čtvrtek 17. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • NATO zatklo pět příslušníků KLA
 • Mírová operace (Ivan Hoffman)
 • Situace v Kosovu je složitější, než jak to vidí Jan Čulík a Ferdinand (Jiří Jírovec) České školství:
 • Jak by se měla na střední škole učit literatura? (Radek Sarkozi) Česká společnost a sdělovací prostředky:
 • Jaké by měly být dobré noviny (Tomáš Zukal) Česká televize a podnikání za komunismu:
 • Slušovice (Jiří Jírovec) Internet:
 • Internet je "počátkem nové průmyslové revoluce"
 • Starší lidé na internetu Zdravotnictví:
 • Deset zázračných léků v budoucích letech (Josef Schrabal) Věda a pavěda:
 • Ceny za pavědecké činy (Jiří Málek) Ekologie v ČR:
 • Zaveze firma Staz protiprávně starý důl u Rudné odpadní zeminou? (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • NATO zatklo pět příslušníků KLA

  Bylo potvrzeno, že britští výsadkáři zatkli pět kosovských bojovníků KLA, kteří v Prištině zastřelili Srba. Stalo se to v době, kdy NATO i KLA proti sobě usilovaly o vyplnění vakua, které po sobě zanechaly odcházející srbské jednotky, konstatoval ve středu 16. června deník Guardian.

  Činitelé NATO přiznali, že nemají dostatečné zdroje k tomu, aby mohli odzbrojit KLA zároveň v době, kdy dohlížejí na odsun jednotek srbské armády a že spoléhají na politický tlak, aby se triumfující rebelové ovládali. Politicky citlivá záležitost odzbrojení KLA byla odložena na později.

  Zástupce vedoucího představitele KLA Mehmet Hajrizi vyvěsil v předměstské čtvrti v Prištině albánskou vlajku a přislíbil, že KLA bude spolupracovat při demilitarizaci Kosova, ale ponechá si zbraně do té doby, než poslední srbské jednotky opustí provincii. V jiných regionech konstatovali velitelé KLA, že odzbrojí pouze na rozkaz kosovské prozatímní vlády, nikoliv na rozkaz NATO.

  Ve městech po celém jižním a středním Kosovu se partyzáni z KLA navraceli domů v uniformě a se zbraněmi a vytvořili defacto místní komunální správu. Na hlavním náměstí v městě Prizren kontrolovali ozbrojení příslušníci KLA projíždějící automobily na dohled od německých vojáků, kteří tomu zjevně nebyli schopni zabránit. Ode dneška je město stoprocentně v rukou KLA, prohlásil Rexha Ekrem, čelný velitel KLA v dané oblasti.

  Vojáci KLA se nastěhovali do jugoslávského důstojnického klubu v Prizrenu.

  "Neexistují právní prostředky, jak jim zabránit využívat této budovy," řekl brigadýr generál von Korff. "Máme povinnost zasáhnout jen tehdy, pokud se bude KLA vměšovat do našich úkolů."

  I když činitelé NATO konstatují, že ve většině oblastí se rebelové chovají uměřeně, vyskytly se zprávy o pokusech o pomstu či o provedené pomstě. Bojovníci KLA v izolovaných oblastech jižního a západního Kosova útočí na srbské vesnice a budovy a vypalují je. Ze vzduchu bylo zjevné, že alespoň šest vesnic bylo zapáleno.

  Generál sir Mike Jackson, britský velitel mírových sborů NATO, sdělil srbským novinářům: "Učiním všechno, co je v mých silách, aby byly jednotky K-For rozmístěny tak, aby byl minimalizován výskyt ošklivých incidentů." Ale dodal: "Je nerealistické očekávat dokonalost - že můžeme být pořád všude."

  V noci z pondělka na úterý obklíčili britští výsadkáři dům na severovýchodě Prištiny, kde bojovníci KLA zadržovali dva srbské rukojmí. "Britští výsadkáři se ocitli pod palbou vycházející z domu," řekl jeden britský činitel, "a tak ho obklíčili. Vyzvali osoby v domě, aby se vzdaly, a ty to velmi rozumně učinily." Z domu vyšlo pět bojovníků KLA a jsou nyní ve vojenském vězení. Jeden srbský rukojmí byl v domě nalezen mrtvý, druhý utrpěl zranění.

  V neděli našli britští výsadkáři v Prištině mrtvoly pěti vojáků z jugoslávské armády, o nichž se podezřívá, že byli usmrceni kosovskými ozbrojenci bez řádné armádní příslušnosti. Britští Ghurkové odzbrojili sedmnáct bojovníků KLA, kteří začali střílet na dům, o němž předpokládali, že je v srbských rukou.

  Zabíjení a výskyt ozbrojených členů KLA v oblastech, které byly dosud srbské, vyvolaly srbskou paniku. Srbové začali prchat směrem do Bělehradu a do Černé Hory.

  V ústředí KLA sdělil Hajrizi novinářům, že možná existují různé kompromisní způsoby, jak splnit požadavek Rady bezpečnosti OSN, aby KLA byla odzbrojena.

  "Bude existovat civilní policie a hodně členů KLA bude včleněno do civilní policie," uvedl zástupce šéfa KLA.

  V městě Kačanik na jihu Kosova však zaujala KLA tvrdší postoj. Město vojensky obsadila a místní velitel konstatoval, že nedostal rozkaz k odzbrojení. "Zahájíme novou válku, politickou válku - v Evropě se tomu říká studená válka - jejímž cílem je získat nezávislost."  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|