pátek 10. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Tři neúspěchy vlády (Ivan Hoffman)
 • Referendum (Ivan Hoffman) Pro Václava Klause - ekonomika a internet:
 • Konečně se Británie stává národem obchodníků s akciemi - na internetu Sdělovací prostředky:
 • Cena pro britského novináře, který dal tutéž otázku ministrovi čtrnáctkrát Vláda Bruselu:
 • Evropská unie připravuje proti občanům zákon umožňující utajování informací Internet a mobilní telefony:
 • Microsoft avizuje konec PC Sdělovací prostředky:
 • Česká televize oficiálně potvrdila, že je Vladimír Mlynář nejčastěji zvaným hostem do pořadu V pravé poledne, ač nezastává žádnou vládní funkci (Jan Čulík, Roman Prorok)
 • Vysílá Český rozhlas skrytou reklamu nebo ne? (Michal Kolár, Martin Šulc) Dopis do MFD:
 • Populistický článek o devizovém zákoně (Václav Pinkava) Automobilismus:
 • Prosba českým řidičům (Jan Lipšanský) Rasismus?
 • Ukrajinci a větrné mlýny (František Roček) Oznámení:
 • Prohlášení přípravného výboru Demokratické strany (Miroslav Hlavička)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Česká televize oficiálně potvrdila, že je Vladimír Mlynář nejčastěji zvaným hostem do pořadu V pravé poledne, ač nezastává žádnou vládní funkci

  V reakci na nedávnou (jistě účelovou) kritiku Petra Štěpánka vznesenou o minulém víkendu na kongresu ODS proti České televizi, pořadu V pravé poledne a jeho moderátoru Romanu Prorokovi zveřejnil nyní Prorok na internetových stránkách České televize a do některých českých periodik rozeslal níže uvedené prohlášení. Vyplývá z něho, jak si v Britských listech povšiml před časem už Jaroslav Plesl, že je v pořadu V pravé poledne skutečně "přemlynářováno" - nejčastěji zvaným hostem do pořadu V pravé poledne byl během roku 1999 Vladimír Mlynář, vystoupil v něm dokonce častěji než premiér Zeman - i když nezastává žádnou vládní funkci, je jen činitelem malé české strany jménem Unie svobody.

  Zajímavé také je, jak je Česká televize tvrdě zaujatá proti KSČM. Při vybírání účastníků pro pořad V pravé poledne tvrdošíjně odmítá respektovat skutečnost, že komunisty nyní v ČR podporuje skoro dvacet procent voličů.

  Ideologii KSČM považuji za přežilou, archaickou a pošetilou. Jenže podporuje-li tuto stranu v zemi téměř 20 procent voličů, skutečně odpovědná veřejnoprávní televize by se měla zajímat o to, co je motivací těchto lidí, že podporují právě KSČM - záležitost by se neměla zametat pod koberec. Čím více bude Česká televize nárůst komunistických preferencí ignorovat a případně jen bude bědovat, čím to asi je, že ti hloupí čeští voliči chtějí dnes volit komunisty, tím více si odradí diváky a ztratí u voličů kredit. Život se nedá regulovat - poplyne jinudy a Česká televize zůstane stranou.

  Z Prorokem zveřejněné statistiky vyplývá, že u všech politických stran odpovídá počet pozvaných hostí do pořadu V pravé poledne v podstatě volebním preferencím těchto stran, jen s výjimkou KSČM, která byla po celý rok v pořadu drasticky ignorována - podle volebních preferencí mělo být do pořadu V pravé poledne pozváno cca 18 komunistů, nikoliv jen 4. Třicet pozvaných sociálních demokratů, i když ČSSD nyní podporuje jen asi 12 procent voličů, se zdá být spravedlivé, neboť ČSSD je ve vládě a její činitelé se musejí veřejně - v televizi - voličům zodpovídat. Počet hostů US a KDU-ČSL také víceméně odpovídá volebním preferencím těchto stran, u US se však zvýší, když si uvědomíme, že z českých týdeníků byl do pořadu V pravé poledne pozván bezprecedentně třikrát také šéfredaktor Respektu Petr Holub - nejsem si zcela jist, že mezi bývalým šéfredaktorem Respektu Mlynářem a nynějším osazenstvem a šéfredaktorem Respektu nejsou vůbec žádné styky. (Je to pořád ona "Respekt - RFE generation", jak ji charakterizoval Tomáš Pecina v tomto příspěvku.) Česká televize má, zdá se, pro Respekt a pro Unii svobody slabost . (Ale je možné, že je prostě komentátory z Respektu spokojena, Alexandra Mitrofanova z Práva také pozvala několikrát. ) (Mimochodem, seznam pozvaných "komentátorů" a pozorovatelů je až na výjimky poněkud nevýbojně konvenční. Není divu, že lidi říkají, že je pořad V pravé poledne nudný.)

  Co se týče toho, že si Roman Prorok stěžuje, že statistiky pozvaných jsou nutně zkreslené, protože mnozí pozvaní přijít do pořadu odmítli, pročpak Prorok nezveřejní informace o tom, proč a a z jakých důvodů kteří pozvaní politikové do pořadu V pravé poledne odmítli přijít.

