních schopností. - Přitom však obsahují všechny příspěvky v této diskusi celou řadu důležitých, věcných faktů, které by bylo potřeba nevzrušeně zkonfrontovat. Jenže diskusi ochromuje silný emocionální kontext. Možná je skutečně záhodno zauvažovat nad dnešním Ferdinandovým příspěvkem nejen v souvislosti s válkou o Jugoslávii, ale v českém kontextu i obecněji. Co myslíte? JČ

 • Světová asociace novin odsoudila návrh českého tiskového zákona jako "útok na svobodu tisku" a vyzvala prezidenta Václava Havla a předsedy Poslanecké sněmovny a Senátu, aby návrh odmítli. Hodlá na zákon upozornit Evropskou komisi a Radu Evropy "Návrh zákona podkopává právo obyvatel České republiky na informace a neodpovídá standardům svobody tisku v Evropě," konstatovalo vedení organizace v Curychu. Světová asociace novin odsoudila ustanovení, která by znamenala omezení práv na ochranu zdrojů poskytujících zprávy novinám a která by zajišťovala dalekosáhlá práva, jež by nutila noviny otiskovat opravy a dodatečná sdělení. "Mezi opatřeními, jež považuje WAN za nepřijatelná, je zaručení práva na odpověď toho, jehož 'čest, důstojnost nebo soukromí' je porušeno, byť je původní zpráva pravdivá," konstatuje organizace. "Podobné ustanovení je zcela v rozporu se zárukou svobodného vyjadřování a spravedlivou kritikou, jak je chápou evropské demokracie." "WAN dále odsuzuje opatření, jež umožňuje uložit pokutu vydavatelům, a také ustanovení zastavit až na jeden rok tiskovinu porušující zákon. Podobné sankce znamenají jasné porušení základního práva svobody tisku," uvádí usnesení.

 • Ministr Jaroslav Bašta, odpovědný za akci Čisté ruce, nepřímo kritizoval ministra financí Iva Svobodu za to, že jmenoval svým poradcem bývalého představitele investiční společnosti Motoinvest Pavla Tykače.

 • Tanečky kolem Volejte řediteli pokračují. Přitahují pozornost k podružnostem, zatímco novináři většinou ignorují potřebu systematicky analyzovat celé závažné téma existence a regulace komerční televize v ČR. Vladimír Železný obvinil Českou nezávislou televizní společnost, že se prý v sobotu opět pokusila znemožnit vysílání "jeho" pravidelného pořadu Volejte řediteli. ČNTS toto obvinění označila za lživé. - V dnešním vydání pražského časopisu Euro shrnuje Jaroslav Plesl přehledně a informativně celý spor mezi Vladimírem Železným a společností CME. Poukazuje na to, že velmi důležité jsou dva nadcházející soudní spory. Chce-li Železný převzít televizi Nova, je velmi nepravděpodobné, že má právo používat tuto obchodní značku, kterou má zaregistrovánu firma ČNTS, a je zřejmé, že se proti jejímu zneužití Železným bude CME v Praze u soudu hájit. Druhý velmi důležitý nadcházející soudní spor je podle Plesla žaloba CME vznesená proti Železnému u mezinárodní obchodní komory. CME argumentuje, že Železný dostal od této firmy peníze na odkoupení šedesátiprocentního podílu držitele licence CET 21 a za to se zavázal, že bude jednat jen v zájmu ČNTS, respektive jejích amerických vlastníků. Železný to ovšem popírá, jenže, argumentuje Plesl, pokud se pokusí Železný zahájit vysílání Novy s novou firmou, pro CME bude dosti jednoduché dokázat u mezinárodního obchodního soudu obvinění vznesené proti němu. V článku Plesl také zajímavě uvažuje o tom, jak celá sága s Železným asi dopadne - někdo by se měl ale podrobněji a obecněji zabývat celým problémem komerčního televizního vysílání v ČR, poučením z jeho trapné historie z posledních let, postojem parlamentu, politiků, regulačních orgánů a legislativy a vyhlídkami na budoucnost. - Důležitý článek o nové Železného miliardové půjčce, korigující informaci BL a jiných českých sdělovacích prostředků z konce minulého týdne, napsal pro dnešní BL Milan Šmíd.

