středa 24. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Z letošního pražského Fóra 2000:
 • Nebezpečí fundamentalistického kapitalismu (George Soros) Ještě ke konferenci historiků o pádu komunismu:
 • Může za to Listopad? (Jiří Vančura, Literární noviny)
 • Nedorozumění Jiřího Vančury (Jan Čulík) Televize Nova:
 • Poznámky k poznámkám Jana Čulíka (Václav Žák)
 • K dohodě o ochraně investic (Jiří Jírovec)
 • CME-USA-ČR : Bermudský trojuhelník: Navigační návod, jak proplout logickým úskalím (Václav Pinkava) Chudí lidé:
 • Ke studii bezdomovství (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ke studii bezdomovství

  Jiří Jírovec

  Pane Čulíku,

  posílám Vám poznámku ke studii o bezdomovství. Není pozoruhodné, že taková věc vzniká ve Francii? JJ.

  K problému bezdomovců

  Kdyby nešlo o vážnou věc, bylo by možné považovat studii "Dnešní bezdomovci v Praze" za ironický příspěvek k oslavám první desetiletky staronového řádu.

  Ve skutečnosti ovšem jde o seriózní pohled na ostudný problém, který si žádná společnost nedává za rámeček a snaží se jej propagandisticky umenšovat na míru únosnou vlastnímu svědomí.

  Těsně před tím, než studie vyšla v BL, jsem v českých novinách četl s odpuštěním sračkovitou zprávu o tom, jak přepečlivý pan president s láskou a osobně rovná židle, na nichž budou sedět jeho desetiletkoví hosté, jejichž ústy budou pracující (jak praví universální definice recepce) ochutnávat plody své práce. S presidentem by měla mlátit hanba o zem používat, nebo spíš zneužívat peníze daňových poplatníků na sebeoslavnou parádu.

  Možná, že by politiky vrátilo na zem, kdyby před každou žranicí museli do kamery veřejnoprávní televise pronést motlitbu: "Bože požehnej nám těchto darů neboť je mnoho nevyvolených, kteří si nemohou nacpat nácky jako my teď".

  Vrátím se ale ke studii samé a k několika věcem, které mě v ní zaujaly.

  První z nich je termín tuláctví. Byť byl použit v uvozovkách, připadá mi nepřípadný, protože tuláctví odráží stav mysli, kdežto bezdomovství stav peněženky.

  Zajímavé je i to, že v textu chybí jinak obvyklé spojení "vyspělé západoevropské země". Možná proto, že konstatování, že ČR má ještě co dohánět, protože ve vyspělých západoevropských je bezdomovců ještě víc, by vypadalo blbě.

  Autorka studie bohužel zůstává poněkud na povrchu: Popisuje, zdá se objektivně, daný stav, ale politicky korektně se ani v nejmenším nedotýká příčin bezdomovství, natož pak, aby se pokusila naznačit řešení.

  Díky tomuto přístupu pak dospívá k závěru, který se dá jen těžko dešifrovat: "Existence bezdomovství ukazuje na jeden z největších neúspěchů transformace".

  Může to znamenat, že celá transformace vlastně nestála za likvidaci sociálně jistějšího systému. Může to být i mlžení podstaty věci - nelze totiž předpokládat, že jde o pouhé přehlédnutí důkazu, který autorka v textu sama nabídla.

  Bezdomovství v ČR totiž nedokazuje, že transformace selhala, ale pravý opak. Transformace se daří (zatím z poloviny) a tak bude ještě nějakou dobu trvat než vyspělý Západ v počtu bezdomovců dohoníme.

  Jak autorka studie poznamenává, reakce českého (většinového) obyvatelstva na problém bezdomovství není odlišná od jiných zemí. Opět ale chybí analýza, proč tomu tak je. Totiž že jde o výsledek propagandy, která chudým připisuje zlý úmysl a neschopnost a žádá kriminalizaci některých projevů, které chudoba přináší (například žebrání).

  V Ontariu například platí (nebo v krátké době bude platit) zákon, který umožňuje uvěznit lidi, kteří se pokoušejí vydělat nějaké peníze mytím oken aut na křižovatkách. A taky agresivní žebráky (kanadské nevzdělance, kteří neznají základní Cimrmanovo pravidlo - při žebrání zásadně nevyhrožujeme).

  Dát žebráka do lapáku ovšem není ekonomické řešení, protože roční náklady na osobu jsou několik desítek tisíc dolarů (kolem 30 000, neklame-li mě paměť), za něž by mukl vyžil i v bytě s deregulovaným nájemným.

  Je tedy pravděpodobné, že zákon bude používán k tomu, aby spodinu vytlačil z oblastí, v nichž se občan, případně turista nechce znechucovat pohledem na lidské trosky sedící na chodníku s kloboukem na milodary před sebou.

  Je pozoruhodné, jak vytrvale zaznívá (i v Kanadě) argument, že každý, kdo chce pracovat si práci najde. Možná, že to je kvůli obecnému odporu k matematice a aritmetice zvlášť. Při desetiprocentní nezaměstnanosti prostě všichni práci najít nemohou. Nehledě na to, že práce sama často člověka neuživí - proto přece máme na západě výraz pracující chudí (working poor).

  My ve vyspělém kanadském kapitalismu už ovšem víme, že není pravda, že bezdomovci jsou na ulici kvůli vlastní vůli a z ní odvozeného potěšení z neortodoxního životního stylu, jak se údajně nevyspělí Češi domnívají.

  Dokonce i politikové už tady tak nějak docházejí k názoru, že jde o problém, jehož řešení je mimo dosah jedince, že jde o problém, kterým se musí zabývat celá společnost a že jeho řešení podle zásady "co oči nevidí, to srdce nebolí" se do budoucna vymstí.

  Daný problém má v zásadě dvě řešení. Plynové komory pro odpadlíky ze společnosti nebo přerozdělení bohatství, které by umožňovalo integrovat zmíněné zpátky do společnosti.

  Posledně jmenované řešení nemůže být založeno na stavbě "levných bytů" (či spíše ghet pro chudé), armádách spásy a rozdávání konserv hladovějícím, ale na zaručeném minimálním příjmu (který by umožnil platit neregulovaný nájem) kombinovaném s dostupnými vydělávacími programy. Jinými slovy skutečná integrace do společnosti. Pro takové řešení ovšem chybí politická vůle. Ta zatím stačí pouze na pasivní sledování toho, jak chudých a bezdomých přibývá a na občasné prohlášení, že by se s tím mělo něco dělat.

  Doufejme, že si studie o bezdomovství přeložené z CER povšimne širší veřejnost, protože jen ta může politiky k něčemu pohnout.

  Budiž francouzské studentce a jejímu profesorovi vysloven dík za to, že suplují zjevnou nečinnost Čechů. Připomeňmě si, že "zanedbatelných" 0.35% populace představuje již méně zanedbatelných 35 000 duší, které sedí na špičce ledovce chudoby.

  Jiří Jírovec

  PS V dané souvislosti není bez zajímavosti ohleduplnost inscenátorů hry V+W Golem, kteří se rozhodli vypustit píseň Pražská Jáva zřejmě proto, aby pasážemi "jenže je vo voko vokolo baroka flinkat se bez floka" a "z vagonů kolonie, v nich se to prima žije", nekazili dojem ze středověké komedie narážkami na současno.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|