úterý 21. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Nova: pohled ze zahraničí:
 • CME: Češi sledují televizní bitvu (Financial Times) K diskusi o roli literatury:
 • Čtení literatury jako proces a zážitek (Ondřej Hausenblas) Česká společnost:
 • Klaus, krádež a preference (Ivan Hoffman)
 • Podezření týkající se Hrubého a Lánského (Ivan Hoffman) Svoboda přístupu k informacím v ČR i jinde:
 • Bitva o vládní otevřenost v tajnůstkářské Velké Británii Nepřesnost a špatná metodologie, i v BL:
 • (Ne)Věřte průzkumům veřejného mínění (Michal Škop) Sdělovací prostředky:
 • Klamavá reklama v deníku Právo (Marek Houša)
 • Lidové noviny otiskly zmatený komentář o Romech (Ondřej Čapek) Oznámení:
 • Le Monde diplomatique - nová organizace spřízněná s duchem Britských listů  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • CME: Češi sledují televizní bitvu

  Jenom soudní rozhodnutí může určit budoucnost firmy, hodnota jejíchž akcií radikálně poklesla

  (Tento článek Kevina Dona vyšel v pátek 17. září v deníku Financial Times.)

  Ronald Lauder, jeden z dědiců kosmetického bohatství firmy Estée Lauder, se domníval, jako bývalý americký velvyslanec ve Vídni s rodinnými kořeny v rakousko-uherském impériu, že se po pádu berlínské zdi rychle ve střední Evropě zabydlí.

  Jeho rané investiční úspěchy však dopadly špatně, a zdá se, že jen rostoucí smečka právníků dokáže zastavit rozpad podniku Central European Media Enterprises, firmy, z níž Lauder vybudoval největšího televizního provozovatele ve východní Evropě, se stanicemi v osmi zemích a s potenciálním televizním publikem 110 miliónů lidí.

  Na právnících také záleží osud dohody, podle níž do konce roku 1999 měla firmu CME převzít za 615 miliónů dolarů do svého vlastnictví soupeřící firma SBS Broadcasting.

  Od té doby, co byla tato dohoda v březnu uzavřena, cena akcií firmy CME se úplně rozložila, poté co byl propuštěn Vladimír Železný, okázalý šéf televize Nova, čelné televizní stanice v České republice a klenotu v koruně firmy CME.

  Akcie firmy CME na kapitálovém trhu Nasdaq, které dosáhly maxima - hodnoty 37 dolarů za kus na začátku roku 1997 (poté, co česká Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zrušila podmínku č. 17 licence Novy, podle níž se nesměly dít v Nově majetkové přesuny, pozn. JČ), po celé řadě neúspěchů v Německu, v Maďarsku a v Polsku ostře poklesly. Od té doby se jejich hodnota zmenšila až na minimum jediného dolaru za akcii, čímž poklesla tržní kapitalizace firmy CME z maxima 656 miliónů dolarů na méně než 30 miliónů dolarů.

  V pozadí konfliktu je střed neústupných individuí i  kultur, který fascinuje českou veřejnost. Došlo k nejostřejšímu podnikatelskému konfliktu od té doby, co před deseti lety česká společnost přijala kapitalismus.

  Spor nabyl osobních rozměrů. Fred Klinkhammer, šéf firmy CME, prohlašuje, že Železný vlastnil "méně než 200 dolarů", když začal s televizí Nova. "Zaplatili jsme mu více než 35 miliónů dolarů na platech a dalších výhodách. Je nyní pravděpodobně prvním nebo druhým nejbohatším člověkem v České republice. Vytvořili jsme monstrum."

  Železný hovoří stejně ostře o svém bývalém zaměstnavateli. V knize, které vydal po svém propuštění, prohlašuje, že je CME "naprostý neúspěch. Když začala podnikat, měla fantastickou šanci ovládnout televizní trh v polovině Evropy, ale firma byla řízena strašlivým způsobem a mnoho rozhodnutí byla katastrofa."

  Bitva ohledně TV Nova vznikla z nepřijemného rozdělení vlastnictví, na němž před šesti lety trval český televizní regulátor, aby licence zůstala v českých rukou. CME měla většinovou kontrolu nad ČNTS, televizním provozovatelem. Ale firma, která má televizní licenci, CET 21, byla samostatná a zůstala česká. Tmelem, který měl držet obě firmy dohromady, byl údajně exkluzívní kontrakt pro ČTNS, která měla poskytovat televizi Nova veškeré televizní služby, od nákupu pořadů až po prodej reklamy.