 • Cizincům vadí odlišné poznávací značky, konstatovala ve čtvrtek 10. června 1999 MFD a citovala Andrewa Stroehleina z BL. A.S. o tomto problému psal v BL 24. července 1998.

 • Skrytá reklama v českém vysílání BBC. Přišel tento dopis:

  Vazeny pane Culiku,

  kdysi jste psal o nepripustné reklame. Ceske vysilani BBC nyni jiz nekolikrat uvedlo neco ve stylu: Ivan Kytka bude o teto problematice mluvit za dva tydny. Ale jiz tento tyden si muzete o problemu precist v jeho clanku, ktery vyjde v tydeniku Respekt. Je to skryta reklama nebo ne? Treba jim Respekt neco plati za to, ze ho inzeruji, anebo publikuje jejich vysilaci cas, nevim. Bylo by dobre, kdyby se alespon BBC drzela pravidel.

  V Producers' Guidelines BBC se praví:

  A product or service must never be included in sound or vision in return for cash, services or any consideration in kind. This is product placement and is expressly forbidden in BBC programmes. References to trade or brand names of goods or services should be kept to a minimum and made only if they are editorially justifiable. There must be no element of plugging. The BBC broadcasts much information derived from other organisations. Proper acknowledgment should be given to the source of the information, whilst avoiding advertising or "plugging".

  Výrobek nebo služba se nikdy nesmí vyskytovat v obraze ani ve zvuku oplátkou za peníze, služby či cokoliv jiného. To je tzv. product placement a v pořadech BBC je výslovně zakázán. Zmínky o obchodních názvech či značkách zboží či služeb musejí být jen minimální a mohou se vyskytovat ve vysílání pouze, pokud je to redakčně ospravedlnitelné. Tyto zmínky nesmějí obsahovat žádný prvek reklamy. Pořady BBC přejímají mnoho informací od jiných organizací. Zdroj informací musí být řádně uveden, ale je nepřípustné ho inzerovat a dělat mu reklamu.

  Třeba české vysílání BBC vysvětlí, jaký postoj zaujímá vůči těmto předpisům.

 • (Nejen) pro Jana Kavana: Dělejte něco, aby mohli mladí lidé z ČR víc studovat v zahraničí. Napsala jedna čtenářka:

  Jmenuji se ... a studuji anglictinu na ... college v .... Nahodou jsem na Internetu zahlidla vase jmeno a zacetla jsem se do zprav. Je bezvadne, ze neco takoveho existuje, jsou tu sice takove veci, jako Mlada fronta dnes v anglictine, ale neni to kompletni, spis jen povrchni zpravy. Vec, ktera me momentalne extremne zajima je, jak dlouho to bude trvat, nez se Ceska republika dostane do EU? Bude to znamenat, ze student napriklad v Britanii si na zivobyti bude moct privydelavat? V soucasne dobe je nemyslitelne, aby si ceska holka nasla jinou praci nez au-pair, jinak totiz riskuje being illegal, coz se prave ted deje mne. Neda se s tim neco delat? Myslim vseobecne, prece do NATO uz jsme vstoupili, ne?Co nam stoji v ceste, abychom se stali cleny EU? Ja si uvedomuji, ze tohle je jen jedna stranka veci, ale verte mi, neni lehke se protloukat s par librama v kapse, dluzit za najemny, nenajit praci a porad je tu neustala pritomnost strachu, ze se do toho vlozi imigracni. Ja uz mam nastesti je dva tydny,po poslednich zkouskach se vracim domu, ale nejsem prvni ani posledni a znam pripady, kdy to skoncilo na drogach a prostituci. A zacalo to studiem anglictiny...

  Jen takový nápad: co by se stalo, kdyby česká vláda začala i prostřednictvím sdělovacích prostředků vyvíjet na Evropskou unii nátlak, že když se tedy má tolik přizpůsobovat EU, nemohla by EU podat asociačním zemím pomocnou ruku tím, že by mladým lidem z těchto zemí umožnila v nich studovat? Vždyť jsou tyto zákazy do nebe volající! - Jsem si docela jist, že kdyby se využili schopní odborníci na publicitu, i britské sdělovací prostředky by tuto záležitost podpořily. Jde-li o začleňování střední Evropy do EU, tak ať se to dělá seriózně. Co víc může těmto zemím pomoci než mít na Západě vyškolené mladé lidi! - Martin Madera k tomu z Cambridge poznamenává, že zahraniční studenti v Británii smějí částečně pracovat, potíž je ale získat to stipendium anebo těch cca 15000 liber ročně (asi 900 000 Kč), které vás dohromady stojí vysokoškolské studium v Británii.

