středa 15. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby České školství:
 • Velkým úkolem učitelů je žákům prozrazovat manipulační triky (Ondřej Hausenblas) Telekomunikace v ČR:
 • Proč odešel z Telekomu ředitel pro služby sítí? (Štěpán Kotrba) Česká společnost:
 • Propad a růst (Ivan Hoffman) Občanské iniciativy v ČR:
 • Intelektuální teror Igora Chauna: Be reasonable, do it my way (Juliana)
 • Impuls 99 a Děkujeme, odejděte: obnova občanské společnosti v Čechách? (Simon Smith) Komunismus a postkomunismus:
 • Proč jsou Petr Cibulka a Miloš Jakeš na stejné lodi (Jan Čulík) Reakce:
 • Žádost o nápravu novinářského zmetku (Jaroslav Šternberk)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Žádost o nápravu novinářského zmetku

  Jaroslav Štemberk

  Ve Vašem článku "Ohlédnutí zpět: Česká republika v roce 1999: Je hřištěm pro nezvládnuté zájmy soukromých podnikatelských a politických skupin?" (BL z 13.11. 1999) se objevil zjevný zmetek - zcela zavádějící věta: "V listopadu 1999 (viz BL z 2.11. 1999) vyšlo najevo, že v souvislosti s Českou lotynkou způsobil bývalý lidovecký ministr kultury Jindřich Kabát státu škodu ve výši 350 až 500 miliónů Kč."

  Pokud byste se zamyslel nad tím, co píšete, musel byste dospět k závěru, že v  žádném případě nelze věc prezentovat tak, že by případ "Česká lotynka" vyšel najevo až v listopadu 1999. Jde o známou aféru z roku 1994, zarážející je to, že až s pětiletým zpožděním bylo zahájeno v této věci oficiální vyšetřování.

  Pokud jde o ministra Kabáta, tvrzení, že způsobil státu škodu ve výši 350 až 500 miliónů Kč, je rovněž poněkud zavádějící. Jak vyplývá ze zprávy, na kterou odkazujete, bývalý ministr je stíhán pro podezření z trestného činu "maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti" podle § 159 odst. 2 písm. b) trestního zákona, kterého se měl dopustit tím, že podepsal smlouvy, kterými převzal státní záruky (a to i formou zástavních práv k nemovitostem ve vlastnictví státu a  správě ministerstva kultury - např. dům "U Černé Matky Boží") za bankovní úvěry poskytnuté soukromé firmě k provozování loterie, jejíž výtěžek měl sloužit k  podpoře české kultury, aniž by odpovídajícím způsobem nechal prověřit solidnost této firmy a kvalitu jejího podnikatelského záměru. Po zahájení provozu loterie, jejíž příprava byla financována z úvěrů se státní zárukou, vyšlo najevo, že není zisková, ale ztrátová (což při správně provedených výpočtech muselo být zřejmé dokonce i z herního plánu - schváleného ministerstvem financí!), provozovatel zbankrotoval a státu jako ručiteli zůstaly dluhy k zaplacení (cca 350 mil. Kč, včetně úroků cca 500 mil Kč). Škodu tedy způsobil provozovatel loterie, nikoli ministr Kabát. Ten se, jak výše uvedeno, dopustil při výkonu své funkce hrubé nedbalosti tím, že podepsal státní záruky za financování projektu, o kterém měl a mohl vědět, že má pramalou naději na úspěch.

  K výzvě "Děkujeme, odejděte"

  Výzva a demonstrace na její podporu jsou podle mého názoru projevem hluboké neznalosti demokratického politického systému u jejích signatářů i dalších účastníků demonstrací. V demokracii přece platí, že pokud s programem některé politické strany nesouhlasím, tedy jí nevolím a pak je mi víceméně jedno, kdo je v jejím čele. Pokud s programem strany souhlasím a chtěl bych jí volit, ale představitelé, kteří tento program reprezentují, mi nepřipadají dostatečně věrohodní, měl bych do takové strany vstoupit a usilovat o změnu vedení zevnitř. Srovnáme-li počty účastníků demonstrací na podporu výzvy s počty členů politických stran, vychází, že pokud by většina účastníků demonstrací na podporu výzvy vstoupila do ČSSD nebo ODS s cílem vyměnit vedení strany, vcelku pohodlně by toho dosáhli, neboť by získali v těchto stranách rozhodující většinu. Jestliže někdo uvažuje o založení nové politické strany, měl by vystoupit s  programem, který se bude podstatně odlišovat od programů všech již existujících politických stran a zároveň bude schopen oslovit podstatnou část voličů. Pokud by signatáři výzvy "Děkujeme, odejděte", je více než pravděpodobné, že by se jednalo o další pravicově-liberální stranu, tedy ODS III. (ODS II. = US). Více politických stran s víceméně stejnými programy rozhodně nemůže zkvalitnit politický systém. Ke zkvalitnění politického systému je nutné lepší fungování všech jeho rozhodujících složek - státních orgánů, politických stran i zájmových sdružení s politickými cíli.

  Jaroslav Štemberk

  Poznámka JČ: Pokud to dobře chápu (nová informace je v češtině vždy na konci věty, jde o ty částky, ne o případ samotný), tak věta '"V listopadu 1999 (viz BL z 2.11. 1999) vyšlo najevo, že v souvislosti s Českou lotynkou způsobil bývalý lidovecký ministr kultury Jindřich Kabát státu škodu ve výši 350 až 500 miliónů Kč." neznamená, že bych trvdil, že případ České lotynky vyšel najevo až v roce 1999. Informace o výši údajně způsobené škody Jindřichem Kabátem byla převzata v ten den z internetových stránek České tiskové kanceláře.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|