středa 1. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Vladimír Železný a televize Nova:
 • Zloděj volá chyťte zloděje (Milan Šmíd) Situace na českých vysokých školách:
 • Je práce zboží nebo není? (A nakonec dva návrhy, jak dál.) (Jan Kyncl) Česká politika:
 • Co naznačily doplňovací volby? (Dana Cihelková)
 • Macek nerozumí politice (Vladimír Čich) Reakce:
 • Paní Cihelková, neútočte na ODS! (Milan Pol) Ekologie v ČR:
 • České dráhy porušují zákon (Plzeňská ekologická nadace)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • České dráhy porušují zákon

  Plzeňská ekologická nadace

  V letosnim roce oslavi regionalni draha Rakovnik - Cista - Kralovice - Mladotice 100. vyroci zahajeni provozu. U teto prilezitosti zajmove sdruzeni Mistni draha Rakovnik - Mladotice (MDRM) pripravilo na 25. zari oslavy, jejich soucasti ma byt i prujezd zvlastnich historickych vlaku. Cast trati mezi Cistou a Mladoticemi je bohuzel od 1.1.1997 vyloucena z provozu. MDRM usiluje jiz tretim rokem o zachranu trati a obnovu provozu na ni. MDRM pozadalo na zaklade platne licence CD o povoleni prujezdu zvlastnich vlaku az do Kralovic s tim, ze uvede pripadne nesjizdne useky trate Cista - Kralovice do stavu odpovidajiciho normam. CD vsak prujezd vlaku zakazaly a nabidku na bezplatnou opravu trati odmitly.

  Je trať Čistá - Kralovice opravdu nesjízdná?

  Ceske drahy oduvodnuji zastaveni provozu v useku Cista - Mladotice spatnym technickym stavem trati. CD, konkretne vrchni prednosta Spravy dopravni cesty (SDC) Plzen ing. M. Krutina, poskytl MDRM "Zpravu o technickem stavu zeleznicniho svrsku" v danem useku jako odborny podklad pro rozhodnuti o nemoznosti prujezdu zvlastnich vlaku. Tuto zpravu a dalsi dokumenty si nechalo sdruzeni MDRM posoudit nezavislym odbornikem. Ten vsak neshledal zavady, ktere by bezprostredne branily provozu, natoz prujezdu zvlastnich vlaku snizenou rychlosti! Veskere udaje a hodnoty podle nezavisleho experta (Miroslava Fogla) vyhovuji predpisum a normam zavaznym pro CD. Pri dalsim jednani oznacil ing. Krutina zpravu za "nepodstatny material". Jiny material vsak nedodal a konkretni duvody nesjizdnosti neuvedl. Naskyta se tedy otazka, zda vubec CD takovym materialem disponuji a na zaklade ceho vlastne jizdu zvlastnich vlaku nepovolily.

  Zákaz brigád a odmítnutí bezplatné pomoci při opravě trati

  Od lonskeho roku probihaly pod vedenim Spolku pratel mistnich drah (SPMD - clen sdruzeni MDRM) brigady za ucelem odstraneni naletovych drevin, ktere prakticky znemoznovaly prujezd po trati. Diky SPMD bylo Sprave trati umozneno dodrzovat Stavebni rad CD a pravidelne projizdet trat drezinou. Brigady probihaly se souhlasem Spravy dopravni cesty. Na nabidku opravy nesjizdnych mist (viz vyse) vsak vrchni prednosta SDC ing. Krutina reagoval tim, ze 20.8.1999 (den pred zacatkem pripravene tydenni brigady) brigadnikum zakazal vstup na trat.

  České dráhy porušují zákon

  Ceske drahy soustavne jiz nekolik let porusuji zakon c. 266/94 Sb. o drahach. Konkretne CD v souvilosti s trati Cista - Mladotice porusuji:

  par. o 20, ktery jim jako vlastniku uklada zajistit provozuschopnost drahy a umoznit styk s jinym drahami ? ? o 22, odst. 1, pism. a), ktery jim uklada jako provozovateli drahy provozovat drahu v souladu s pravidly pro provozovani drahy a platnym urednim povolenim ? ? o 35, odst. 1, pism. a), kterym jako dopravci uklada provozovat drazni dopravu podle platne licence ? Vzhledem k tomuto porucovani zakona vymeril Drazni urad v uplynulych letech opakovane pokuty v celkove vysi pul milionu korun. Zda se nam proto naprosto nepochopitelne chovani Ceskych drah, ktere odmitaji nezistnou pomoc, jez by jim umoznila opet si zacit plnit sve zakonne povinnosti