 • České lesbičky na internetu. Napsal jeden čtenář:

  Jene,

  chtel bych vas upozornit na aktivity ceskych lesbicek na internetu pokud vas to bude zajimat, podivejte se na adresy

  http://www.lama-web.cz/llk/

  http://members.tripod.com/elza2829/

  Podle mne muze byt internet idealni misto pro navazovani vzajemnych kontaktu mezi lesbickami -- v CR maji jen malo prilezitosti ke vzajemnemu poznavani a vetsina z nich celkem pochopitelne i malo odvahy ke coming-outu. Najdete zpusob, jak tomu pomoci v Britskych listech?

 • Úplný text mírové dohody o Kosovu je zde.

 • Na tomto místě je anglický text žaloby proti Miloševičovi.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ. Za pomoci Jiřího Gallase z Internet Servisu jsme dali do provozu Tematický archív Britských listů, v němž naleznete podle obsahu roztříděné a v každé tematické kategorii chronologicky uspořádané články, které vyšly v BL od 1. září 1997. Archív sice ještě obsahuje určité množství překlepů a některé další provozní chyby, ale to opravíme v nejbližších dnech. Můžete brouzdat Britskými listy a podívat se, jak se různá témata během času vyvíjela. (Předchozí vydání BL jsou také k dispozici v jiném, starším tematickém archívu, viz zde.)

 • Pišme poslancům a dožadujme se informací a nápravy věcí veřejných!Veškeré e-mailové adresy poslanců českého parlamentu jsou zde. - Internetové stránky českého parlamentu jsou skutečně velmi dobré, zejména vynikající je knihovna dokumentů, zahrnující stenografické záznamy zasedání od roku 1861 až do současnost, včetně vyhledávajícího stroje. - Otázka však je, zda poslanci používají své e-mailové adresy. No, vyzkoušejte to. JČ

 • Nová stránka časopisu Prague Business Journal shrnuje důležité informace o Praze a obsahuje i celou řadu dalších užitečných faktů, zpráv a informací.

 • Oficiální server o zákonném pojištění motorových vozidel je na  adrese www.ruceni.cz.

 • Zajímavý odkaz. Mam jeden zajimavy odkaz http://kosovainfo.com/english/politics/990305-peace.htm .- dokument predlozeny Srbum v Rambouillet. Zvlaste bod cislo 8 velice pobouril mnoho lidi u nas. Zajimave je tez vyjadreni A. Solzenicyna, ktery rozhodne nepatri k neeticky jednajicim lidem. I.H.

 • Link na srbskou televizi na internetu. Zde je link na Real Video/Audio zpravodajskych relaci srbske televize tlumocenych do anglictiny: http://www.c-span.org/guide/international/kosovoserbiatv.asp. Marek Sojka.

  Přehled článků o krizi v Kosovu, zveřejněných v BL v minulých dnech:

  Další články k tematice nynější války v Evropě o Kosovo najdete v přehledu nejdůležitějších textů z posledních dní, viz Obsah zde napravo.


 • To nejlepší z "českého" internetu. Jako příloha českého vydání časopisu PC World z března 1999 a  také časopisu Profit se distribuuje právě vydaný CD ROM "To nejlepší z českého internetu". Jako jeden z mála skutečných českých internetových časopisů jsou na CD ROMU zdá se mi velmi dobře prezentovány cca 5 megabyty nejzajímavějších článků přibližně za poslední rok také Britské listy. Seznamte prostřednictvím tohoto CD ROMU s Britskými listy vaše přátele.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz/prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

  Výběr textů z posledních dní:


  Pokračování seznamu nejzajímavějších článků z poslední doby umisťuji zvlášť jako samostatný text, viz OBSAH dnešního čísla. (Toto pokračování se NENATÁHNE jako součástí Kompletních Britských listů, musíte si na ně v Obsahu samostatně kliknout.) Všechny články předchozích vydání od začátku Britských listů v červenci 1996 jsou k dispozici v archívu BL.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|