pondělí 27. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Manželské nevěry Václava Havla:
 • Všechny prezidentovy ženy (Observer) Česká pošta - debata pokračuje:
 • Papula a Pošťák Poštěkula (Václav Pinkava)
 • Vysvětlení pro pana Maderu (Ladislav Vančura, mluvčí České pošty)
 • Nekonzistentní postoje České pošty (Petr Němec)
 • Česká pošta: Konečně alespoň jedna užitečná diskuse v BL (čtenář)
 • Jak se převádějí peníze z pošty do banky v Británii (Jan Macháček) Reakce:
 • Míchaná zelenina z Prahy: Česká pošta, Ondřej Neff, literatura (Zdeněk Šinkora) Česká spořitelna:
 • Nedokonalé utajování osobních údajů v České spořitelně (čtenář)
 • Zarážející chyby v České spořitelně (Petr Novotný) Reakce:
 • Ekonomické nevolnictví: odpověď Janu Vincentovi (Jiří Jírovec) Oznámení:
 • Petice: Nechť prohlásí americká vláda Klause, Rumla, Zielenice, Kočárníka, Uhdeho a další ve Spojených státech nežádoucími osobami (Jiřina Fuchsová) Program konference o postkomunistických zemích na londýnské univerzitě:
 • Between the Bloc and the Hard Place (School of Slavonic and East European Studies/University College London)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Vysvětlení pro pana Maderu

  Ladislav Vančura

  V té části mojí reakce na kritiku pana Pavliče, ve které jsem věcně popisoval podstatu problému, jsem se záměrně držel terminologie odpovídající poštovním, a hlavně pak bankovním technologickým postupům, i když jsem si byl vědom, že tím utrpí srozumitelnost. Ctěl jsem se však vyhnout případné kritice za nepřesné formulace. Bohužel, nejsem člověk ten, který by se zavděčil lidem všem.

  Pokud bych měl vysvětlit problém zjednodušeně, bez zbytečně kostrbaté terminologie, pak bych jen zdůraznil:

  Třídění plateb podle plátců a zasílání avíza příjemcům plateb dělá pošta jako službu bankám na jejich žádost, není to výmysl pošty. Tento požadavek bank vznikl zřejmě na základě požadavků jejich klientů. Klient sice dostane výpis od banky, ovšem platba složenkou typu A se v něm objeví jako platba od České pošty. V případě, že na účet klienta zaplatí více plátců najednou, tak dokonce jako jedna platba jednou sumou, zase od České pošty. Předpokládám, že klient banky, chce vědět kdo a kolik peněz mu poslal. Proto banky požadují po poště zmíněnou službu, za kterou jí platí. Problém je v tom, že se banky rozhodly přenést náklady za tuto službu na své klienty s tím, že je o této skutečnosti budou informovat a klienti bank sdělí svým plátcům, kolik mají na účet poslat, pokud posílají peníze poukázkou typu A.

  Česká pošta s takovým postupem nesouhlasila a již několikrát nabízela bankám, že jim data potřebná k rozlišení plateb a plátců bude předávat, aby banky mohly rozlišit platby a plátce ve výpisech zasílaných klientům. Banky však tento způsob odmítají, údajně proto, že jejich softwarové systémy k tomu nejsou uzpůsobené a změny by byly rozsáhlé a nákladné. Z  posledních jednání však vyplývá, že řešení bude nalezeno a v průběhu roku 2000 by měl být problém vyřešen ke spokojenosti klientů bank i pošty.

  Ladislav Vančura  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|