čtvrtek 30. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika a společnost - vyhlídky do budoucna:
 • Tři Václavové (Andrew Stroehlein) Skandál v britských sdělovacích prostředcích:
 • Odhaleny styky mezi novináři a politiky (Guardian) Sdělovací prostředky:
 • Ruský tisk: spolehlivý zdroj černého humoru (Media Monitor, Ostrava) Nekrolog:
 • Zemřel novinář Jožka Pejskar Reakce:
 • Tři poznámky k debatě o České poště (Jan Hora) Letečtí dispečeři v ČR:
 • Nenahraditelnost? (Ivan Hoffman) Malý příspěvek k diskusi o literatuře:
 • Zkoušení ze čtení? (Jan Hurych) Britská politika rovnosti příležitostí:
 • Blair přislíbil Britům na výročním kongresu své strany "éru rovných příležitostí pro všechny" Věda:
 • Umělá hmota se bude pěstovat na polích Bývalá Jugoslávie a zmatená česká zahraniční politika:
 • Balkánské přehmaty českého prezidenta (Ondřej Procházka) Bývalá Jugoslávie:
 • Přepis tiskové konference Vuka Draškoviče v Bratislavě  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nenahraditelnost

  Ivan Hoffman, Český rozhlas, Radiožurnál

  Letoví dispečeři dospěli k názoru, že jsou nenahraditelní a nepřišli do práce. Pokud jsou doopravdy nenahraditelní, je to chyba firmy, která kdyby měla dost zaškolených profesionálů, nemusela by zaměstnance přeplácet.

  Pokud se ovšem dispečeři mýlí a nahraditelní jsou, dopustili se chyby oni: Budou si muset najít jiné zaměstnání ve kterém sice nebudou trpět přesčasovou prací, ale nehrozí jim ani plat letového dispečera.

  Po té, co se ministr dopravy vzdal zprostředkování ve sporu mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci se totiž zdá, že dispečeři jsou stejně nahraditelní jako kdokoli jiný. Management řízení letového provozu slíbil situaci vyřešit do deseti dnů, což je zřejmě doba potřebná na uzavření kontraktů s dispečery ze zahraničí.

  Co vedlo české dispečery k tomu, že ohrozili svou kariéru? Zřejmě špatně pochopili, proč se s nimi jedná v rukavičkách. Bylo tomu tak proto, že drželi prst na spoušti. Ve chvíli, kdy tu spoušť zmáčkli, způsobili škodu, která opatrné vyjednávání s nimi činí zbytečným. Dispečeři, kteří se považovali za elitu (a nikdo jim to neměl odvahu vyvracet) teď zřejmě budou překvapeni, když uslyší, že brali desítky tisíc za práci, kterou může klidně dělat cvičená opice.

  Přesně těmito slovy se o dispečerech k mému překvapení vyjádřil jeden novinář specializující se na problematiku letectví. Tvrdil mi, že řeči o náročnosti této profese jsou pouze mýtem.

  V příštích dnech se uvidí, zda měl pravdu. Pokud ano, mělo by to být pro každého, kdo si připadá nenahraditelný poučením. Příliš si o sobě myslet je nejlepší způsob jak ztratit slušně placenou práci. Vedle leteckých dispečerů jsou zde i jiné rádoby elity a elitní jedinci, jejichž nedůležitost dobře vynikne, když místo užitku začnou působit škodu.

  (Vysílá se ve čtvrtek 30. září ráno.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|