středa 15. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České školství:
 • Velkým úkolem učitelů je žákům prozrazovat manipulační triky (Ondřej Hausenblas) Telekomunikace v ČR:
 • Proč odešel z Telekomu ředitel pro služby sítí? (Štěpán Kotrba) Česká společnost:
 • Propad a růst (Ivan Hoffman) Občanské iniciativy v ČR:
 • Intelektuální teror Igora Chauna: Be reasonable, do it my way (Juliana)
 • Impuls 99 a Děkujeme, odejděte: obnova občanské společnosti v Čechách? (Simon Smith) Komunismus a postkomunismus:
 • Proč jsou Petr Cibulka a Miloš Jakeš na stejné lodi (Jan Čulík) Reakce:
 • Žádost o nápravu novinářského zmetku (Jaroslav Šternberk)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Analýza telekomunikačního sektoru na pozadí neočekávaného odchodu předního manažera SPT

  Já už se na to nemůžu koukat,

  Štěpán Kotrba

  prohlásil si asi v duchu ředitel pro služby sítí Miroslav Řezníček a dal výpověď.

  Zamáčkl slzu v oku nad svým "neprozřetelným" krokem, rozloučil se se starým letopočtem i spolupracovníky - - a nechal se prý zaměstnat obratem u sesterské firmy holandské KPN v České republice, druhé to největší kabelové společnosti v české kotlině.

  Odešel sám. Nikdo ho nenutil a hlavně nezdržoval, přitom v Telecomu po jeho odchodu nastalo velké rojení mravenců... Z postu jednoho z nejmocnějších mužů v telekomunikační branži (z funkce, která patří k nejlukrativnějším postům v ČR, z funkce nadmíru respektované, neboť v ní se dochází ke kompromisům, významným pro celou zemi a všechny telefonování schopné občany) se neodchází jen tak.

  Zde se rozhoduje, kdo s kým se propojí (rozuměj: jestli, občane, budeš telefonovat z mobilu na mobil jiného operátora či se dovoláš z mobilu na pevný telefon) a hlavně ZA KOLIK. Telekomunikace navíc jsou technologickou prioritou, kterou na rozdíl od předchozích vlád (které za panování tržních komsomolců z ODA a ODS vygenerovaly velmi nevýhodný MONOPOL SPT Telecom) tato vláda rozhodla řešit liberalizací celého odvětví a uvolněním prostoru pro dynamiku konkurenčních procesů.

  Podobně odešel i guru Telecomu, Michal Čupa, v únoru tohoto roku. Oficiálně ze "soukromých" důvodů, neoficiálně pro rozčarování z vnitřního vývoje SPT Telecom a neschopnosti jeho manažerů dospět k vnímání potřebnosti modernzace technologií i myšlení, neschopnosti pružné a dynamické reakce na bleskurychle se měnící potřeby trhu.

  Řezníček je přitom jedním z nejdéle sloužících manažerů v Telecomu, notabene jedním z nejbližších spolupracovníků Čupy. Jako jeden z mála byl (náhodou?) u toho, když se vybíral strategický partner - KPN...

  Jeho odchod z Telecomu těsně před privatizací ukazuje přinejmenším na to, že si stávající management Telecomu, ale i vlastníci (český stát s majoritním podílem 51% nevyjímaje) nedokáží vážit odborníků - manažerů, nehrajících žádné hry...

  Konec her je přitom v dohlednu...

  Řezníčkův odchod ale nastoluje skoro více otázek , než dává odpovědí.

  Odpovědi bez otázek

  a.. Rozhodl se odejít krátce předtím, než se bude rozhodovat ve dvou největších privatizacích za poslední dobu - 51% akcií SPT Telecom (viz Hospodářské noviny z nedávné doby) a České radiokomunikace. Celkový zisk z těchto privatizací se odhaduje na více než 100 miliónů Kč (premiér Zeman) a přitom experti hovoří o částce minimálně o třetinu vyšší.

  b.. Rozhodl se odejít v situaci, kdy se třese křeslo pod ředitelem ČTÚ (Telekomunikačního úřadu - v budoucnu klíčového a nezávislého úřadu státního regulátora) Stádníkem, nejspíše za jeho "roli" v nedávno proběhlém výběrovém řízení na třetí licenci k mobilní telefonii DCS 1800.

  c.. Rozhodl se odejít ve chvíli, kdy končí 12. července 2000 dybovský monopol a gigant českých telekomunikací půjde do plně soukromých rukou.

