středa 6. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Mají Rusové zájem na české televizi?
 • Ruský mediální magnát koupil 17,5 procent CME (Milan Šmíd) Česká politika a EU:
 • Hledání škůdců (Ivan Hoffman) Británie: ať žijí zprivatizované železnice!
 • Velké železniční neštěstí Školství:
 • Jenže kvalitním zahraničním vzděláním učiníte své syny nekompatibilními s českým prostředím, pane Madero (Marek Houša) Britské školství:
 • Britské školství v krizi, část III.:Politický převrat vytvořil katastrofu ve školství (Guardian) Armáda a manipulace:
 • O ochuzeném uranu a kanadských skandálech (Jiří Jírovec Špatně placení čeští lékaři:
 • Ad Nekorektnost argumentace dr. Sojky (Peter Erbák)
 • O vydírání a kolektivním terorismu (Jindřich Pařík) Mobilní licence:
 • CRYSTEL se dotazuje na odvolací postupy Ekologie v ČR:
 • Výstava o dioxinech v Prachaticích (Děti Země) Češi v zahraničí, podpořte protestní akci Čechů v Americe!
 • Protest proti návštěvě Libuše Benešové v Kanadě a v Mexiku  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -| • K ochuzenému uranu a jiným manipulacím

  Jiří Jírovec

  Britské listy nedávno otiskly článek Jana Charváta týkající se srpnové zprávy amerického ministerstva obrany o zahájení bezpečnostního výcviku amerických vojaků pro zacházení s ochuzenym uranem.

  Američtí představitelé uvedli, že ochuzený uran vyzařuje "extremně nízké" dávky radiace gama a "nízké" dávky radiace alfa a beta, které lehce zachycuje oblečení a lidská pleť. "Měření radiace dozimetrem na střele obsahující ochuzený uran prokáže radioaktivitu, ale na tak nízké úrovni, která vás nijak nemůže zdravotně poškodit ani po celou dobu vaší práce v armádě," uvedla pro zprávu Dee Morrisová, šéfka sekce v Úřadu zvláštního poradce pro nemoc z Perského zálivu.

  Jde o propagandistickou polopravdu, jejímž cílem je naznačit, že americká armáda nepoužívá "nebezpečné" zbraně, a zároveň se distancovat od odpovědnosti za onemocnění, kterými řada amerických vysloužilců trpí. V posledně jmenovaném případu jde jednak o peníze a patrně i o to neodradit zájemce o službu v armádě.

  To, že politikové odmítají odpovědnost za zdraví vojáků, není nic neobvyklého. Svědčí o tom i následující případ.

  Kanaďan Matt Stopford, bývalý "superfit" voják bez zdravotních problémů, je teď troska. Jeho zdravotní stav shrnul známý kanadský novinář, Peter Worthington, v deníku The Ottawa Sun do lakonické věty: "Některé dny jsou pro Matta horší než ostatní, ale všechny jsou špatné".

  Proč oslepl na pravé oko, má dýchací potíže a trvalé bolesti kloubů, se zatím neví. Není ovšem sám, kdo má po návratu z Balkánu potíže a kdo měl ve svých lékařských záznamech upozornění na to, že při budování bunkrů manipuloval se zeminou, která mohla obsahovat PCB a jiné zdraví škodlivé látky.

  Lékař upozornil na jedy v dobré víře, aby se v případě onemocnění nezapomnělo na možnou příčinu potíží. Byl to chrabrý čin, protože je nepsaným pravidlem, že armáda a její velitelé nikdy za nic nemůže.

  Lékařovo prohlášení se komusi znelíbilo a tak kdosi jiný probral záznamy zhruba tisícovky vojáků a upravil je do stavu armádě libého.

  Jenže se na to přišlo a armáda se snaží aféru zlikvidovat, protože se v tom veze i ministr národní obrany. Ten pod tlakem zvenčí ustavil vnitřní komisi, která mu ovšem podléhá, a tak nula od nuly pojde. Vedoucí této komise již odstoupil, protože i on sám má máslo na hlavě a musel by vyšetřovat sám sebe.

