úterý 7. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky, Impuls 99 a Děkujeme, odejděte:
 • Smějí novináři vstupovat aktivně do politiky? Jak je tomu v Británii? (Jan Čulík) Literární noviny:
 • Týden ve světě (Jan Čulík) Politika mimo české hlavní město:
 • Existuje mimopražská politika? (Rozhovor s JČ pro Noviny Zlínsko, Daniela Macháčková)
 • Zlín: Existuje mimopražská politika ? (Jiří Bakala)
 • Zlínské grémium a budoucnost Zlína (Jiří Bakala)
 • Zlín jako hlavní město regionu: e-Europe; e-Zlín (Jiří Bakala) Internet:
 • Chtějí Američani připravit nové zákony na chytání hackerů, nebo omezit demokracii na internetu? (Štěpán Kotrba) České podnikatelství:
 • Srbské uniformy pro NATO (Ivan Hoffman)
 • Účtenky (Ivan Hoffman) Ještě k bytové otázce:
 • Bytová otázka: daně se platit musí (Jindřich Pařík)
 • Ještě jednou: Jak se domoci bytu? (Petr Novotný)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Existuje mimopražská politika?

  (Rozhovor pro Noviny Zlínsko s vydavatelem BL vedla Daniela Macháčková)

  Koncem loňského roku se na  knihkupeckých pultech objevila první část knižního výboru nejlepších příspěvků z Britských listů s názvem ... jak Češi myslí. Na květen tohoto roku chystá Jan Čulík druhý svazek tohoto výboru. Zastihli jsme ho při jedné z jeho autogramiád a udělali jsme s ním rozhovor, který vám nyní nabízíme.

  Existuje mimopražská politika?

 • Je vůbec v rámci republiky nějak mediálně vnímána odlišnost průmyslového Zlína s podnikatelskou tradicí od ostatních částí republiky? Je nějaký rozdíl v pohledu "zevnitř" republiky a toho vnějšího? Pokud by měl člověk spoléhat při pohledu zvenčí (Jan Čulík žije od roku 1978 ve skotském Glasgow - pozn. aut.) na ústřední české sdělovací prostředky, dospěl by víceméně k názoru, že mimopražská politika v podstatě neexistuje. V souvislosti s dosavadní centralizovanou formou české státní správy dávají totiž, jak se mi zdá, celostátní sdělovací prostředky přednost zájmu o dosti neplodné hašteření pražských politiků ve stylu: "Klaus řekl toto, a Zeman to dementoval." Jenže to není odpovědné politické zpravodajství - skutečný život země to pomíjí.

  Internetová stránka by přilákala turisty

  V tomto kontextu lze ze zahraničí jen velmi obtížně rozlišit specifika Zlína, i když je zjevné, že vzhledem k jeho pozoruhodné baťovské tradici by měla být velmi zajímavá. Potíž je v tom, že pokud lidé z trochu vzdálenějších zemí západní Evropy (mimo její německy mluvicí oblast) o České republice vůbec něco vědí, většinou ji ztotožňují s Prahou, kam také směřují skoro všichni turisté.

  V tomto smyslu je škoda, jak relativně zanedbaný je mezinárodní turistický marketing českého a moravského venkova včetně měst, jako je Zlín. Morava je přece tak krásná, že by se o  tom mělo ve světě víc vědět!

  Jde o zdánlivé maličkosti, které by však bezpochyby mohly docela podstatně pomoci místní ekonomice.

  V minulých dnech jsem hledal cosi na internetu o Rakousku a zjistil jsem, že tam má každé menší město nejen svou turistickou prezentaci v angličtině, tedy co je v daném městě zajímavého ke zhlédnutí, ale i podrobný jmenný adresář možností místního ubytování v privátu i penzionech - takže odkudkoli ze zahraničí může člověk zatelefonovat, zafaxovat či zaemailovat a rovnou si zamluvit ubytování.

  Systematická mezinárodní prezentace toho, co má Zlínsko zajímavého, na případné internetové stránce, by myslím postupem času pomohla zlikvidovat bílá místa v povědomí Západoevropanů o Moravě. Zároveň by podstatně pomohla místní ekonomice, čemuž by však muselo předcházet aspoň drobné zlepšení místní infrastruktury, vytvoření systematičtějších tematických programů pro západní turisty (Holanďané například, jak se ukazuje, jezdí velmi nadšeně do Čech na týdenní houbařské zájezdy a rádi přitom bydlí na venkově u Čechů v privátu, aby poznali, jak se u nás žije!). Mrzí mě, že skoro všichni turisti jezdí do Prahy a jinak do krásné české a moravské země paty skoro nevytáhnou.

  Z menších měst se budou rekrutovat politici budoucnosti?

 • Již řadu měsíců se v českém Parlamentu diskutují nové a nové varianty nového územně-správního uspořádání České republiky. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

  Česká politika byla dosud příliš centralistická. Soustředěnost sdělovacích prostředků na Prahu a na neplodné hašteření osob v  takzvané "vysoké politice" vedlo, jak se zdá, do značné míry k  odcizení většiny lidí žijících mimo Prahu. Přitom právě v nich je obrovský potenciál pro novou politiku menších měst a venkova.

  Zdá se mi, že na venkově či v menších městech, jako je Zlín, by se našlo mnoho tzv. "čerstvé krve" - lidí čestných, pracovitých a  schopných, kteří by mohli novými myšlenkami podstatným způsobem oživit českou politickou scénu. Lidé z těchto oblastí mají v  České republice mnoho společných zájmů. Zatím vlastně nevznikla efektivnější politická strana, která by mohla Nepražáky zastupovat. Mám pocit, že je to potenciál, který zůstává nevyužit. Otázka ovšem je, zda by pragocentrické sdělovací prostředky pustily takové nové lidi k mikrofonům, do novin a na televizní obrazovku.

