středa 24. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Z letošního pražského Fóra 2000:
 • Nebezpečí fundamentalistického kapitalismu (George Soros) Ještě ke konferenci historiků o pádu komunismu:
 • Může za to Listopad? (Jiří Vančura, Literární noviny)
 • Nedorozumění Jiřího Vančury (Jan Čulík) Televize Nova:
 • Poznámky k poznámkám Jana Čulíka (Václav Žák)
 • K dohodě o ochraně investic (Jiří Jírovec)
 • CME-USA-ČR : Bermudský trojuhelník: Navigační návod, jak proplout logickým úskalím (Václav Pinkava) Chudí lidé:
 • Ke studii bezdomovství (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K dohodě o ochraně investic

  Jiří Jírovec

  Několik poznámek ke smlouvě o ochraně investic mezi ČSFR a USA

  Smlouvu, jejíž text otiskly Britské listy postihl osud mnoha dokumentů, které vzbudí zájem publika až když už je skoro pozdě.

  Nemám bohužel dost času na to, abych pátral v materiálech bývalého Federálního shromáždění ČSFR po tom, zda někdo proti této paskvilní smlouvě vznesl nějaké námitky. Dost o tom pochybuji.

  Základní otázka, kterou zmíněná smlouva přináší, se týká toho, kam se poděly české (omlouvám se za zjednodušení) národní zájmy - tedy protějšek národních zájmů USA. O těch druhých víme, že hmatatelně existují a že je USA vehementně prosazují, nejde-li to jinak, i silou.

  Jak se tedy do smlouvy promítají české národní zájmy - existují-li vůbec? Domnívám se, že nijak, kterýžto názor si nechám rád vyvrátit.

  Je pravda, že na začátku devadesátých let neměla česká strana dostatek zkušeností v daném oboru. Jenže tady nejde o dílčí nedopatření, ale o zásadní omyl.

  Smlouva svým dodatkem chrání podstatné úseky ekonomiky USA (česká strana se velkoryse omezuje na pojišťovnictví a vlastnictví nemovitostí) a navíc vyřazuje ze hry drobné investory.

  Článek I, odstavec 2 totiž obsahuje mimo jiné tuto podmínku: "smluvní strana si vyhrazuje právo odepřít kterékoli společnosti výhody plynoucí z této dohody v případě, že společnost druhé smluvní strany nevykonává žádnou rozsáhlejší podnikatelskou činnost na území druhé smluvní strany".

  Smlouva ovšem nedefinuje hranici za níž se podnikatelská činnost již stává rozsáhlou a tudíž chráněnou. Můžeme se tedy ptát, zda zda Ronald Lauder investoval do jedné televisní stanice tolik, aby se jeho podnikatelská činnost dala považovat za "rozsáhlejší". A kdo to určí?

  Pozoruhodné je i znění Článku X, který v odstavci 2 určuje: "Tato dohoda nevylučuje, aby každá ze smluvních stran nestanovila zvláštní pravidla týkající se zřizování investic, včetně investic uskutečňovaných do nebo v souvislosti se státními podniky procházejícími privatizací, ale tato pravidla nesmí omezovat podstatu jakýchkoli práv, uvedených výše v této dohodě."

  Přeloženo do srozumitelnější řeči to znamená, že pokud české strana se v rámci privatizace rozhodne hájit zvláštními pravidly svoje (národní zájmy - o jiné při privatizaci nejde) může to klidně učinit, protože to jen prospěje americkým investorům, jejichž ochrana je českým zájmům smlouvou nadřazena.

  Musíme se ovšem ptát i na to, proč byla separátní dohoda se Spojenými státy vůbec dojednávána. Lze předpokládat, že to nebylo kvůli českým investorům, protože těch jistě nebylo zejména na začátku devadesátých let tolik, aby se vyplatilo vstoupit kvůli nim do složitých jednání. Navíc se smlouva, pokud jde o spory, stejně odvolává na Komisi OSN a v té době platné mezinárodní právo obchodní.

  Zdá se tedy, že stačilo, kdyby se vláda té doby prohlásila, že bude respektovat právě toto mezinárodní právo a podle něj investice ochraňovat bez ohledu na to odkud přicházejí.

  Dojednání a ratifikování zmíněné smlouvy lze těžko vysvětlit tím, že oko postiženým ideologickým zákalem nepostřehlo drobné detaily. Pravděpodobnější je to, že politikové, kteří byli tehdy u moci, zapomněli uprostřed přívalu čestných doktorátů a poklepávání na ramena na to, koho vlastně representují.

  To, že úvod smlouvy obsahuje výrazy jako "zvyšování životní úrovně a hodnoty života obyvatel" nebo "zlepšení blahobytu obyvatel" a "podpora obecného respektování mezinárodně uznaných práv pracujících" jen dokresluje celkovou komedii.

  Jistě se najdou lidé, kteří budou smlouvu obhajovat jako dobrou. V tom případě je snad lépe nevědět, jak asi vypadají ty špatné.

  Jiří Jírovec

  PS Tento článek není protiamerický, jak se možná bude některým čtenářům zdát, ale pouze pro český, jak asi bude stejnému počtu čtenářů vadit.

  K honosným frázím o blahobytu pracujících a podpoře jejich práv dodávám, že obecným zájmem každého investora je získat  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|