  Armáda se v první fázi pokusila zdiskreditovat lékařův záznam. Prý nebyl podložen fakty, a proto byl vyjmut. Tomu málokdo věří a tak přišla k dobru varianta sensačního šoku.

  Matt dostal 4. srpna 1999 dopis podepsaný generálkou Patricií Sampsonovou.

  Stojí v něm, že informace, které tato dáma nedávno získala, naznačují, že on, Matt, byl nejspíše postupně otravován vlastními vojáky, kteří mu do vojenské kávy dávali malé dávky nafty a do jídla akumulátorovou kyselinu. A že se prý o dopisu nemá zmiňovat, protože se toto podezření z kriminální činnosti pilně vyšetřuje.

  Když Matt dotazy u svých bývalých vojáků zjistil, že armáda nikoho z nich nevyšetřuje - natož pilně - dal dopis tisku. Málokdo je ale ochoten promluvit veřejně. Peter Worthington k tomu poznamenává: "Nikdy dříve jsem se v (kanadské) armádě nesetkal s takovým strachem z odvety shora, když někdo promluví - to samo svědčí o mnohém."

  Máme nemocné vojáky z Chorvatska a Bosny i Iráku (americká vláda dlouho popírala, že by jejich zdravotní problémy souvisely s válečnými operacemi) a k nim se patrně přidají jejich současníci z KFOR. Jsou s velkou pravděpodobností obětí kontaktu s nejrůznějšími škodlivými látkami, které se dostaly do nekontrolovaného oběhu díky vojenským akcím. Platí zdravím a zmršeným nebo předčasně ukončeným životem za vítězství. Možná dostanou metál, možná vybojují trochu lepší invalidní důchod a pak se na ně zapomene.

  Vráťme se ale k ochuzenému uranu. Paní Morrisová má pravdu v tom, že nepoužitá uranová munice představuje jen malé nebezpečí pro vojáky, kteří s ní manipulují (záření gama je slabé a záření alfa a beta nepronikne pláštěm střely), ale cudně pomlčela o tom, co se stane, je-li munice použita - ať již cvičně nebo naostro.

  V této souvislosti se nabízí paralela lovce manipulujícího s patronami do brokovnice. Jemu rovněž nehrozí žádné nebepečí dokud se nezačne rýpat v patronách, vysypávat broky a zkoušel jejich kvalitu mezi zuby. Na místě dopadu je situace jiná, o čemž svědčí otrava vodních ptáků olovem, pokud se jim "zatoulané" broky dostanou s potravou do žaludku.

  Problém s uranovou municí je v tom, že se po dopadu z valné části promění na malé částice, které se různými mechanismy dostávají do lidského těla (například dýcháním). Tyto částice produkují stejné záření jako původní materiál, jenže v tomto případě již není alfa záření zachyceno pláštěm střely nebo vzduchovou vrstvou, ale buňkami, které jsou v nejbližším okolí zachycené částice. To, že alfa záření buňky poškozuje je všeobecně známé. Alfa zářiče jsou ostatně považovány radioaktivně za daleko jedovatější (o několik řádů) než zářiče beta nebo gama stejné intenzity.

  Velmi zajímavý a dobře zdokumentovaný přehled informací o výrobě, použití a účincích ochuzeného uranu sestavil fyzik Vladimír S. Zajíc. Neměl by uniknout pozornosti čtenářů, kteří vládnou angličtinou.

  Na tomto místě z něj vybírám několik podstatných informací.

  Použití munice s ochuzeným uranem ve válce proti Iráku bylo veřejně odhaleno v 1992, když policie zabavila německému vědeci Dr. Siegwart-Horstu Guentherovi střelu, kterou našel v Iráku a vezl do Německa. Byl obviněn z "nezákonného uvolnění ionizujícího záření" a v roce 1993 potrestán pokutou pro porušení zákona týkajícího se jaderné energie.

