úterý 20. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby ČR a Romové:
 • Nechtění, nemilovaní a ztracení - Romové v Evropě (Independent on Sunday) Česká politika:
 • Úskalí apatie (Jaroslav Veis) Lesnictví v ČR:
 • Odumírání lesů v Orlických horách je zpráva okurkové sezóny (Vladimír Henzlík) Pomoc pro podnikatele:
 • Sdružení Němců v ČR poskytuje i českým podnikatelům finanční podporu (Miroslav Hruška) Televize Nova:
 • Na obranu Vladimíra Železného (Vlasta Leporská)
 • Nejnovější vývoj ohledně TV Nova - otázky Reakce:
 • Odmítám články Františka Ročka o Matiční ulici (Bohdana Marvalová) Matiční ulice a Česká televize:
 • Jakub Puchalský se omluvil za pořad o Matiční ulici (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Sdružení Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku může doporučit finanční podporu

  Výhodná pomoc začínajícím podnikatelům

  Miroslav Hruška

  Podpora malému a střednímu podnikání má celou řadu forem. Jednou z nich je finanční pomoc ze zahraničí.

  Český střední stav podporuje příkladně Spolková republika Německo. “Rokem 1992 se datuje počátek finančního toku začínajícím podnikatelům v České republice," řekl nám prezident Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku ing. Hans Dieter Korbel. “Peníze jsou určeny německé menšině, žijící na území České republiky, ale národnost není striktní podmínkou. Regionální svazy se před doporučením zajímají o vztahy k menšině a taky chtějí vědět co nejvíce o podnikatelském záměru. Konečné schválení projektu přísluší vládnímu orgánu SRN."

  Status hovoří o potřebě potravinářských společností, zelenou mají řemesla. Samozřejmě existují účelová omezení. Vyloučeny jsou požadavky na nákup zboží, nemovitostí, podporu nelze očekávat při stavebních pracích. Dokonce i automobil není chápán jako podnikatelská nezbytnost a zájemci o něj si musí peníze ke koupi zajistit jinak.

  Obcházení předpisů je prakticky vyloučeno, Spolková vláda vytvořila systém opatření, které mají zamezit zneužití peněz. “Finance mohou být vynaloženy k nákupu strojního parku, k modernizaci výrobní techniky. Odborná komise zkoumá předměty plateb a posuzuje vliv na zaměstnanost regionu," říká Hans Korbel. V uplynulých sedmi letech byly přijaty desítky projektů, které znamenaly zřízení stovek nových pracovních míst. V Bolaticích na Opavsku se po nákupu dvou pecí mohla rozjet pekárna, v Dolním Benešově výrobna betonových dlažeb, přibyla nová zámečnictví, stolařství, stranou pozornosti nezůstaly nejrůznější agentury.

  V celé republice byly z prostředků německé vlády investovány zhruba 32 miliony korun. “Letos očekáváme, že vyjdeme vstříc jedenácti podnikatelům celkovou částkou 7 milionů," říká Korbel a dokládá další výhody. “Jedná se o bezúročnou formu výpomoci, po rozběhu firmy je nutno vrátit jen 80 procent prostředků. Zbývajících 20 procent je převáděno na účet Obecně prospěšné společnosti Bohemia Troppau (bývalá nadace Bohemia), aby vytvořily základ dalším půjčkám. Protože i objem peněz z Německa každoročně vzrůstá, může být uspokojeno více náročnějších klientů. Příznivý dopad na ekonomiku vyplývá i ze skutečnosti, že přibývá solventních plátců daní. V té souvislosti stojí za zmínku přístup našich úřadů: Před časem jsme mohli dostat od spolkové vlády o 100 tisíc marek více. Protože zdejší finanční úřad trval na zaplacení cla, ač mohl přiznat výjimku, dostali peníze podnikatelé na Slovensku.

  SRN poskytuje podobnou pomoc i jiným zemím východní a střední Evropy, podmínky pro podnikatele v České republice jsou nejvýhodnější.

  Miroslav Hruška  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|