  Otázka výlučnosti tohoto kontraktu je životně důležitá pro hodnotu firmy CME, má-li být prodána podniku SBS. Martin Lindskog, generální ředitel firmy SBS, uvedl minulý týden, že plánovaná koupě podniku CME je nyní na základě podmínek dohodnutých v dubnu nerealistická. "Ale ještě stále chceme dohodu realizovat."

  Železný měl dvě funkce jako generální ředitel ČNTS a jako většinový vlastník a ředitel CET 21. Uspořádání fungovalo v počátcích Novy dobře, ale pro CME a Ronalda Laudera se stalo noční můrou v době, kdy firma CME musela stále více záviset na ziscích, které produkoval Vladimír Železný, a českému řediteli stále více vadilo, že mu podnik CME určuje, co má dělat.

  Dohoda se nakonec rozpadla, když v dubnu CME Železného propustilo s tvrzením, že zneužíval svého postavení v ČNTS.

  Železný zahájil protiofenzívu. V srpnu využil toho, že je držitelem televizní licence, a ČNTS odpojil od vysílacích sítí. Nahradil vysílání podniku ČNTS pro televizi Nova signálem z jiné české televizní produkční společnosti.

  Minulý týden, po době delší než jeden měsíc, kdy nemohla vysílat, oznámila firma ČNTS, že suspenduje svůj provoz a propouští více než 215 zaměstnanců až do doby, než bude moci znovu vysílat celostátní televizní program.

  Minulý týden podnik CME varoval, že jestliže nezačne ČNTS znovu vysílat, firma bude muset možná čelit odpisům ve výši až 58,3 miliónů dolarů v oblasti dobré vůle a autorských práv.

  A horší ještě je, že podnik CME čelí konečné nesolventnosti. Varuje, že pokud nezíská další finance, v polovině roku 2000 nebude mít dostatečné množství peněz na to, aby mohl uspokojit své potřeby.

  Vysílání v České republice bylo jediným zdrojem příjmů pro CME, protože provoz televizních stanic CME v jiných východoevropských zemích buď produkuje jen minimální zisky, anebo těžké ztráty.

  Obě strany hledají spásu u soudů. "Byo zahájeno více než 30 samostatných soudních řízení a poskytli jsme informace o 10 trestních záležitostech," uvedl Klinkhammer.

  Lauderův tábor prohlašuje, že je Česká republika stále ještě Divoký východ - zahraniční investoři se tam nemohou spolehnout na soudy a na právní zřízení, že ochrání jejich investice.

  Lauder zažaloval samotnou Českou republiku tím, že zahájil arbitráž podle bilaterální dohody o investicích, uzavřené v roce 1991 mezi Spojenými státy a Českou republikou.

  Najal si jako arbitrážního právníka Lloyda Cutlera, bývalého právního poradce amerických prezidentů Clintona a Cartera.

  CME, která nařídila forenzní audit firmy ČNTS, prohlašuje, že Železný porušil dohodu, podle níž nesměl zahájit konkurenční činnost, že jednal proti zájmům CME a že přestoupil své pravomoce tím, že přesunul nákup pořadů do firmy mimo CME. Tím, že se pokusil přebrat CME obchodní značky, v podstatě ČNTS vytuneloval.

  V rámci pronásledování Vladimíra Železného ho CME zažalovala u arbitrážního soudu mezinárodní obchodní komory. Požaduje odškodné ve výši více než 525 miliónů dolarů. CME také požádalo české ministerstvo financí, aby začalo vyšetřovat Železného soukromé daňové záležitosti.

  Železný, bývalý disidentský scénárista z komunistické éry, obvinění od firmy CME odmítá.

  Zaujal postoj Davida vůči Goliáši a snaží se ochránit svou českou televizní stanici před americkými hamouny. Srovnává dokonce dnešní chování amerických kapitalistů ve střední Evropě s někdejším chováním Rusů.

  CME prodělávala všude, konstatuje, a TV Nova byla jejím jediným evropským zlatým vejcem. Ne pro nic za nic nazval Železný svou knihu, útočící na CME: "My tu televizi nedáme!"  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|