  Personál, manipulující s ochuzeným uranem a vyrábějící munici, je v USA zařazen do kategorie pracovníků s radioaktivitou (radiation workers). Vztahují se na ně, podobně jako na pracovníky v jaderných elektrárnách, různá preventivní i kontrolní opatření, jejichž smyslem je udržet dávky záření v rámci předepsaného limitu.

  Ministerstvo obrany USA považuje za pracovníky s radioaktivitou pouze personál, který provádí dekontaminaci. Směrnice Nuclear Regulatory Commission, vyžadují používání masek a ochranných obleků.

  V roce 1992 spadlo u Amsterodamu letadlo izraelské společnosti El Al. Teprve o rok později se veřejnost dozvěděla, že se pro vyrovnávací zátěž (1500 kg) Boeingů 747 používá wolfram a ochuzený uran a že v havarovaném letadle bylo celkem 380 kg ochuzeného uranu. Z tohoto množství bylo na místě nehody nalezeno 150 kg. Zbytek zůstal v půdě - posléze odstraněné do hloubky 40 cm.

  Jedna tanková střela (5.3 kg ochuzeného uranu) obsahuje dostatek radioaktivního materiálu, aby zamořila 38 ha na úroveň překračující limit (údaje Ministerstva energie USA) pro veřejnost. Jinými slovy na takto zamožené území by neměla mít veřejnost přístup.

  V Iráku bylo použita munice obsahující 305-340 tun ochuzeného uranu. Podle některých pramenů byla uranová munice použita i při letecké válce NATO proti Jugoslavii. (A proč taky ne, proto se přece vyrábí - poznámka JJ).

  Zpráva cituje pramen, podle kterého byla po celou dobu akce NATO intenzívně bombardována oblast Djavolnje Stene (Devils Walls) v okolí města Vranje. Podle něj použili Američané (US Air Force) tuto oblast, v níž nejsou pozemní komunikace a nebyly tam žádné civilní nebo vojenské cíle, jako střelnici. Zdá se, že se tím vyhnuli domácím střetům s Environmental Protection Agency a US Fish and Wildlife Service. V USA totiž zbývá pouze jedna střelnice (Nellis Air Force Base v Nevadě) pro testování zbraní typu vzduch-země které obsahují ochuzený uran. Dočasné povolení, které navíc omezuje počet ročních akcí na 19, vyprší na konci roku 1999.

  Přístup vlády USA (Ministerstva energie a obrany), Environmental Protection Agency, Nuclear Regulatory Commission a dalších institucí k otázkám výroby a  testování zbraní obsahujících ochuzený uran a k dekontaminaci bývalých střelnic prokazuje, že zmíněné instituce vědí, že ochuzený uran je nebezpečný jak pro lidi, tak pro životní prostředí.

  Jsou si rovněž vědomy, že ochuzený uran je natolik aktivní, že vyžaduje přemístění kontaminovaných předmětů, včetně zeminy z okolí výrobních podniků a střelnic na skládky nízkoradioaktivního odpadu. (Konec ukázek ze Zajícovy studie).

  Použití uranové munice je podle mého názoru zločinem politiků, kteří se ve své nadřazenosti domnívají, že si mohou dovolit cokoli. Jejich jednání je bohužel usnadněno nezájmem veřejnosti, která zůstává díky zmanipulovaným sdělovacím prostředkům neinformovaná.

  Ostatně i Jan Charvát (možná díky vnitropodnikové cenzuře) vlastně jen poslal politicky motivovanou polopravdu dál.

  Sdělovací prostředky by měly mít odvahu odhalovat lži a polopravdy "velkých zvířat" a jejich přisluhovačů a nazývat věci pravým jménem. Vždyť by to, konec konců, prospělo i politikům samým - víme přece, tedy alespoň teoreticky, že je ošklivé nežít v pravdě.

  Jiří Jírovec

  PS Rád rozšířím svůj slovník o synonymum, jímž by šel nahradit starořeční výraz přisluhovač. Například ve větě: Paní Morrisová, která zjevně říká to, co od ní chtějí politikové slyšet je Š  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|