pátek 18. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Budoucnost České televize:
 • Nekvalifikovaný zásah českého parlamentu proti ČT 2 a proti regionálním televizním vysílatelům?(Jan Čulík)
 • Návrh koncepce lokálního a regionálního TV vysílání v ČR (Stálá komise PSP pro sdělovací prostředky)
 • Reakce České televize (dokument Dušana Chmelíčka) Neuvěřitelná nevšímavost občanů o své okolí:
 • Krize bydlení pro mladé lidi (Václav Špíka) Česká politika:
 • Ostuda Unie svobody (Petr Jánský)
 • Podnikání vlády (Ivan Hoffman) Odpověď Ferdinandovi:
 • Proč zájem o Kosovo a nezájem o Čečensko (Jiří Jírovec) Naposledy k diskusi věda, Motl, Bůh a Cihelková:
 • Osobní matematika a Bůh (V. Novák)
 • Upřesnění k panu Motlovi (Milan Šmíd)
 • Systematicky proti mě vedete válku, Jane Čulíku (Luboš Motl)
 • Už naposledy: pár poznámek k panu Šmídovi a panu Motlovi (Jan Čulík) Ekologie v ČR:
 • Velkolom Čertovy schody: Studie vlivů na životní prostředí je špatná, shodují se občané, obce i odborníci (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stálá komise PSP pro sdělovací prostředky

  Návrh koncepce lokálního a regionálního TV vysílání v ČR

  Současný stav

  Členové stálé komise PSP pro sdělovací prostředky obdrželi v posledním období několik materiálů, které popisují historii procesu, kterým jsem dospěli do současné situace a obsahují i popis dnešního stavu. Proto je v této pasáži uvedeno pouze několik nejpodstatnějších faktů:

 • lokální vysílání vzniklo živelně jako "obecní televize", která nahradila spíše místní rozhlas, vysílala psané textové informace, později i obraz (videotext ani dnes není zdaleka všude doplňován alespoň minimem obrazu). Rada udělila licenci následně. Dnes je jich zhruba 50. Přitom dle našeho názoru patří takové vysílání z logiky věci spíše do kabelového vysílání

 • regionální TV vysílání navazuje na vysílání na OK 3 v rámci tzv. trhacích časů (toto existovalo dokud vedení ČT nerozhodlo o ukončení regionálního vysílání tohoto typu). Licencí je dnes uděleno cca 15

 • držitelé lokálních i regionálních licencí vysílají (až na 3 vyjímky) v rámci sdílených kmitočtů v "oknech" TV Prima (max. 3 hodiny denně)

  Některé podstatné rysy a nevýhody tohoto stavu :

 • velmi časté nedodržení nebo přímo porušování zákonů - tento problém je možno označit za nejzávažnější.

  Jedná se zejména o:

 • skrytou reklamu

 • procenta reklamních časů

 • neoddělenou reklamu

 • propagaci výrobků ve sponzorovaných pořadech (někdy se celé vysílání či velké bloky ve vysílání odehrávají za úplatu).

 • financování či spolufinancování z veřejných fin. prostředků

  Jen v období 1/98 - 5/99 bylo vedeno 22 správních řízení pro porušování zákona. Přitom tyto počty by jistě byly ještě daleko vyšší - systematičtější kontrola a zjednávání nápravy dosud pochopitelně naráží na technické, finanční a kapacitní možnosti RRTV

 • takřka 100% lokálních vysílatelů pokračuje v činnosti jen díky finančnímu příspěvku obce Držitelé regionálních licencí získávají příspěvky nepravidelně a poněkud odlišnou formou. Důsledkem nesporného významného vlivu obcí na spolufinancování vysílání jsou problémy s nevyvážeností obsahu

 • kvalita vysílání: opakovaně se setkáváme s argumentací o atraktivitě pro diváka v místě, či regionu. Přitom problematická a rozdílná technická i obsahová kvalita vede ve většině případů naopak k poklesu sledovanosti v příslušné čase. Tak je bezesporu pozitivní myšlenka regionálního vysílání a zpravodajství znehodnocována.

  (pozn.: někteří vysílatelé se pyšní častým opakováním jednoho příspěvku - až 14x v jednom týdnu!)

  Možná řešení:

  a.zřídit sdílené kmitočty na ČT 2

 • ČT působí na držitele licencí metodicky

 • ve spolupráci s RRTV (která důsledně dbá na respektování podmínek a dodržování zákona) pak spoluurčuje kvalitu

 • pomáhá podle možností technicky

  b.zvýraznit spolupráci dnešních držitelů licencí s ČT

 • profilovat ČT 2 více jako regionálně zpravodajský kanál

 • změnit statut držitelů licencí na statut nezávislých producentů

 • v rámci požadavku na podporu evropské a domácí produkce stanovit, že ČT bude zajišťovat část zpravodajství a vysílání regionálního charakteru vedle vlastních týmů také prostřednictvím nezávislých producentů

  Přitom spolupráce nezávislých producentů s TV Nova a TV Prima zůstává další možností uplatnění.

  c.kombinace prvků z a) a b)

  další náměty:

 • řešit různě lokální a regionální oblast

 • u lokálních vysílání, kde je vysílán pouze (nebo naprosto většinově) videotext, zvážit např. využití teletextu

  Další závěry:

 • je nezbytně nutné trvat na systematičtějším monitorování a přísném trvání na dodržování zákona včetně sankcí až po odebrání licence.

 • dokud bude existovat systém sdílených kmitočtů s TV Prima, tedy pokud budou lokální a regionální TV vstupovat do vysílání TV Prima, je nutno sjednotit časy vstupu do vysílání v zájmu co největších šancí na vyrovnanost postavení jednotlivých subjektů v rámci duálního systému vysílání 2+2. Sdílení kmitočtů nyní negativně ovlivňuje konkurenceschopnost jednoho ze subjektů, tedy TV Prima.

 • přidělování dalších lok. či reg. licencí, či prodloužení platnosti : velmi pečlivě zvažovat. Dbát na dodržování zákona a stanovených podmínek (reklama, technické standardy, obsahová kvalita, financování)

 • přidělování volných kmitočtů : považujeme za vhodné volnými kmitočty doplnit technické možnosti stávajících plnoformátových již licencovaných subjektů tak, aby se jejich možnost poskytovat plnohodnotnou službu občanům v daném území zlepšila

 • za velice vhodné dále považujeme, aby byla postupně sjednocována doba platnosti licencí na sdílené kmitočty

  leden 2000

  Jiří Vlach

  za prac. skupinu: J. Vlach, M. Kučera, P. Pleva • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|