  Psali jsme na toto téma opakovaně v  internetovém kulturněpolitickém deníku Britské listy (http://www.britskelisty.cz), kterou vydávám z Británie a na jejíž tvorbě se podílí celá řada přispěvatelů z mnoha částí České republiky. V knižním výboru z Britských listů ... jak Češi myslí, který vyšel loni v chomutovském nakladatelství Milenium, se touto tematikou zabývá komentátor Andrew Stroehlein.

  Proč máme jezdit na úřady až do Brna?

  Pro menší města, jako je Zlín, je bezpochyby terno, že se mají nyní stát regionálními centry. Pro mnoho lidí to bude znamenat úlevu. Kolik jsem už dostal dopisů, jak třeba lidi z Jihlavy musejí prý dosud nesmyslně dojíždět pro balíky ze zahraničí až na  celní poštu do Brna!

  To je ovšem důsledek velmi špatně fungující státní správy a služeb. Nikdo by pro žádné balíky ani na jednání s úřady neměl být nucen kamkoli jezdit, ať už je regionální centrum kdekoli.

  V západoevropských zemích probíhá už léta, ne-li desetiletí, veškeré jednání občana s úřady buď poštou, anebo v  poslední době výlučně telefonicky, případně prostřednictvím internetu. Poslední dobou zvlášť banky a pojišťovny přecházejí na  služby poskytované jen telefonicky, takže ani do spořitelny nemusíte jít pro peníze.

  Představa, že bych musel stát někde celý den frontu na podání daňového přiznání nebo na přihlášení či pojištění nového automobilu, je absurdní. Tedy lidé, kteří mají te' radost, že města jako Jihlava či Zlín budou nyní vlastními centry a nebude už nutno jezdit s každou prkotinou na úřad do Brna, si svými postoji stěžují spíše na absurdní neefektivnost, aroganci a byrokracii české státní správy.

  Decentralizace státní správy je v každém případě správná věc, protože v demokracii mají mít lidé právo na různých místech přímo tam rozhodovat o vlastním osudu. Vyskytly se však názory, že nově vytvořené regionální uspořádání nutně neodpovídá struktuře, jakou požaduje Evropská unie, protože jsou nově vytvořené kraje příliš malé.

  "Pražáci jsou samá fligna!"

 • Existuje odlišnost mezi pohraničními kraji České republiky a  jejím centrem v oblasti politiky, kultury, médií a ekonomiky? Pokud ano, tak v čem se projevuje nejvýrazněji?

  Jaroslav Hutka míval ve zvyku na svých koncertech poznamenávat (nebo to byla součást nějaké jeho písně?), že "Pražáci jsou samá fligna". Bráním se stereotypním úsudkům, ale možná na tom něco trochu bude. Praha jako mocenské i ekonomické centrum České republiky je ohniskem, kde se soustřeďuje nejvýraznější úsilí Čechů ve všech oblastech. Konkurence je velmi intenzivní, přitom je Praha relativně malá a všichni se tam znají - jak to jen říci diplomaticky? Míra podvodnosti je tam, jak se zdá, v důsledku veškeré té intenzity větší.

  Nemám to podloženo žádným sociologickým průzkumem, a tak mě může kdokoli lehce obvinit, že tvrdím nesmysly. Ale z namátkových e-mailů přicházejících z menších míst ČR mám trochu pocit, že tam pracuje víc lidí v zájmu dobrých věcí, aniž by nutně očekávali velkou kariéru a pochvaly. Někdy je - právem - možná trochu mrzí, že co je na  východ od Kolína, už sebestředné pražské sdělovací prostředky v podstatě vůbec nezajímá. Tak se velká část republiky vlastně rozvíjí bez zájmu ústředních českých médií: Ta se zajímají o to, co kdy řekl proti Zemanovi Klaus a proti Klausovi Zeman.

  Bude Zlín jednou integračním městem pěti států?

 • Jakou roli by měly hrát pohraniční regiony typu Zlínska v rámci rozvinuté země, jíž snad jednou budeme?

  Významnou budoucnost by měly mít po vstupu ČR do EU euroregiony a  potom také - vidím to na příkladech ze západní Evropy - hospodářská a správní spolupráce regionů v nejrůznějších částech EU, které mají obdobné kulturní, politické a ekonomické podmínky.

  Nevím, zda se dá Zlínsko charakterizovat jako "okrajový" region - při pohledu na mapu je to velmi zajímavá oblast na půli cesty mezi Čechami, Slovenskem, Polskem, Rakouskem a Maďarskem. Vždycky taky na Moravě zjišťuji, že lidé projevují větší citlivost vůči kulturním odlišnostem jiných lidí - možná proto, že jsou blíže rozhraní jiných kultur než Pražáci, kteří jsou posedlí sami sebou.

  Město Zlín samo by se snad v budoucnosti mohlo stát integračním bodem pro politické i hospodářské iniciativy všech výše jmenovaných zemí. Na mezinárodní konference přece jezdí lidé nejraději tam, kde to mají všichni nejblíž, zejména - pokud je to v příjemném prostředí. Proč by se někdy v budoucnu nemohly stát Zlín a jeho okolí pro výše vyjmenované státy jakýmsi zámkem Rambouillet - místem, kde by se konaly konference interesovaných představitelů nejrůznějších oborů z nejbližších středoevropských zemí? Nezbytnou podmínkou je ovšem radikální zlepšení dopravní infrastruktury. To, že do Zlína dosud nevede žádná pořádná silnice, je skandální a bezpochyby to výrazně ochromuje místní hospodářský rozvoj.

  Připravila Daniela Macháčková • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|