úterý 26. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Prima:
 • Dozvíme se někdy, co se děje za kulisami mediální scény? (Milan Šmíd) Zkreslování televizního zpravodajství, aby to vypadalo dramaticky:
 • Jak se TV Nova stará o důchodce (Josef Trnka, Česká správa sociálního zabezpečení) Reakce:
 • Neslýchaná sprostota Ondřeje Hausenblase (Oldřich Uličný) Česká politika:
 • Žáby na prameni (Ivan Hoffman) Zdravotnické spory v ČR:
 • Nemocniční strava (Ivan Hoffman) Český prezident:
 • Popichování Havla aneb půtky po putykách (Václav Pinkava)
 • Havlovo prezidentství není tragédie (Aleš Kastner)
 • Není daleko víc šokující, že Havel jednal s KGB? (Petr Bradáč) Reakce:
 • Vzdělaní chudí a idioti novináři (Dušan Nohavica) Zahraničí:
 • Kdo může za vojenský převrat v Pákistánu? (Le Monde diplomatique) Reakce:
 • Vlastimil Obereigner je nekritický obdivovatel českého establishmentu (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -| • Neslýchaná sprostota Ondřeje Hausenblase

  Oldřich Uličný

  dr. Jan Čulík
  vydavatelství internetových Britských listů
  http://www.britskelisty.cz/9910/19991001e.html

  Vážený pane,

  reaguji na Vaši poznámku k článku O. Hausenblase z Britských listů z 1. 10. 1999, který je reakcí na můj článek z Učitelských novin č 33/1999, s. 13.

  Píšete, že O. Hausenblas "pro zásadní profesionální neshody s Uličným odešel" z katedry českého jazyka FF UK v Praze na pedagogickou fakultu.

  Vzhledem k nepřijatelným komunikačním taktikám a neslýchané sprostotě O. Hausenblase považuji za nutné informovat Vás i Vaše čtenáře, že "profesionalitě" O. Hausenblase jsem jako jeho nadřízený vytýkal již od r. 1995 nekompetentnost spojenou s návrhy na neuvážená řešení.

  O. Hausenblas neuspěl ve vědecké oblasti, kde přes svůj věk nebyl schopen první syntézy. Souhlasil jsem proto s tím, aby se věnoval teorii výuky češtiny. Bohužel, ani tady nebylo dosaženo valných úspěchů - z méně zdařilých jmenuji návrh na změnu pořadí gramatických pádů při výuce mluvnice a omezení jejich výuky na pád pouze první a druhý u dětí do 11 let, dále změnu pořadí v gramatické kategorii osoby (já jako první osoba je prý příliš egocentrické) apod.

  Poté se O. Hausenblas, ač nikdy na základní a střední škole neučil, z vlastní iniciativy věnoval převážně otázkám organizace školství, tedy problematice velmi vzdálené náplni práce bohemistického pracoviště.

  Proto jsem odmítl navrhnout prodloužení jeho pracovní smlouvy k 1. 10. 1999 mj. i proto, že 45letý odborný asistent bez vědeckého gradu a bez perspektivy habilitace nemá na vysoké škole co pohledávat.

  Mezi našimi posluchači a absolventy máme totiž nadšených mladých lingvistů i se zahraničními odbornými zkušenostmi už desítky. Přijmout dopady konkurenčního boje liberální tržní společnosti na vlastní osud je ovšem obtížnější než opájet se amatérskými vizemi o revolučním vítězství vlastnoruční koncepce školského liberalismu. S tím úzce souvisí i paraoidní agresivita a hysterie Hausenblasova článku - každý, kdo s O. Hausenblasem nesouhlasil, si ji v posledních letech užil vrchovatě. Proto také neodpovídám a už odpovídat nebudu O. Hausenblasovi, nýbrž Vám, pane doktore Čulíku, jako člověku odpvoědnému za zveřejnění nevěcné, překrucující, vlastní závěry podsouvající, žlučovitě nenávistné a prostě sprosté repliky O. Hausenblase. Jeho publikace poškozuje, domnívám se, i Vás a pověst Vašeho listu.

  Oldřich Uličný

  V Praze 18. října 1999

  (Oldřich Uličný je vedoucí katedry českého jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Uvažuje se o něm jako o novém děkanovi této fakulty.)

  (O Oldřichu Uličném psal Ondřej Hausenblas v Britských listech zdezde.)


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|