  České dráhy dostaly peníze na rekonstrukci trati Čistá-Mladotice

  Vrcholem podivneho chovani Ceskych drah je to, ze se rozhodly nevyuzit k oprave trati prostredky, ktere jim byly prideleny statnim rozpoctem. Jednalo o 78 milionu Kc, ktere byly vazany specialne na rekonstrukci trati Mladotice-Cista! Zasluhu na ziskani prostredku ze statniho rozpoctu ma zejmena poslanec ing. Vaclav Gr^nner, CSc. CD vsak rekonstrukci trati nezahajily a penize dle nasich informaci pouzily se souhlasem Ministerstva dopravy a spoju CR na jine ucely.

  Čeho se bojí České dráhy

  Ceho se boji vrchni prednosta SDC Ing. Krutina a Ceske drahy? Proc davaji najevo svuj nezajem na oprave trati i pres to, ze by je to nestalo ani korunu? Proc Ceske drahy nedodrzuji zakon c. 266/94 Sb. o drahach? Proc radeji kazdorocne plati pokutu, kterou jim uklada Drazni urad za nedodrzovani zakona o drahach. Proc nejsou statisice placene na pokutach radeji investovany do obnovy trati? Proc nedovoluji uskutecneni slavnostnich jizd historickych vlaku, aniz by prokazaly nesjizdnost trati?

  Pripravil Vit Rousal ml., Spolek pratel mistnich drah

  Přílohy

  Spolek pratel mistnich drah (SPMD) je sdruzeni obcanu, kterym neni lhostejny osud regionalnich drah a kteri se svoji cinnosti snazi prispet k jejich zachovani (pripadne znovuobnoveni) a rozvoji provozu na nich.Spolek byl zalozen v Plzni dne 2. 12. 1997 podle zakona c.83/1990 Sb. a zaregistrovan u Ministerstva vnitra CR a zaroven mu bylo prideleno IC 66362709. V soucasnosti je hlavnim cilem spolku zachrana 21-ti km tratoveho useku Cista - Mladotice, ktery je soucasti regionalni drahy Rakovnik - Mladotice (39 km, c.162 v jizdnim radu CD) a v soucasne dobe soucasnosti je na nem zavedena dlouhodoba vyluka. Spolek vlastni platnou licenci k provozovani nepravidelne prepravy osob na trati Rakovnik - Mladotice.

  Cinnost Spolku pratel mistnich drah smerujici k zachrane trati Cista - Mladotice financne podporuji Nadace Partnerstvi, Nadace VIA, Nadace rozvoje obcanske spolecnosti a Evropska unie prostrednictvim programu Phare, cimz davaji najevo, ze povazuji obnoveni provozu na trati za velice vyznamnou vec.

  Mistni draha Rakovnik - Mladotice (MDRM) je zajmovym sdruzenim pravnickych osob. Vzniklo v unoru 1998 za ucelem obnoveni provozu na tratovem useku Cista - Mladotice (cast regionalni drahy Rakovnik - Mladotice), na nemz CD s.o. zastavily k 1.lednu 1997 osobni i nakladni dopravu. Zakladajicimi cleny byly: mesto Kralovice, mesto Kozlany, obec Cista, obec Mladotice a Spolek pratel mistnich drah z Plzne.

  Regionalni trat Rakovnik - Mladotice (c. 162 v JR CD, 39 km ) vychazi z  okresniho mesta Rakovnika, dulezite zeleznicni krizovatky, a vede pres obce Lubna, Pricina, Zavidov a Vsesulov do Ciste. Zde v soucasne dobe vlaky konci nebot usek dale pres Strachovice, Kozlany, Kralovice a Trojany do Mladotic je v dlouhodobe vyluce. Bez zeleznicniho spojeni se tak ocitla mesta Kozlany a Kralovice (byvale okresni mesto, prirozene centrum okresu Plzen sever a sidlo mnoha podniku). Osobni doprava je v uzavrenem useku nahrazena autobusy, nakladni doprava byla zrusena bez nahrady. Trat Rakovnik - Mladotice pritom lezi ve velice vyhodne poloze a tvori spojnici mezi severnim Plzenskem a Rakovnikem. Podle mnoha odborniku (napr. Antonin Minarik z Ceskeho a Slovenskeho dopravniho klubu) je jeji vyznam vysoce nadregionalni a zaslouzila by si radnou rekonstrukci a zarazeni mezi trate celostatni.

