pátek 25. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Viktor Kožený:
 • Neuvěřitelný ázerbajdžánský ropný podvod v hodnotě půl miliardy dolarů (Fortune) Česká politika:
 • Impuls, ODS, ČSSD (Ivan Hoffman)
 • Suverenita a dodávky do Íránu (Ivan Hoffman) Česká televize:
 • Pořad Fakta měl interní policejní videozáznam oficiálně z policejního ředitelství (Marek Vítek, ČT) Reakce:
 • Karlu Koecherovi: připomínka filosofů Vídeňského kruhu je případná (Jaroslav Štemberk) Demokracie:
 • Zdravotnictví nám ukradli lékaři, fyziku si uzurpují fyzikové (Jan Kyncl) Demokracie, věda a náboženství:
 • Sdělovací prostředníky (Václav Pinkava) Oznámení:
 • E Area: Prezentace architektonické vize pro Prahu v Londýně (České Centrum, Londýn)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Sdělovací prostředníky

  Václav Pinkava

  Mily pane Nováku,

  Na závěr Vašeho zajímavého článku je cosi jako osobní dovětek na mou adresu, tak si dovoluji reagovat.

  Podle hesla "chytrému napověz, hlopému dolož", bych uvítal aby mi někdo doložil, co bylo nevědecké na mém příspěvku do debaty, kde jsem upozornil na lapsus v argumentaci pana Motla na adresu Dany Cihelkové v tom 'detailu' ohledně evoluční teorie. Ta praví prostou (a Occamově břitvě naprosto vyhovující, bezvadně tautologickou thesi), že dědičné vlastnosti se šíří do dalších pokolení na zakladě úspěchu se dědičně šířit (!), a ne na základě toho, zda jsou pro daného jedince, či pro druh 'vyhodné'. Krk žirafy se nevyvinul, jak tvrdil před panem Darwinem pan Lamarck, protože by to bylo pro žirafu užitečné, aby žirafa dosáhla výš na listí, ale proto, že pokud dosáhla žirafa s delším krkem výš, bylo to pro její reproduktivní úspěch užitečné. V tom je sice subtilní, ale natolik podstatný rozdíl, že ty neméně subtilní rozdíly mezi interpretací fyziky z úst laika a odborníka není vhodné napadat tak nevybíravým způsobem a v tom samém článku udělat botu. O to šlo, o nepatřičné sebevědomí.

  Reakce pana Motla byla důrazná v lecčems vtipná, ale ještě důrazněji vedle, než předtím. Sám uznal, že jsem se chytil snad toho jediného, čeho jsem mohl, a to uznávám i já. Byl to ukázkový lapsus mimo jeho obor, a o to víc je zarážející, že jej pan Motl s čistým štítem neuznal. Navíc jsme se dozvěděli jeho velmi vědecký názor, že vynález mého dědy jak leštit lahvové sklo (směsicí kyseliny fluorovodíkové chlorovodíkové a čert ví čeho ještě, časově a teplotně tak a tak) je podvod na spotřebiteli ukazující na morální úpadek naší rodiny.

  Nadsázku a osobitý humor beru. Ale exaktní vědec by 'zvážil', že olovnatý křišťál se pozná na potěžkání, a nelze jej padělat pouhým leskem, a nedopuštěl by se další logické chyby. I z vědce se stane potrefená husa. Potěžkáme-li dutým předmětem, který vydává přílišný hluk může to být leckdy objevné :-).

  Nejpikantnější však bylo, že pan Motl si zabrouzdal internetem stylem Veni Vidi Vici, a poukázal na latinský citát, jehož původ byl mimo jeho pochybnost mimo naší rodinu, neboť jej použil nějaký Jan Křesadlo v jedné povídce. (Pan Motl mi však tuto hráčskou chybu férově uznal, mimo BL, všechna čest, a upravenou versi svého článku vystavil zde :-).

  Ještě jednou zopakuji svůj blábol, že svá tvrzení má člověk zkusit obhájit seriózně (with intellectual honesty) v zájmu vědy a nás všech, ne kličkovat v zájmu ochrany osobní ješitnosti. Minimálně si přiznejme, že v dnešní, čím dál tím víc specialisované vědě se každý vystavuje nebezpečí, že bude vědět víc a víc o menším a užším okruhu, ad absurdum vše o ničem, a potřebujeme vést dialog jeden s druhým, abychom nepřestali žít jako lidé. Robert Heinlein v jedné knížce uvedl, že specialisace je typická vlastnost hmyzu. Ale budiž, ať se alespoň vědecký švec drží svého kopyta důsledně, pokud mu tak vadí, že se někdy lidsky a veřejně zmýlil. No a, co? Tak mu to někdo vysvětlí, on se poučí, a jdeme dál. Nebo se bojovně ohradí nevybíravým zpusobem a zjistíme, že tvrdá věda je tvrdá jen proto, že v ní pracují paličáci ?

