čtvrtek 9. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Čečensko před ultimátem:
 • Groznyj: pomalé umírání města bez naděje (Guardian)
 • Je načase, abychom my sami jednali tam, kde se vlády bojí zasáhnout (Independent)
 • Přihlížíme pádu Grozného (Guardian) Veřejnoprávní Česká televize má vlastní priority:
 • Nepřemýšlivý antikomunismus v pořadu Sněží (Petr Holcner) Václav Havel, Tomáš Halík a prezidentský úřad:
 • Výrok roku v rozhovoru Týdne? (Jiří Jírovec) Česká politika:
 • "Děkujeme, odejděte" - skvělá vizitka českého intelektuála (Jaroslav Polák)
 • "Děkujeme, zastavte!" (Václav Pinkava)
 • Žáby zakvákaly, hnijeme dál (Petr Jánský) Reakce:
 • Proč jsou Češi rasisty (Jan Lipšanský) Ekologie v ČR:
 • Ministr životního prostředí trvá na termínu zákazu PVC (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Výrok roku v rozhovoru Týdne?

  Jiří Jírovec

  Nepovažuji se za člověka nezdvořilého. Nicméně existuje situace, kdy se moje ohledy na okolí blíží nule. Lidem, kteří žijí odloučeni od rodné hroudy, bude asi povědomá.

  To přijdete na návštěvu a v okamžiku, kdy se rozproudí živá konverzace, padne váš zrak na shromaždiště různých časopisů, které většinou domácností udržuje v suterénu kávového stolku. Vezmete do ruky tiskovinu, kterou nějaký příbuzný nebo známý posledně přivezl, a začnete se vzdalovat. Konverzace ještě chvíli soupeří s titulky a obrázky, jimiž jakoby bez zájmu člověk začne, ale nakonec se změní na doprovodný šum na jehož pozadí vypadá zajímavě i program ČT z minulého měsíce.

  Mě takto zaujalo říjnové číslo časopisu Týden a v něm rozhovor ohledně iniciativy Impuls 99. Přestože jsme o jednu podpisovou akci dál, zdá se mi, že to, co v něm Tomáš Halík řekl, je velmi významné pro pochopení české politiky a  že by si jeho výrok měli lidé připomenout, až zase budou slinit inkoustovku k nějakému podpisu.

  Zmíněný výrok, který ocituji o dva odstavce dál, zaslouží pozadí, na němž by vynikl. Věren tradici Britských listů, pokusím se kontrast vytvořit uvedením zaoceánského příkladu.

  Sleduji kanadskou politiku dosti pečlivě dvanáct let a za celou tu dobu jsem nezaregistroval jedinou výjimku z pravidla, že kdokoli chce hlas voliče, tvrdí, že právě on je ze všech nejlepší a dostane-li důvěru občana, udělá to a to. A jen málokterý politik udělá tu chybu, aby se vezl "na vlně" svého předchůdce. On totiž každý politik nahromadí po dobu působení ve funkci nějaký ten tuk pod pokrývkou hlavy.

  V Čechách to je naopak, tedy alespoň pokud jde o presidentský stolec. Mám před sebou výstřižek z kanadského deníku The Ottawa Citizen z  8.12. 1989. Václa Havel v něm prohlašuje toto: "Nemám žádné politické ambice. Nepovažuji se za profesionálního politika. Vždy jsem ale kladl veřejné zájmy nad svoje vlastní. Jestliže se, s boží pomocí, situace vyvine tak, že (stát se prezidentem) bude jediná služba, kterou budu moci poskytnout své zemi, pak to samozřejmě udělám."

  Po desetiletí vlády neambiciózního prezidenta prohlásil Tomáš Halík toto: "Dospěl jsem k názoru, že bych sám sebe uměl (pro prezidentství) nabídnout v případě, kdybych si byl vědom, že v osobě nového prezidenta bude přerušena masarykovsko-havlovská linie a žádná ze stran by nepřišla s variantou skutečně silného nezávislého kandidáta." A dodal, volně citováno, že o tom musí mluvit, protože pan prezident se domnívá, že by mohl být vhodným nástupcem.

  Tedy alespoň takto to vyšlo v Týdnu, číslo 44 z 25.10. 1999 v článku podepsaném Zuzanou Pitrovou.

  Halíkův výrok je pozoruhodným dokladem politikaření původně neambiciózního prezidenta. Prezident naznačí, že by mu Halík nebyl proti mysli jako jeho nástupce, a ten na oplátku začne šířit myšlenku masarykovsko-havlovské kontinuity. To se bude opakovat tak dlouho, až vznikne iluze, že Havel je vskutku druhým Masarykem a že Halík by byl jejím nejvhodnějším udržovatelem.

  Halíkův výrok rovněž naznačuje, že kdosi bude hodnotit, zda jsou kandidáti jiných stran tak nezávislí, aby mohli devótně zastávat vytyčenou linii.

  Ptát se musíme i na to, co to vlastně ta masarykovsko-havlovská linie vůbec je. Styčným bodem je nejspíš čechoslovakismus, ale ten Václava Havla rychle opustil, a pak skutečnost, že za vlády obou presidentů měly moc obhrábnutou koaliční pravicové strany. Masaryk se ovšem rozpadu Československa nedočkal, Havel ano. Masarykovo "nebát se a nekrást" možná mělo nějakou odezvu v Havlově představě o tom, co nad čím nakonec zvítězí, ale v podhradí ztratilo kus vnitřní náplně, takže z něj zůstalo "nebát se krást". A co tedy zbývá?

  Mýtus masarykovsko-havlovské linie má současnému prezidentovi nepochybně umožnit "zůstat v politice" - kdo jiný by totiž mohl lépe radit, jak linii dodržovat, než osvatozářený president.

  S dodržováním oficiální linie existují zkušenosti z nedávného minula, a jsou dostatečně výmluvné, aby varovaly před návratem k této praxi. "Zoficiálnění" tandemu Masaryk-Havel (ten první se snad musí v hrobě obracet nad takovým nesmyslem) může vést pouze k jedinému - k oživení hesla kdo nejde s námi, jde proti nám, jinými slovy k nemožnosti kritiky.

  Výrok Tomáše Halíka naznačuje budoucí boj o prezidentský post. Považují-li se české sdělovací prostředky za nezávislé, měly by svým svým čtenářům trpělivě vysvětlovat, že cesta k lepší politické situaci v zemi nevede přes čachrování v zákulisí a už vůbec ne přes sebeobětování se na oltář vlasti. Proč, u všech čertů, nemůže Tomáš Halík otevřeně říct (a potažmo každý, kdo má presidentské ambice), že má zájem o to být presidentem. To je běžná zvyklost demokratických společností.

  Jiří Jírovec

  PS Tomáš Halík patrně nečte Britské listy. Jinak by věděl, že se již našel nezávislý a otevřený ČECH, který dal senátorům otevřeným dopisem na vědomí, že se považuje za nejlepšího kandidáta na prezidentský úřad. Mezi prostým lidem zájem byl - dostal jsem mimo jiné předběžnou žádost o místo řidiče. Senátoři bohužel setrvávají v zavilém opovrhování krajany ze zámoří.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|