  d.. Rozhodl se odejít, ale prozatím nikoliv do firmy konkurenční - zůstává prý pod vlajkou KPN, i se svými znalostmi businessu, i se svou znalostí zákulisí a nejniternějších katastrof v SPT, ale mimo dosah a pravomoce stávajících manažerů. Těžko mu bude někdo z jeho bývalých šéfů či spolupracovníků věšet bulíky na nos, tak jako se to pokoušejí v případě zasedání dozorčí rady (s novými nadějnými a mladými představiteli státu) či při plíživých jednáních s ministerskými úředníky (a úřednicemi) na ministerstvu dopravy. Manažerům SPT Telecom přitom končí manažerské smlouvy, v nichž jsou tantiémy závislé na dodržení určité ceny akcií.

  e.. Rozhodl se odejít krátce poté, co prý dokončil studium NBA na prestižní Chicagské univerzitě. Zlé jazyky v Telecomu tvrdí, že odešel proto, jelikož oponenturu jeho práce dělal Václav Klaus. Věřte ale pomlouvačům... (Jeho univerzita přitom patří k nejlepším na světě a tím i nejdražším - cca 2 mil. Kč za studium)

  f.. Rozhodl se odejít ve chvíli, kdy ne jeho vinou (ale vinou Řídící rady a managementu "drátové" části Telecomu) došlo či neodvratně dojde k NEDODRŽENÍ LICENČNÍCH PODMÍNEK, vyplývajících z veřejné i tajné části monopolní smlouvy SPT Telecom se státem.

  g.. Rozhodl se odejít ve chvíli, kdy dlouhodobě - a tudíž trvale klesá význam pevných linek (měděných drátů v zemi i na zem spadlých z nebe - řekl by básník) a stále více nabývá na významu konverze digitálních informačních a komunikačních technologií - mobilní videotelefonie, přenos a vzdálené ukládání dat, kabelový přístup k internetu, mobil-TV on demand (MPEG- na přání), mobil-radio on demand (MP3), digitální fotografie, videokonferencing, internetové časopisy a interaktivní informační a multimediální servery...

  h.. Rozhodl se odejít ve chvíli, kdy místo investic do posílení moderních technologií se investuje do přelepení všech budek s telefonními automaty a firemních aut novým logem "Český Telecom"

  i.. Rozhodl se odejít ve chvíli, kdy pozice v internetovém připojení získávají v LIBERALIZOVANÉM prostředí kabeloví a bezdrátoví provideři a význam Internetu On Line tak asi poklesne.

  j.. Rozhodl se odejít ve chvíli, kdy doposud není jasno o novém tarifu Internet 2000 - a to není otázka technologická, ale politická.

  Otázky bez odpovědi

  a.. Vidí Řezníček už dnes něco, co je jasné jen několika málo analytikům?

  b.. Vidí dál a "za roh" - za konec monopolu měděných drátů?

  c.. Chce své znalosti prostředí využít ve prospěch jiného modelu účasti KPN ve hře o telekomunikační balík?

  d.. Chystá se v Telecomu zemětřesení a prozíravý Řezníček u toho nechce být?

  e.. Je snad dokonce stávající management Telecomu určen k brzké likvidaci?

  f.. Jsou antagonismy stávajícího managementu SPT k Čupovi (dnes v roli konkurence - v čele Contactelu) a jeho lidem tak silné, že ohrožovaly i doposud neotřesitelnou pozici Řezníčka?

  g.. Chce být Řezníček hybatelem či kritikem privatizace SPT Telecom a proto potřebuje mít volné ruce ?

  h.. Není z pozice nestraníka a odborníka (který není NIČÍ) nejlepší cesta k "polopolitickému" křeslu v nějaké příští vládě na pozici ministra (nebo náměstka ministra) pro telekomunikace a informatiku? Například v té, po které volá Václav Klaus a která by musela (podle znění opoziční smlouvy) být provedena importem nestraníků po konzultaci a souhlasu ODS? Tato verze se nezdá ani nepochopitelnou, ani neproveditelnou...

  i.. Nebude Řezníček se znalostí věci a po absolvování očistného "přechodového období" oním nezávislým regulátorem - daleko kvalifikovanějším "stádníkem", než je nynější Stádník (hrající si své úřednické hry na pozadí privatizací) nebo neskončí nakonec Řezníček jako expert na FNM?

  Na tyto odpovědi se lze jen velmi těžko ptát, na tyto otázky lze velmi těžko dostat odpověď. Buď by odpověď nebyla pravdivá, nebo by pak nebyla potvrditelná, nebo by ohrozila toho, kdo by je pokládal, či toho, kdo by na ně odpověděl.

  Miloš Zeman rád označuje některé prognostické analýzy za samosplnitelné a druhé za samozničující. Jaká je tato úvaha? Hádejte...

  Ale to je většinou úděl otázek, které chtějí znát nepoznané a odpovědí, ke kterým se raději nikdo nevyjadřuje, a proto je politik či generální ředitel přenechává pro jistotu svému tiskovému mluvčímu. A ten mlčí. Pro jistotu.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|