úterý 27. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Podvodnicko-špionážní spiknutí:
 • Západní rozvědky asi skutečně zatajují případ Diana. Já s ním neměl nic společného (Karl F. Koecher) Další iniciativa českých intelektuálů na oživení české společnosti:
 • Kam směřuje Impuls 99 (Dana Cihelková) Kostlivec ve skříni Romana Češky?
 • Byla Galena prodána za babku? (Miroslav Hruška) Česká politika:
 • Vulterin v ČNTS (Jaroslav Veis) Nejnovější kosovské vraždění a svět:
 • Dvojí pohled (Jaroslav Veis) Média a česká společnost:
 • Z Prahy: Namátkový vzorek českých sdělovacích prostředků - televize a rozhlas (Jan Čulík) Máme utajovat své problémy v českém jazyce?
 • Příliš hlučný Report (Václav Pinkava)
 • Skrývat své problémy v tajném jazyce češtině je neetické (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kostlivec ve skříni Romana Češky?

  Byla Galena prodána za babku?

  Miroslav Hruška

  Fond národního majetku bude v nejbližších dnech žalovat americkou společnost IVAX Corporation. Pro Britské listy to uvedl bývalý člen dozorčí rady Galeny ing. Vladimír Selichar.

  Připomeňme, že IVAX je majoritním vlastníkem opavské farmaceutické společnosti Galena. Příčinou sporu jsou údajné chyby v privatizaci a neplnění prodejních podmínek.

  Galena byla Američanům prodána posledního červnového dne roku 1994. Podle smlouvy zaplatil IVAX Co. za 25 procentní podíl 12,95 milionů USD a dalších 35 procent akcií získal investičním vkladem 46,75 milionů USD.

  Investiční vklad do společnosti byl rozdělen na finanční plnění ve výši 8,65 mil. USD. Téměř polovina z těchto peněz sloužila k nákupu zařízení od IVAXu, tři miliony byly vázány na investice a dva tvořil finanční vklad.

  Zbývajících 38 milionů USD mělo formu nepeněžitého vkladu, spočívajícího v předání písemné dokumentace a práv k výrobě farmaceutických produktů.

  Z toho vyplývá, že IVAX zaplatil za druhý největší farmaceutický podnik v ČR v hotovosti pouhých 18 milionů USD a získal tím 60 procentní akciový podíl.

  Přitom obdobná společnost v polské Poznani (Polfa Poznaň) byla podle dostupných informací prodána za 220 milionů dolarů a k tomu se nový vlastník zavázal investovat dalších 80 milionů USD do výroby. Při tehdejším kurzu 28 Kč za dolar zaplatil IVAX za akcii 305 korun, ačkoliv privatizační zákon požaduje minimálně tisíc korun.

  Zásadním problémem je neplnění podmínek kupní smlouvy, uvedl Vladimír Selichar, který se již třetím rokem snaží prokázat privatizační machinace. Slyšení však nalezl až po odchodu Romana Češky z funkce šéfa Fondu národního majetku.

  Nepeněžní vklad 38 milionů dolarů je tvořen ve světě běžně vyráběnými generickými přípravky. Na trhu jsou deset a více let a byly již přítomny na českém trhu. Předaná dokumentace je zastaralá, neúplná a nesplňuje požadavky Ústavu kontroly léčiv.

  Z poznatků, předaných k posouzení Selicharem ministerstvu financí plyne, že Galena se údajně stala pro IVAX zdrojem finančních machinací, při nichž jsou odsávány peníze do fiktivních společností, částky mají dosahovat řádově desítky milionů korun. Jako příklady tunelování uvedl Selichar nevýhodnou spolupráci s anglickou firmou Beecham a úhradu činnosti obchodního zastoupení v Rusku, které pracuje především pro anglickou firmu Norton. Galena a.s. vede od letošního února proti ing. Vladimíru Selicharovi soudní při.

  Žaluje ho a požaduje, aby soud zabránil neoprávněným zásahům do práva na ochranu dobré pověsti právnické osoby. Společnost spatřuje poškozování své pověsti v publikování informací, které jsou podle jejích představitelů zavádějící a nepravdivé. Tento požadavek soud zamítl.

  A nyní k soudnímu jednání, o němž byla řeč v úvodu. Má-li být efektivní, nelze je dále odkládat. Koncem července končí doba hájení a IVAXu se počátkem srpna naskytne teoretická možnost Galenu prodat. Tomu může zabránit předběžné soudní opatření, které do vyřešení sporu zabrání burzovním obchodům a v důsledku ještě větším národohospodářským ztrátám, uvedl Selichar. Aktuální stanovisko Galeny se nám nepodařilo zjistit, ve společnosti mají celozávodní dovolenou.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|