středa 1. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Vladimír Železný a televize Nova:
 • Zloděj volá chyťte zloděje (Milan Šmíd) Situace na českých vysokých školách:
 • Je práce zboží nebo není? (A nakonec dva návrhy, jak dál.) (Jan Kyncl) Česká politika:
 • Co naznačily doplňovací volby? (Dana Cihelková)
 • Macek nerozumí politice (Vladimír Čich) Reakce:
 • Paní Cihelková, neútočte na ODS! (Milan Pol) Ekologie v ČR:
 • České dráhy porušují zákon (Plzeňská ekologická nadace)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Paní Cihelková, neútočte na ODS!

  Milan Pol

  Milá paní Cihelková !

  Je poněkud úsměvné, kterak rozhořčena "fauly" pana Bělohradského, dopouštíte se naivních, dorosteneckých, nicméně obdobných faulů vůči "zločinné" ODS.

  Dovolím si Vám připomenout, že z případů hysterické nenávisti, k jejíž mediální variantě jste se s mírně zvýšenou hladinou adrenalinu připojila, ze kterých by slabší jedinci odešli zlomeni na duchu i těle, odcházejí silní jedinci, naopak, posíleni, neboť jak známo, co tě nezabije, posílí...

  Učili mě, že to byl Jevtušenko, ale nejsem si tím jist, který pravil:

  Neboj se nepřátel, nanejvýš tě mohou zabít. (pozn. autora - málokdy)

  Neboj se přátel, nanejvýš tě mohou zradit. (pozn. autora - pokud jsou koaliční, téměř vždy)

  Boj se lhostejných, neboť z nich pramení zrada i vražda. (pozn. autora - již méně zajímavé, leč ze života)

  Je nepravděpodobné, že byste byla ochotna vnímat můj nesouhlas s Vašimi řádky, přesto si jej dovolím předložit:

  add. odst 2.

  Slovní spojení "neuvěřitelně gumová ODS" považuji za Váš výraz nesouhlasu s opoziční smlouvou.

  Možná je chyba, že jste se málo zapojila do předvolební kampaně, ve prospěch politické strany, kterou preferujete...

  Možná je chyba, že jste svoji, nepochybně geniální, variantu řešení povolebního patu nesdělila pp. Zemanovi a Klausovi, nemuseli by se před občany pýřit...

  Možná Vaše rozhořčení způsobuje skutečnost, že tito bezpáteřní jedinci zabránili panu prezidentovi pověřit sestavením vlády nějakou třetí osobu, která by Vám byla sympatičtější a možná i nakloněná...

  add. odst 3.

  ...ve prospěch politiky ODS a to i tehdy, kdykoliv sáhla na podstatu toho mravního řádu, který dává státu smysl existence."

  Na tomto místě si Vás dovoluji požádat o konkrétní příklad, kdy ODS sáhla na podstatu mravního řádu, případně o sdělení, kdepak se v těchto okamžicích toulali její mravní a moudří koaliční partneři, případně škrtiči z tehdejší opozice, že tomu nedokázali zabránit, vždyť ODS nikdy neměla 51 % v poslanecké sněmovně...

  Ostatně stát a mravnost, to nemyslíte vážně. Každý stát je nemravný, neboť mocenskými prostředky omezuje svobodu jednotlivce, který v dobré víře, někde více, někde méně demokratickými prostředky, předal státu část svých povinností a část pravomocí, čehož později hořce lituje, neboť stát je nenažraný, otylý Otesánek.

  ...Klaus plodil "neviditelnou ruku trhu..."

  Na tomto místě si Vás dovoluji opravit, ačkoliv bych to panu Klausovi přál, neviditelnou ruku trhu nezplodil on, nýbrž jistý pan Smith, a ačkoliv Adam, nikoliv s Evou.

  Váš strach z trhu je obdobný dětskému strachu ze tmy, neboť trh to byl, který nás sejmul ze stromů. Nebýt jej, možná byste byla v tuto chvíli vláčena za vlasy za účelem plození, nikoliv však trhu, nýbrž poněkud chlupatých potomků.

  ...ekologii považoval za šlehačku na dortu."

  Na tomto místě by měl být p. Klausovi vysloven veřejný dík. Pokud by se choval dle Vašeho, byť přímo nevysloveného, přání, musel by býval naordinovat své balíčky mnohem dříve, což byste mu jistě měla rovněž za zlé, neboť odkud...? Mandatorní výdaje, školství, zdravotnictví, však víte...

  Nepředpokládám, že byste chválila příslušníky své rodiny, byť by i dovezli nákladní auto plné vzácných sazenic pro Vaši zahrádku, jestliže oděv celé rodiny vykazuje známky nadměrné opotřebovanosti, obuv je prochozená a lednice na Vás drze zíve prázdnotou.

  add. odst 4.... jak má vypadat správný a pravý kapitalismus..."

  kde si dovoluji Vás upozornit, že i stávající bašty někdejšího kapitalismu mají velice těžkou hlavu z míry socialistických výdobytků, které populisticky připustily a pouze absence politické odvahy je nutí vláčet toto břímě od voleb k volbám. Mělo by se s tím něco udělat, říkají, jak se lze dočíst v mnohých výtiscích z běžného i ekonomického, zahraničního, někdy i našeho tisku. U nás např. pan Macháček v Respektu, nebo např. pan Šťastný, finanční analytik fy Colosseum v Lidových novinách.