  Ve svém dřívejším článku píšete. Existují vědy exaktní, které pracují s exaktními "tvrdými" a ověřitelnými daty, hypotézami a teoriemi (třeba fyzika, astronomie nebo chemie) a vědy, které snad jsou také vědami, ale více se blíží umění (historie, muzikologie a spousta dalších). S tím naprosto souhlasím. Zbývá se zeptat, kam patří disciplina zvaná logika ?

  Co Vás tak dojalo na tom, co jsem psal, že pochybujete o mém vědeckém směrování? Není to ta Vaše a priori kategorizace lidí do dvou skupin - intelektuálů a tvrdých racionálních vědců? Budiž. Považujme tedy přírodní vědy, které jsem vystudoval, za pavědy, a informatiku, která mne živí za blábol. Ale snad jste si všimnul, že alespoň já jsem se zdržel úsudků o fyzice a náročnější matematice než je 1+1, protože si nenamlouvám, že bych na to stačil. Kdo se hravě pustil do evoluční biologie a ani si svůj omyl (dodnes?) nepřipustil ? Věda stojí na ověřitelnosti teorií, a ověřitelnost stojí na logice, nebo ne?

  Snad bychom se shodli, že logika je dostatečně zásadní vědecký obor. V logice však platí jedno pravidlo, které jistě znáte, a i k roli vědy v lidském živote lze logicky podotknout, že je rozdíl mezi pojmy "nutná" a "dostačující" Bez vědy se k novým informacím nedostaneme, ale věda nám nestačí k tomu vzájemnému sdělování, i přes ten nejskvělejší mobilní telefon.

  Musíme si být ochotni naslouchat, a mít tak často skloňovanou společnou řeč.

  To samotné vysvětlování, to přece není tvrdá věda, čili je to zatracené umění, nebo ne? Je li sdělitelnost 'tvrdé' vědy závislá na něčem tak měkkém jako jsou psychologie člověka a nuance jazyka, logicky vyplývá, že množina obou není tvrdá věda v tom smyslu, že "pouze věda přináší nové informace". Informovat znamená dosáhnout informačního přenosu a neopovrhovat druhou stranou předem. "Já vím své, a Vy byste to nepochopil" - to není vhodný princip komunikace.

  Nějak se zapomíná na to přenášení - a přenos informací, to je zase můj obor, kde se cítím pevnější v kramflecích. Způsoby přenosu, neboli srozumitelnost a akceptovatelnost zprávy je klíčovou záležitostí, nejen hodnotnost obsahu.

  Není asi náhodou, že jak v informatice, tak v diplomacii používáme slovo protokol. Ke sdělování čehokoliv druhému člověku patří zdvořilost, bohužel i preambule o tom, jak je sdělující způsobilý o tématu X hovořit. Jde samozřejmě o obsah. Ale ke komunikaci patří i čestná snaha odesílatele přesvědčit se, že byl zaznamenán, zaměřen, vyslyšen a (pokud možno) pochopen.

  Zkrátka, nepřu se s nikým, že zpráva nemusí mít hodnotný obsah aby 'stála za řeč'. Jistě se nemáme zatěžovat byť perfektně vyjádřenými bláboly - (Klidně se vykašlete na to, číst o něco dál, pokud toto platí zde, a jste si už naprosto jist).

  Nelíbí se mi způsoby, jakým se 'moderní' lidé zuřivě hádají a ponižují navzájem kvůli odlišným názorům, dodnes, bez jakéhokoli znatelného pokroku k 'dospělosti lidstva'. Děje se to, věda, nevěda. Žádný pokrok v lidech samotných, (evoluce je přece jenom pomalá) ale pouze v našem teorizování, modelování počítání a zapřahování externího světa do našich služeb. Věda sice umožňuje kazateli hlásat fundamentalismus přes satelit, ale to je pokrok?

  Přitom neupírám nikomu právo se vyjadřovat o věcech pro něj zásadních, na 'téma X' , Raději poskytněme nerozhodným kolemstojícím i opačný názor ke srovnání, a doufejme, že nepodlehnou různým ismům.

  Informační demokracie, ne-efektivní, ne-úsporná, je však nejméně nebezpečná forma správy věcí lidských.

