úterý 5. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Protest Ivanu Langerovi:
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání útočí na nezávislost ČT (Jakub Puchalský)
 • Majora Zemana nechceme! (Josef Josefík)
 • Co je horší: major Zeman anebo genitálie v Počasíčku? (Jan Čulík) Česká společnost a česká koruna:
 • Pokles a poklesek (Ivan Hoffman) Byrokracie:
 • Neuvěřitelné: bez razítka nejsem člověk! (Petr Novotný) Školství:
 • Pohnutá historie mých synů v českých školách: Jsem pro výběrové školství (Oldřich Madera)
 • K diskusi o britském školství v Guardianu (Dalibor Žůrek, Ferdinand, Marek Houša) Diskuse:
 • Britské listy jsou jak TV Nova (Ondřej Hausenblas, Marek Houša) Čeští lékaři:
 • Nekorektnost argumentace dr. Sojky (Milan Krejčiřík) Bankovnictví:
 • Snad už jde i v ČR občas vybírat peníze, které na kontu nemáte (A. Kastner) Měla Tošovského úřednická vláda demokratický mandát?
 • Hloupé provokativní otázky (čtenář, Radek Šulc, JČ) Vzpomínka:
 • Setkání Čechů a Slováků ve Skandinávii (Jana Witthed) Poezie:
 • Tři básně (Pavel Mrázek, Otakar Štorch, Jana Witthed)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co je horší: Čepice majora Zemana anebo genitálie v Počasíčku?

  Bouře ve sklenici vody mezi Českou televizí a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání

  Jan Čulík

  Shledávám oba výše zmíněné dokumenty, protest Jakuba Puchalského Ivanu Langerovi i předchozí elaborát Josefa Josefíka z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání veskrze tristními.

  Britské listy se už zbytečnou záležitostí majora Zemana zabývaly několikrát a zdálo by se, že už všechno bylo kolem toho řečeno. Zejména upozorňujeme na přemýšlivé a podnětné příspěvky Milana ŠmídaJaroslava Plesla v této věci. Jaroslav Plesl správně poukazuje na to, že celá kontroverze ohledně majora Zemana je nesmyslná a zástupná a mladým lidem, kteří doufejme dost brzo Českou republiku převezmou do své správy, už nic neříká. Nejen Plesl potvrzuje, že majorozemanovský seriál je v současné České republice anachronismem a například mladí lidé už se na něj i odmítají dívat - je jim nepochopitelný. Milan Šmíd zase zajímavě vysvětluje, že - což se dalo čekat - při výrobě seriálu nešlo o komunistickou ideologii, které přirozeně ani za Husáka už nikdo nevěřil, ale o úsilí pár neskrupulózních jednotlivců nahrabat si prachy - bezostyšně k tomu využívali mrtvé státní propagandy.

  Dokumenty od Jakuba Puchalského a Josefa Josefíka jsou však deprimující. Puchalského dopis je chabý, Josefíkův elaborát je na mnoha místech tupě doktrinářský, nemluvě o jeho dřevěné češtině.

  Josefík v dopise se nicméně alespoň částečně zmiňuje o některých otázkách, o nichž se mělo v této věci veřejně debatovat. Moc dobře mu to nejde, slovy nevládne (kam chodí tito lidé na výrazy jako "doporučení zdržení se", nebo [Rada] ... přikročí k vydání upozornění? Je to holt jak jazyk Impulsu 99... ).

  Důležitou otázkou ale skutečně je, má-li se veřejnoprávní televize pachtit za sledovaností za každou cenu a má-li vysílat v hlavním vysílacím čase na svém víceméně zábavním kanálu pokleslý propagandistický produkt. Jinou důležitou otázkou je to, zda opravdu nemá Česká televize pod Puchalského vedením pro české diváky nic pořádného, takže se musí vracet takto trapně do této nic neříkající hluboké minulosti. Je to špatná vizitka pro Jakuba Puchalského po téměř dvou letech jeho šéfování České televizi. Co přinesl nového, průbojného a zajímavého? Zpravodajství to nebylo, tak se alespoň soustředil na oblast zábavy? Jaké vynikající inscenace, třeba z vynikající české literatury od jejích moderních klasiků vyrobila za Puchalského Česká televize, které by se prodávaly do světa a viděli bychom je v televizi všude? Britská televize věrně vysílala české filmy, když bylo co vysílat. - Ale kdež, Jakub Puchalský vejde zřejmě do historie českého televizního vysílání jen tím, že vrátil národu majora Zemana...