  Možná tyto zprávy nečtete, nebo je odmítáte vnímat. Doporučuji je Vaší pozornosti.

  ...když se ukázalo, že EU se nemíní nechat vytunelovat."

  To je již nesmysl tzv. prostý (možná prostoduchý).

  add. odst 6.

  ..."individuálním sobeckým zájmem".

  Je mi líto, že jste dosud nepochopila, že tato teze byť, možná, formulována jinými slovy, patří k základu pravicových ideologií. Závist, soutěživost a následné činy (nikoliv však pouhá slova) jsou motorem vývoje.

  Dovolte citát :

  ...když se rozhodnete k válce za naprostý triumf vaší individuality, musíte začít tím, že neúprosně zničíte všechny, kdo jsou vám nejbližší. Každé spojenectví vás zbavuje osobnosti. Všechno, co zavání kolektivem, vás zahubí. Proto využijte kolektivu k experimentu a pak tvrdě udeřte a zůstaňte sami!

  Salvator Dalí

  Mohl bych citovat některého z věhlasných ekonomických teoretiků, ale což kdybyste mě odbyla odkazem na některého z druhého tábora ?

  add. odst 7.

  "Patent na pravdu má pouze ODS a to ostatní je špatné."

  Že by, konečně, prozření ?

  add. odst 8. a 9....novináři, kterým bylo trapné pět ódy na specifickou českou cestu..."

  "... privatizačně ekonomický švindl..."

  Víte, s našimi novináři (výjimky asi jsou, ale nějak je neznám, pana Čulíka nechci jmenovat, bylo by to servilní) je to obdobné jako s učitelkami z nižších ročníků, které se vlivem pracovního prostředí stávají infantilními a terorizují své okolí odobně jako své žáčky v základní škole. Novináři pak hnáni touhou zvýšit obrat svého periodika (neboť o peníze jde vždy až v první řadě) a na druhé straně nuceni předžvýkat problém méně inteligentní části svých čtenářů (ta druhá, inteligentnější, skupina o něm již pravděpodobně dávno ví), se pohybují většinou pouze po povrchu, dokonce některé z nich podezírám, že hlubšího pohledu nejsou nikoliv ochotni, nýbrž schopni.

  Kuponová privatizace, jeden z několika transformačních postupů (je s podivem, že i ti, kteří se považují za moudré si to nechtějí pamatovat) nebyla ani tak krokem ekonomickým, jako politickým. Nový stát chtěl demonstrativně rozdat občanům státu část z majetku, který vznikl "nadhodnotou" jejich práce a zůstal za nehty KSČ, která vlastnila minulý stát.

  Já osobně si nepamatuji, že by kdokoliv z ODS doporučoval vložit je do jakýchkoliv fondů. Naopak pamatuji se, že p. Klaus nabádal k osobnímu vlastnictví a že nikdo nikdy neřekl, že všechny akcie mají stejnou hodnotu, analýzy hospodaření a výhledů v tiskuŠ atd., vzpomínáte?

  add. odst 11.

  "Ekonomická globalizace je zajisté problém, který je nutno řešit...

  Opět vedle. Dovoluji si Vás ujistit, že neexistuje instituce, která by mohla řešit ekonomickou globalizaci, právě naopak. Ekonomická globalizace změní a již mění svět.

  Každý pokus o regulaci bude mít účinek shodný s výsledkem sedláka, který se rozhodl vidlemi zastavit slunce na obloze. Lidé finančního světa disponují tak obrovskými prostředky, že ekonomiky i velkých států jsou pro ně dětskými hřišti. Namátkou připomenu rok 1992, kdy p. Soros položil anglickou libru, loňský rok, kdy položil Rusko, rok před tím tzv. asijská krize, ale i kvapná změna kurzu české koruny z ukotveného na plovoucí v podání ČNB někdy před pěti lety, kdy se pan Tošovský nechal nachytat na hruškách.. Příkladů mohu předložit mnoho. Pokud budete mít zájem, zalistuji v archivu a dodám včetně rozboru příčin a následků z per fundovaných analytiků.

  globalizovaných proudech spekulativního kapitálu, provětrávajícího v dobách největší slávy ODS..."

  Vzhledem k tomu, že neumíte zaměřit cíl, doporučuji kobercové bombardování. Opravdu nevíte, že tato výčitka by měla směřovat na ČNB, se kterou se ODS nikdy nikterak neobjímala?

  add. odst 12.

  "Bude-li to pro ODS výhodné, přidá se třeba k vyznavačům kultu woodoo."

  Tento závěrečný výkřik je hodný zhrzené milenky.

  Na závěr si dovolím shrnout, že, pravděpodobně, nemáte ráda pana Bělohradského a jeho filosofii. Jako nástroj exekuce jste zvolila ODS. Obávám se, že se stejným výsledkem jako lupič v Saturninovi pana Jirotky, který se chtěl bránit řemdichem.

  Milan Pol  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|