středa 29. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Tvorba bohatství:
 • Nová pravidla pro jednotlivce, společnosti a státy (L.C.Thurow, The Atlantic Monthly, přeložil Jiří Zlatuška) Podnikatelství:
 • Je to oficiální: ženy jsou daleko lepšími vedoucími pracovníky než muži Česká politika:
 • Stanislav Gross - Neztratit je v dnešní situaci v ČR zisk (Ivan Hoffman)
 • Výroky Gordona Browna (Ivan Hoffman) Kritika:
 • Banální reakce čtenářů BL na výroky mluvčího České pošty (Marek Houša) Komunismus a dnešek:
 • StB nebyla dětskou hrou na špióny (Dana Cihelková) Ekologie v ČR:
 • Český kras: Omezení těžby je nutné (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Český kras: Omezení těžby je nutné

  Michal Štingl

  Poté co v prosinci 1997 zrušil Vrchní soud v Praze územní rozhodnutí na kontroverzní projekt cementárny u Tmaně a v květnu 1998 společnost Českomoravský cement od tohoto záměru definitivně upustila, zaměřily se nevládní organizace na základní problém chráněné krajinné oblasti Český kras - těžbu. Přestože by podle zákona neměla probíhat poškozující hospodářská činnost, je zde provozována řada lomů a těžební prostory zabírají neuvěřitelných 7% procent plochy.

  Posledním krokem obce Koněprusy a Dětí Země byl podnět Správě CHKO, aby požádala o provedení tzv. odpisu zásob. Ten by znamenal zmenšení plochy (tzv. dobývacího prostoru), kterou má těžař k dispozici k vytěžení. To však již udělal v roce 1995 územní odbor ministerstva životního prostředí a v zásadě neuspěl. Společnost Velkolom Čertovy schody totiž odmítla vydat dokumentaci, bez které nemohl být odpis proveden. Protože se podobné obstrukce mohou očekávat i tentokrát, obrátily se nevládní organizace a obec Koněprusy na ministra životního prostředí Miloše Kužvarta. Ten se již v minulosti vyjádřil pro nutnost omezení těžby vápenců v CHKO Český kras.

  Kampaň “Za záchranu Českého krasu" podporují Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadace Partnerství

  Pár poznámek z tiskové konference:

  Ministr životního prostředí, Miloš Kužvart na včerejší tiskové konferenci Dětí Země uvedl, že bude usilovat o odpis zásob u surovin v druhých zónách chráněných krajinných oblastí obecně. Rovněž vyjádřil souhlas s názorem, že tlak na těžbu vápenců v Českém krasu je enormně vysoký. Řekl, že tento problém chce řešit vedle použití právních nástrojů k omezení těžby také vyšším zpoplatněním surovin těžených v chráněných oblastech a rovněž vyšším zpoplatněním vysoce kvalitních surovin, jakými jsou například vysokoprocentní vápence ve Velkolomu Čertovy schody.

  Vedoucí Správy CHKO Český kras, Michael Pondělíček řekl, že lze očekávat tlak na omezení těžby v tomto chráněném území ze strany Evropské unie v souvislosti s ochranou karlštejnské rezervace. Vyplynulo to z návštěvy komisařů ES. Rovněž uvedl, že podle posledních průzkumů se v dobývacím prostoru koněpruského ložiska (čili v okolí Velkolomu Čertovy schody) nalézají stejně cenná stepní společenstva jako jsou ve Svatém Janu.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|