úterý 15. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Dodržování smluv u firem, které převzaly zbankrotované podniky:
 • Praha: Vyhánění nájemníků (Daniel Hromádko) Český telekom:
 • Zkouší TelSource tunelovat český stát anebo Fond národního majetku stupňuje nátlak? (Dalibor Žůrek) Sdělovací prostředky:
 • Televize Nova: Kdo ví, zda vůbec někdo úvěr dostal? (Jaroslav Plesl) Budoucnost nacionalismu:
 • Čas pro změnu aneb stagnace v Čechách (Pavel Tychtl) Ekonomický nacionalismus:
 • Úpadek českých bot (Sean Hanley) Česká politika:
 • Pozdě, ale přece (Ivan Hoffman) NATO a Kosovo:
 • Mírová operace (Ivan Hoffman)
 • Kosovo: Podařilo se nám vytvořit evropský Vietnam? (Jaroslav Teplý)
 • Protitankové náboje v Kosovu zanechávají radioaktivní dědictví (Miloš Kaláb) Reakce:
 • Srbové zvítězili, a jiné připomínky (Dalibor Žůrek)
 • K Ferdinandovi: mentorský postoj Britských listů (čtenář)
 • Ferdinand nemá racionální argumenty (Václav Janiš)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Praha: Vyhánění nájemníků

  Nemají firmy, které převezmou zbankrotovaný podnik, v  ČR povinnost plnit jeho právní závazky?

  Daniel Hromádko

  Dobrý den,

  Chtěl bych upozornit na jistou situaci kolem Cinema Broadway.

  V pondělí 7.6. chvilku po půlnoci byla uzavřena a zabarikádovaná pasáž paláce Sevastopol. Pasáž hlídají černí šerifové, kteří zastaví každého, kdo se jen přiblíží k ohradě. Tímto krokem byl znemožněn přístup ke kinu Cinema Broadway, s nímž jsem spřízněn, a k ostatním provozům v pasáži. Ať již tetovací salón, občerstvení aj. Vyvrcholil tak spor o nájemní smlouvu mezi námi, společností Broadway city s.r.o. a mezi společností MICC, která má pronajatý palác. Účelem uzavření pasáže bylo zamezit nám přístup k prostorám kina. Což se také stalo. V kině zůstalo drahé vybavení, jediný zvukový systém SDDS, velmi citlivý, dále distribuční kopie filmu Odplata společnosti WB, další majetek distribučních společností, majetek společnosti Broadway City, osobní majetek zaměstnanců, vybavení provozovatele občerstvení aj. Každý den unikají velké částky jak nám, tak distributorům, kteří měli dodat filmy, tak i reklamním agenturám a jednotlivým společnostem, s nimiž máme uzavřené smlouvy o podpoře.

  Do prostor nám byl odmítnut přístup. V ČTK se objevila zpráva mediální agentury Black Pencil, že pasáž je uzavřena do konce roku z důvodu rekonstrukce a že bude na konci roku pasáž i kino otevřeno. O tom nic nevíme. Při jednání se společností MICC nám její právní zástupce JUDr Viktor Bradáč sdělil, že nás do našich prostor nevpustí. Když jsme namítli, že tím porušuje naše práva a že vyvodíme patřičné kroky a celou věc přenecháme na policii, aby si vynutila vstup do kina, tak se nám jen smál.

  Nabídli jsme mu kompromisní řešení, že uzavřou jen polovinu pasáže, a druhou nechají otevřenou. To odmítl. Přestože, jak tvrdí, je pasáž uzavřena z důvodu rekonstrukce. Odmítá, že by to souviselo s našími spory. Jedinou cestou, jak se dostat do kina pro náš majetek, by bylo podepsat papír o okamžitém opuštění prostor kina. Což je však vydírání a proto jsme to odmítli.

  Přivolali jsme městskou i státní policii. Státní vůbec nepřijela. Městská policie přijela, vyzvala ochranku, se slovy, že konají protiprávně, aby nás vpustila do prostor kina a odjela. Podali jsme na společnost MICC trestní oznámení. K němu se připojili všichni provozovatelé, kteří jsou v pasáži, dále dvě distribuční společnosti, naše spolupracující společnosti na poli reklamy atd.

  Čekali jsme nějakou odezvu od Českých drah, jakožto majitele, potažmo správce objektu. Majitelem je stát. Avšak vše nasvědčuje tomu, že ČD, stát i potažmo orgány činé v trestním řízení nemají zájem se v tomto sporu angažovat. Protože budova má připadnout konsorciu rakouských bank, které mají poskytnout miliardu šest set miliónů Kč jako provozní úvěr. Na základě usnesení vlády ČR mají přejít lukrativní budovy v centru Prahy v majetku státu jako zástava tohoto úvěru.

  Je samozřejmé, že ČD nebudou schopny tento úvěr zaplatit. Takže veškeré budovy by měly připadnout bankám, což jiným pohledem je docela legální způsob privatizace státního majetku hluboko pod tržní cenou. Společnost MICC by měla být zprostředkovatelem mezi konsorciem a ČD a za domluvu tohoto obchodu, by ji měl palác Sevastopol připadnout. Je to s podivem, že MICC má tak dobré vztahy s ČD, že již při uzavření smlouvy před dvěma lety získala palác do nájemního vztahu na 50 roků. Přestože neplatí drahám nájem, byla ji za záhadných okolností v polovině minulého roku smlouva prodloužena na 99 let.

  My však máme smlouvu na pronájem prostoru kina až do roku 2008, celkem na 11. let. Uzavřeli jsmw ji ještě s původním nájemcem společnosti Creseus s. r. o. Ta však byla po té vyčištěna od všech lukrativních vztahů a byla ponechána k bankrotu se všemi závazky.

  Pohledávky přešly pod Broadway -Creseus včetně paláce Sevastopol. Tato společnost přenechala loni v dubnu palác Sevastopol včetně nájemních smluv společnosti MICC. Ta za námi přišla, že je novým nájemcem paláce, že neuznává naší nájemní smlouvou a požaduje okamžitý odchod, a od následujícího pondělí nám odpojuje přívod elektrické energie. To také udělali.

  Pokusili se také uzavřít pasáž, ale tu museli znovuotevřít, protože neměli stavební povolení. Kino fungovalo dva měsíce na agregát. Tím se velmi zadlužilo a dluhy pořád splácí. Od té doby je provoz kina neustále sabotován ze strany správce objektu, několikrát protekla voda a promočila vybavení v kině. V zimě jsme byly odříznuti od topení atd. Poslední měsíc byly projekce rušeny sbíječkami, a to tak hlasitě, že lidé odcházeli ze sálu po začátku představení.

  Protože nenalézáme pochopení u žádného z možných zastánců, Ministerstvo dopravy a spojů, ČD, policie atd. nezbývá nám jiná zákoná možnost, než celou věc medializovat, abychom se dovolali svých práv. nechceme ponikat žádné nelegální kroky, kterými bychom si vynutili přístup do pasáže.

  Z tohoto důvodu je také vytvořena internetová petice na http://www.mujweb.cz/paja/.

  Také se bude konat shromáždění na podporu zákonnosti a znovuotevření pasáže Sevastopol a umožnění přístupu ke kinu. Bude tuto středu 16. 6. v 16. hodin před kinem.

  Pokud budete chtít ještě nějaké infomrace k případu, obraťte se prosím na mne.

  Za kino Cinema Broadway

  Daniel Hromádko  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|