  Puchalský v dopise Josefíkovi nevysvětlil, proč vlastně ČT toho majora Zemana vysílá, kromě jednoho nepřesvědčivého argumentu, že východoněmecké seriály z komunistické doby vysílají teď také v Německu, tak proč ne ČT. Znamená však to, že německá televize dělá hlouposti, že to musí napodobovat i Česká televize?

  Osobně si myslím, že je ten seriál tak špatný, že těžko vůbec může někoho v České republice ovlivnit. Bojí se snad zatvrzelí stoupenci takzvané české pravice, že přivede zemanovský seriál v České televizi voliče k tomu, aby hlasovali pro komunistickou stranu? No to snad ne.

  Puchalský má ovšem pravdu, když obviňuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání z cenzurních snah. Skutečně, z dopisu Josefa Josefíka vane paranoidní cenzurní duch.

  Opravdu mě uráží, jak ani deset let po pádu komunismu se někteří čeští "intelektuálové" nenaučili respektovat zdravý rozum normálního, obyčejného českého voliče. Jak si může Josefík myslet, že český občan, z něhož vychází veškerá moc v demokracii, je tak hloupý, že by bylo nebezpečné mu předložit majora Zemana bez ideologického předžvýkání? Co ví Josefík víc, než čeho je si vědom řadový český občan. Proč si Josefík myslí, že český televizní divák si Zemana dokáže rozebrat méně fundovaně, než jak to umí udělat Rada a všichni politikové, v jejichž je Rada vlivu? Nepřipadal si Josef Josefík, když psal svůj dopis Jakubu Puchalskému, jako ideologický tajemník z  ÚV KSČ pro kulturu? Tato pasáž mi to , nezlobte se, dosti připomíná. Jakoby psal Josefík za komunismu o tom, že určitý západní film se smí odvysílat v Československé televizi pouze s příslušným předběžným ideologickým zdůvodněním a zaštítěním:

  ČT se měla pokusit získat souhlas autorů a přímo do jednotlivých dílů zařadit kritický objasňující komentář. Jen takto, fragmentací díla, by mohlo plně vyniknout zkreslení skutečnosti seriálem. V souvislém uvádění se karikatura ztrácí a převládne uvěřitelnost. Seriál neměl být uváděn vcelku, ale spíše mělo jít o ilustrativní výseče, které by zdůraznily jeho propagandistické zaměření. Kritické komentáře měly být jako vskuvky zařazeny přímo do díla.

  Je to zajímavá otázka. Může být přesvědčivé umělecké dílo, které slouží lživé propagandě? Myslím že ne - že to na první pohled vidí každý. Jistě, diskutuje se dlouze v této souvislosti o pseudouměleckých filmech německé nacistky Leni Reifenstahlové...

  Musíme vodit českého občana pořád za ručičku, protože sám není schopen určit, co je dobré a co je špatné? A rozhodne to za něho Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

  Fascinuje mě, že Radu pro rozhlasové a televizní vysílání vzrušuje tímto pozoruhodným způsobem starý, mrtvý, anachronický seriál, ale během své existence neudělala naprosto nic proti daleko drastičtěji civilizační normy porušující televizi Nova, která mimochodem už od samého začátku vysílá něco úplně jiného, než pro co dostala licenci. Není major Zeman pro vás, pane Josefíku, trochu zástupným problémem? Nestydíte se, že nic neděláte, když vidíte večer v televizi Nova tvrdě pornografické detailní záběry na mužské a ženské genitálie v Železného počasíčku? Radě to zřejmě nevadí, neboť Železného pornografie holt nemá ideologický podtón, tak její pamětníky nezvedá ze židle. Kromě mezinárodní ostudy však myslím televize Nova škodí české kultuře a civilizaci podstatně více než Česká televize (ta je i se svým majorem Zemanem jen chabá a bezmocná).

  Zrovna včera mi kolega přinesl na glasgowské katedře slavistiky větší článek z deníku Scotsman, pod titulkem "Velká televizní krádež" se tam píše o tom, jak Vladimír Železný odpojil od vysílací sítě firmu CME. V podtitulku k článku se píše: "Firma CME vybavila televizní studia, platila zaměstnance a vytvořila firemní značku televize. Ale, jak se zdálo, nestačilo to. Investice jim byly ukradeny."

  A jak charakterizuje britský reportér, namátkový vnější pozorovatel, vysílací program televize Nova?

  Senzacionalistické zpravodajství, několik málo kvalitních amerických limonád, ve dne brazilské limonádové seriály, násilí a soft porn (včetně atraktivních nahých dívek v předpovědi počasí) večer. "Zkažte to, zredukujte to k primitivismu: budou se na to dívat," - to je jak se zdá heslem této televizní stanice."

  Radě pro rozhlasové a televizní vysílání to nevadí - je mesmerizována problémem majora Zemana v České televizi.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|