  Maně si vzpomínám, že když byl v České televizi pár týdnů na jaře roku 1998 jako koeditor Jednadvacítky Andrew Stroehlein, rozhodl se bojovat proti manipulaci televizního zpravodajství politiky ("přijdu do studia jen za těch a těch podmínek, pokud se tam nesetkám s tím a s tím oponentem") že bude pravidelně zveřejňovat na internetu důvody, proč politikové do televize odmítli přijít. Viz tento Stroehleinův článek.

  Jakmile byl loni na jaře z České televize vypuzen Ivan Kytka, rychle se zapomnělo i na tento Stroehleinův návrh. Pročpak asi? - Uznávám, že to musí být pro Romana Proroka i jiné novináře v ČT frustrující, že jim politikové stále, i jako dříve, odmítají přijít do studia, pokud jim není dané téma či oponenti po chuti, ale existuje proti tomu lék - tyto praktiky systematicky zveřejňovat. Když to Prorok nedělá, působí trochu nepřesvědčivě, když jen pasivně poukazuje na to, že mu politikové "účast ve vysílaní odmítli". Proti tomu lze účinně vystupovat - odváží se toho však za nynějších podmínek Česká televize?

  Politická strana - voličská podpora - počet hostů v pořadu V pravé poledne

  ODS: 20,7 %- 22

  KSČM: 17,7 % - 4

  ČSSD: 11,8% - 30

  US: 9,3% - 11 (plus tři za Respekt)

  KDU-ČSL: 8,5% - 11


  Dokument Romana Proroka z  ČT:

  Přehled hostů pořadu VPP od 3.1. 1999 do 5.12.1999

  V posledních dnech sílí kritika z politických kruhů zaměřená na pravidelný diskusní pořad České televize V pravé poledne. Týká se údajné nevyváženosti této relace pokud jde o zastoupení politických stran. Nejčastějším argumentem je statistika hostů pořadu, četnost jejich vystoupení. Divákům ČT a návštěvníkům těchto internetových stránek předkládáme aktuální údaje od 3.ledna do 5.prosince letošního roku. Vypovídací hodnota tohoto přehledu je však omezená tím, že nezahrnuje statistiku pozvaných politiků, kteří ve stejném období účast ve vysílání odmítli. Rovněž tak nevypovídá o diskutovaných tématech, která jsou základním kritériem výběru hostů do jednotlivých pořadů.

  Osobnosti z řad aktivních politiků, členů parlamentních stran

  ČSSD 30x

  Zeman 4x , Špidla 4x, Kavan 3x, Gross 3x, David 3x, Rychetský 2x, Bašta 2x, Svoboda I. 2x, Dostál 2x, Grégr, Peltrám, Zaorálek , Buzková, Mertlík

  ODS 22x

  Klaus 3x , Langer 3x, Macek 3x, Beneš 2x, Benešová, Klas, Budínský, Zahradil 2x, Cabrnoch, Benda M., Němec, Tošovský, Hruška, Doležal Vl.

  KDU-ČSL 11x

  Kasal 4x, Pithart 2x, Bursík, Svoboda, Lux, Janeček, Kalousek

  US 11x

  Mlynář 5x, Kühnl 3x, Pilip, Ruml, Matějů

  KSČM 4x

  Exner, Filip, Fischer St., Rujbrová

  Ostatní

  Michael Žantovský, předseda zahraničního výboru Senátu, člen ODA 1x

  Richard Falbr, odborový předák a senátor, člen klubu ČSSD 3x

  Václav Fischer, nezávislý senátor 1x (+ 1 vystoupení mezi osmi kandidáty)

  Otakar Motejl, ministr spravedlnosti 1x

  Prezident republiky Václav Havel 1x

  Bývalí politici

  Jan Kalvoda 1x, Vladimír Dlouhý 1x, Josef Zieleniec 1x, Jiří Svoboda 1x

  Komentátoři/glosátoři diskusí:

  Právo 6x (Mitrofanov 4x, Franěk 1x, Dengler 1x)

  MfD 3x (Marek 2x, Lipold 1x)

  Respekt 3x (Holub 3x)

  Týden 1x (Kruml 1x)

  HN 1x (Černý 1x)

  Radiožurnál 3x (Hoffman 2x, Nováček 1x)

  Volní publicisté: Urban 3x, Fištejn 1x, Petránek 2x

  Ekonomové, politologové, sociologové: Bělohradský 3x, Zámečník 3x, Hartl 3x, Pehe 3x, Doležal 2x, Švejnar 2x, Kočenda 1x, Singer 1x, Kreidl 1x, Rendlová 1x, Gabal 1x, Ševčík 1x, Mlčoch 1x, Weigl 1x,

  Pořadu se dále zúčastnili vysocí státní úředníci, nečlenové politických stran a další osobnosti např. z řad expertů, které se vztahovaly k jednotlivým tématům.

  Pořad V pravé poledne zaznamenává v posledních týdnech také nebývale vysoký ohlas televizních diváků. V listopadu přišel rekordní počet dopisů diváků a e-mailových vzkazů - celkem 81. Kladných ohlasů bylo 54. Negativních hodnocení přišlo 27, z nichž bylo pět bez podpisu nebo zpáteční adresy.

  8.prosince 1999

  Roman Prorok  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|