  Ja ani Vám samozřejmě neupírám nárok trivializovat a účelově zkreslovat mé ilustrativní upozornění, že 1+1=2 sice platí, ale v binární soustavě by se to samé psalo 1+1=10, takže přenositelnost myšlenky závisí minimálně na přenosovém protokolu, a formě podání, i v případě, že obě strany umí počítat. Záleží totiž i na kontextu úvahy. Za nevědecký blábol si v matematice považujme 1+1=3, ale v reproduktivní biologii platí svým způsobem 1+1=n, a někteří umějí početná početí lépe než počty :-)

  Hlavně setrvejme u slovních přestřelek, a ne skutečných. Právě proto, že díky pokroku ve vědě máme možnost i na dálku sdělit nepříjemnou finální informaci - heč, nečekaně umíráš, ty vole! Lze ovšem i napadnout 'jen' reputaci a důvěryhodnost, ovšem co se rozdává, to se vrací. Kdo plive nemístně do oblak, sám se poplive...

  Slabinou věd exaktních je, že přehlížejí (pa)vědy humanitní, a zapomínají, že právě padouchové a megalomani financuji vědu až příliš často, přičemž prostředky jim k tomu dává politická moc. Takový akcelerátor elementárních částic za 6 miliard dolarů se v Kalifornii neuskuteční proto, abychom lépe rozuměli vesmíru, ale protože to 'někdo' v nějakém Pentagonu bude doufat nějak nevkusně využít. Třeba to bude dobré 'jen' k vesmírnému pohonu dálkových kamiónů, nebo k rozdrcení nějakého asteroidu, který se na nás bude řítit. Ale pokud ty peníze dali dohromady řadoví spotřebitelé, tím, že utráceli na blbostech, a část odvedli vládě na daních, pak je na vědcích aby neopovrhovali těmi laiky příliš okatě.

  Ignorovat 'pavědy' typu psychologie nebo politika, nebo žurnalistika, ekonomie a filosofie, znamená vyloučit ze hry otázky aplikace vědeckých poznatků v praxi, a nechat v lidských rukou účinnější prostředky ke vlastní zkáze. Dávat dítěti do rukou zbraň neobhájíte tím, že zbraň je sama o sobě neškodná. Dítěti dlužíme i jiné vzdělání, než kde se to mačká.

  Jinak je lidstvo jeden velký psychopat, který se vyznačuje tím, že co dělat umí a ví nekontroluje tím co by dělat měl.

  Einstein toho řekl hodně mimo vědu, například, "Nevím jakými zbraněmi se bude vést třetí světové válka, ale v té čtvrté si vystačíme se šutry a klacky." Na to navazuje, co si notují děti v anglických školách "Sticks and stones may hurt my bones, but words will never hurt me" - klacky a kameny mi poraní kosti, ale slova mi nikdy neublíží.

  Láry fáry. I slova člověka zabolí, pokud jsou zbytečně ostrá a nevybíravě 'na tělo', jako useknutá brokovnice.

  Pokud jsem se tohoto dopustil samoúčelně, hluboce se omlouvám, a doufám, že není pozdě navázat skutečný dialog.

   

  Václav Pinkava

   

  P.S. Tuším, jak jste to myslel s těmi narážkami na znalosti Shakespeara mezi intelektuály, ale na obranu BL musím říct, že to není médium zvláště intelektuálské podle této definice, neboť mne nikdo zatím nekritizoval za záměrně okatě 'nepřesný citát' z Hamleta (Act III Scene I) v nedávném článku - konvenční je dnes formulace "the proud man's contumely". Zda je tento dnes akceptovaný citát vlastně omyl, o tom lze 'vědecky' vést diskusi, stejně jako o jiných historických otázkách, jen a jen podle nepřímých důkazů.

  A pouze pokud si povšimneme, že nám něco nesedí proti etablovaným názorům, a zachováme si soudnost a otevřenou mysl můžeme posunout hranice vědy i pavědy.

  Zájemcům o nevědecká témata, jako je Shakespeare nabízím odkaz na vysvětlenou - a těm, kteří se zabývají i takovou nevědeckou a ne-exaktní řečí, jako je angličtina, něco bez překladu, na závěr, převzato od neznámého autora:

  Oh can you tell me, what makes the Sun shine?
  and can you tell me, what makes the grass green?
  and can you tell me, what makes the sky blue?
  and can you tell me, why do you love me?

  Nuclear fusion makes the Sun shine,
  Chlorophyll plasma makes the grass green
  Tyndall and Raleigh's internal refraction principle makes the sky blue
  and testosterone hormone makes me love you.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|