  Důležité kontakty:

  Vit Rousal (SPMD) 019/7822397

  Iva Davidova (MDRM) 0604835371

  ing. Vaclav Gruenner CSc. 0602287267

  ing. Rudolf Salficky (predseda sdruzeni MDRM) 0182/396489

  ing. Miroslav Krutina (vrchni prednosta Spravy dopravni cesty Plzen) 019/7014499


  Otevřený dopis generálnímu řediteli Českých drah

  zajmove sdruzeni pravnickych osob

  MISTNI DRAHA RAKOVNIK - MLADOTICE

  Mestsky urad v Kralovicich , Markova 2, Kralovice 331 41

  Generalni reditel CD

  ing. Dalibor Zeleny

  Ceske drahy s.o.

  Nabrezi L. Svobody 12

  110 15 Praha 1

  Vazeny pane generalni rediteli,

  obracime se na Vas se zadosti o zjednani napravy ve veci pristupu predstavitele CD, konkretne vrchniho prednosty Spravy dopravni cesty Plzen ing. Miroslava Krutiny, k nasemu sdruzeni. Cilem naseho sdruzeni je obnoveni provozu v tratovem useku Cista - Mladotice, ktery je od 1.1.1997 v dlouhodobe vyluce. Od lonskeho roku probihaji pod vedenim Spolku pratel mistnich drah (clen naseho sdruzeni) na trati brigady, behem nichz jsme na trati vyrezali naletove dreviny. Tim jsme CD umoznily projizdeni trate motorovym vozikem MUV, tak jak uklada Stavebni rad CD. Na 25. zari 1999 jsme na naplanovali oslavy 100. vyroci od zahajeni provozu na trati Rakovnik - Mladotice. Soucasti oslav mely byt jizdy zvlastnich vlaku po neprovozovanem useku Cista - Kralovice. Spolek pratel mistnich drah vlastni platnou licenci k provozovani prilezitostne dopravy osob v cele trati Rakovnik - Mladotice. Podali jsme proto zadost o moznost prujezdu zvlastnich vlaku. Ing. Krutina nam, vsak jizdy nepovolil z duvod udajne nesjizdnosti trate. Pozadali jsme ho proto o poskytnuti technicke dokumentace o stavu trate, nacez nam byla poskytnuta Zprava o stavu zeleznicniho svrsku. Po jejim prostudovani jsme vsak zjistili, ze zadne zavady, ktere by bezprostredne branily provozu se v uvedenem useku nevyskytuji. Na dalsim jednani s ing. Krutinou jsme mu tuto skutecnost sdelili a navic nabidli moznost vykonani pochuzky po uvedenem useku s tim, ze na vlastni naklady odstranime vsechny zavady, ktere by branily provozu. Na nasi nabidku reagoval ing. Krutina tak, ze Zpravu o stavu zeleznicniho svrsku oznacil za nepodstatnou, jinou technickou dokumentaci dokazujici nesjizdnost daneho useku vsak nepredlozil. Dale nam zakazal dalsi brigadnickou cinnost na trati a pohrozil, ze pokud vstoupime na trat nebo sousedici pozemky CD, budeme vykazani. Coz je podivna reakce na nekolik set brigadnickych hodin, ktere jsme na trati odpracovali.

  Z vyse uvedeneho vyplyva, ze ne vsechny problemy jsou na CD zpusobeny financnimi potizemi. V pripade trate Cista - Mladotice jde prinejmensim o lidskou neochotu a  nezajem. Podobne jednani, dle naseho nazoru, vazne poskozuje dobre jmeno Ceskych drah a doufame, ze ucinite patricne kroky k tomu, aby k takovymto pripadum nedochazelo.

  Za MDRM Iva Davidová

  jednatelka


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|