úterý 5. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Protest Ivanu Langerovi:
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání útočí na nezávislost ČT (Jakub Puchalský)
 • Majora Zemana nechceme! (Josef Josefík)
 • Co je horší: major Zeman anebo genitálie v Počasíčku? (Jan Čulík) Česká společnost a česká koruna:
 • Pokles a poklesek (Ivan Hoffman) Byrokracie:
 • Neuvěřitelné: bez razítka nejsem člověk! (Petr Novotný) Školství:
 • Pohnutá historie mých synů v českých školách: Jsem pro výběrové školství (Oldřich Madera)
 • K diskusi o britském školství v Guardianu (Dalibor Žůrek, Ferdinand, Marek Houša) Diskuse:
 • Britské listy jsou jak TV Nova (Ondřej Hausenblas, Marek Houša) Čeští lékaři:
 • Nekorektnost argumentace dr. Sojky (Milan Krejčiřík) Bankovnictví:
 • Snad už jde i v ČR občas vybírat peníze, které na kontu nemáte (A. Kastner) Měla Tošovského úřednická vláda demokratický mandát?
 • Hloupé provokativní otázky (čtenář, Radek Šulc, JČ) Vzpomínka:
 • Setkání Čechů a Slováků ve Skandinávii (Jana Witthed) Poezie:
 • Tři básně (Pavel Mrázek, Otakar Štorch, Jana Witthed)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání nevystupuje jako cenzurní orgán, ale majora Zemana nechceme!

  Adresát: Mgr. Jakub Puchalský

  generální ředitel České televize

  Kavčí Hory

  Na Hřebenech II., Praha 4

  V Praze dne 27. 9. 1999

  Vážený pane generální řediteli,

  v dopise ze dne 14.9.99, kterým jste reagoval na výzvu Rady k přehodnocení záměru vysílat seriál "Třicet návratů", mne žádáte o upřesnění právních norem, jejichž porušení by se mohla ČT uváděním seriálu dopustit, a objasnění "ostatních negativních souvislostí" vysílání seriálu.

  Pominu okolnost, že při setkání Rady se zástupci politických vězňů dne 29.9.98 a následně s vedením ČT na Radě dne 17.11:98, věnovaného právě problematice uvádění děl z období totality, byla Rada informována o záměru uvádět "Majora Zemana" a již tehdy se k záměru stavěla kriticky, stejně jako zástupci Konfederace. Tehdy bylo Radě vedením ČT přislíbeno, že před vlastní realizací záměru budete Radu podrobněji informvoat. To se však bohužel nestalo, jakkoliv by se tak dalo řadě negativních důsledků uvádění seriálu předejít.

  Rada v žádném případě nevystupuje jako cenzurní orgán a pokusy takto interpretovat výzvu Rady vedení ČT k přehodnocení záměru vysílat seriál "Třicet návratů" jsou neopodstatněné. Rada je jako orgán státní správy oprávněna vydávat doporučení a výzvy, kterými vyjadřuje svoji představu o vhodném modelu chování adresátů těchto správních úkonů. Jejich obsahem může být např. doporučení zdržení se určité činnosti. Výzva Rady k přehodnocení záměru vysílat seriál "Třicet návratů" Vámi nebyla akceptována.

  Je pochopitelně na úvaze adresáta, zda se podle tohoto doporučení zařídí a s neuposlechnutím výzvy nejsou spojeny žádné právní důsledky.

  Po odvysílání dvou dílů seriálu "Třicet návratů" se situace změnila; nyní Rada zvažuje možnost zahájení správního řízení ve věci.

  Zákon 468/91 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání stanoví, jaká opatření může Rada přijmout, je-li ze strany provozovatele vysílání porušován zákon. Konkrétně má Rada možnost uložit pokutu, v závažných případech může přistoupit k odejmutí licence. Odejmutí licence však nepřipadá v úvahu u provozovatele ze zákona, jímž je ČT. Případy, kdy je možno uložit pokutu, zákon přesně vymezuje (par. 20 zákona 468/91 Sb.). Zákonný postup dne cit. par. 20 je takový, že provozovatel vysílání musí být na porušení zákona nejprve upozorněn a teprve, poruší-li zákon stejným způsobem znovu, může mu být uložena pokuta. Pokud tedy Rada dojde k závěru, že odvysíláním prvních dílů seriálu "Třicet případů majora Zemana" byl porušen zákon, přikročí k vydání upozornění.

  Shrnu podstatné výhrady Rady k vysílání seriálu:

  Vysíláním seriálu v této podobě může jít porušení zákona o vysílání a Rada je oprávněna zasáhnout. Otázka nezní, zda vysílat nebo ne, ale jak a  kdy. Chybný je nikoliv záměr vysílat tento pořad, ale praktické uskutečnění tohoto záměru. Vadná je především dramaturgie pořadu:

  - je třeba zodpovědět otázku, proč je seriál uváděn. Zdůvodnění ČT, proč je seriál uváděn, je samotným způsobem uvedení znevěrohodněno. Seriál rozhodně nemůže být považován za běžnou zábavu, detektivku, atd. Mohl by ale být uveden jako kritický studijní materiál pro objasnění mechanismů komunistické propagandfy. Takto se zdá, že jediným důvodem uvádění je zvýšení sledovanosti a následný komerční efekt.

  - seriál je avizován jako ucelené dílo s 30 pokračováními. Do vlastního seriálu není jinak zasahováno, ČT vychází z mylného předpokladu, že diváci (včetně mládeže), budou sledovat i následovat i následný dokument a besedu. ČT se měla pokusit získat souhlas autorů a přímo do jednotlivých dílů zařadit kritický objasňující komentář. Jen takto, fragmentací díla, by mohlo plně vyniknout zkreslení skutečnosti seriálem. V souvislém uvádění se karikatura ztrácí a převládne uvěřitelnost. Seriál neměl být uváděn vcelku, ale spíše mělo jít o ilustrativní výseče, které by zdůraznily jeho propagandistické zaměření. Kritické komentáře měly být jako vskuvky zařazeny přímo do díla.

  - pořad je vysílán v hlavním vysílacím čase od 20. hod. na ČT 1. V tomto čase jsou obvykle na tomto kanálu uváděny zábavné pořady a zařazení na tuto dobu může u diváka navodit pocit, že jde o běžnou zábavu. To, že vlastnímu seriálu předchází "vysvětlující" úvod, je nedostatečné a toto nebezpečí neodstraňuje. Přinejmenším by bylo nutné změnit sled a seriál uvádět až po dokumentu a besedě po 22. hod. I pak by měl být vysílán spíše na ČT2.

  Rada se domnívá, že ČT podcenila negativní dopady vysílání seriálu a měla by svůj postoj přehodnotit. Po odvysílání dvou úvodních dílů tento názor Rady ještě zesílil. Vaše reakce (a nejen ta na dopis Rady, ale i Vaše vysvětlování postupu ČT v tisku) však nesvědčí o tom, že si uvědomujete nehájitelnost pozice, do níž se ČT vysíláním seriálu dostala. Podceňujete rovněž okolnost, že pokračování vysílání seriálu "Třicet návratů" v dosavadní podobě může vést nikoli k diskusi o naší minulosti, ale spíše k diskusi o budoucnosti ČT jako veřejnoprávního média. Právě to jsou ony "ostatní negativní souvislosti". Vzhledem k vyhrocení situace, která sama způsobila, by ČT měla kritiku přijmout a přinejmenším změnit dramaturgii pořadu.

  S přátelským pozdravem,

  Josef Josefík

  předseda Rady ČR

  pro rozhlasové a televizní vysílání  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|