středa 8. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Nedělní "Pravé poledne" ČT bylo mimořádně znepokojující:
 • Nekompetence Ivana Langera: neví, že daně jsou procentuální a televizní poplatek fixní? (pozorovatel)
 • Ostraváci, prosím, odvolte příště Ivana Langera z politiky! (Petr Jánský) Politika a společnost:
 • O významu konzervatismu a morálky v dnešním světě Vztah IPB k zákonům a k zákazníkům:
 • Jsem znepokojena, že napadáte IPB (Barbora Tachecí, mluvčí IPB)
 • Milá paní Tachecí, to snad nemyslíte vážně (Jan Čulík) Česká politika:
 • Divná stávka (Ivan Hoffman)
 • Házení vajíček na Albrightovou (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Údajný rasismus: Jděte nám vzorem, anebo nám se svým moralizováním dejte pokoj, Jane Čulíku (Josef Pospíšil)
 • Účtenky (Vladimír Henzlík)
 • Účtenky (Petr Němec)
 • Ad: Chaos versus bulvár: Špatná čeština Jana Čulíka i českých televizí (Lubomír Ptáček)
 • Zesměšňujete se svým hyperkritickým postojem vůči ČT, Jane Čulíku (R. Janšík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zesměšňujete se svým hyperkritickým postojem vůči ČT, Jane Čulíku

  Re: Chaos versus bulvár

  R. Janšík

  Vážený pane Čulíku,

  přečetl jsem si výše uvedený článek a mám k jeho obsahu dvě poznámky.

  Váš hyperkritický postoj k ČT začínáte přehánět a dostáváte se do pozice, kdy popíráte sám sebe a svoji novinářskou profesionalitu a navíc se zesměšňujete.

  Pokud chce skupina poslanců ustavit parlamentní vyšetřovací komisi, tak je to standartni věc a nikoliv, jak píšete, "či co". A že vůbec nevíte, o co šlo, je váš problém a ostuda. Občané jsou průběžně informováni a pochopili, že zájem p. Grégra a p. Klause i jeho milostpaní je v rozporu se zájmy tohoto státu a jeho občanů. Proč tomu tak je, vidí všichni myslící a normálně uvažující lidé.

  Co se týče zdanění přístrojů a medií pro kopírování, je právě TV nova ukázkovým příkladem manipulace. Již podruhé v tomto týdnu dala Nova prostor p. Bendovi, který vykládal úplné nesmysly o tom, jak všichni budou trpět za pár lumpů, kteří kopírují pirátsky video a audionahrávky. Velký váš omyl a nesmírná ostuda padá na Vaši hlavu, pane Čulíku, jak neomluvitelně si pletete informace o pirátském kopírování s problematikou zpoplatnění pořízení jakékoliv kopie díla chráněného autorským zákonem! I pro soukromou potřebu! Mimochom, pro vaši informaci vám sdělím sladké tajemství: video a audiokazety jsou pro účely autorského zákona již delší dobu zpoplatněny a autoři a výkonní umělci dostávají přes příslušné organizace, které jejich práva zastupují, svůj podíl z vybraných poplatků. Vy také vydáváte knihy a články, které jsou tímto zákonem chráněny, ovšem zdá se, že jste nepochopil, k čemu ten zákon je. Protože a jelož tady vůbec nejde o pirátské kopírování, to je trestným činem i v Británii.

  Je mi líto, ale prokázal jste svou nekompetentnost, a proto radši uděláte lépe, když budete mluvit do věcí, kterým prokazatelně rozumíte a o kterých jako žurnalista profesionál se necháte kompetentními lidmi alespoň esenciálně informovat. Jinak jste mimo mísu, že.

  S úctou,

  R. Janšík

  Poznámka JČ: Obávám se, že pan Janšík dost dobře nepochopil, oč šlo ve zmíněném článku, hodnotícím čtvrteční večerní zpravodajství ČT a televize Nova.

  Kritika, obsažená v tomto mém článku, byla metakritikou: zabývala se nikoliv podstatou věcí, o nichž se hovořilo ve vysílání České televize a televize Nova, ale způsobem, jímž tyto televizní stanice o skutečnostech referovaly. To je podstatný rozdíl.

  Aby bylo jasno: v žádném případě jsem nehodnotil ani kladně, ani záporně, zda mají či nemají poslanci českého parlamentu zahajovat nějaké vyšetřování. Hodnotil jsem, a to je velmi důležité, že způsob, jímž informovala o zahajování tohoto vyšetřování Česká televize, byl nekompetentní a chaotický , takže z něho divák získal informace, které potřeboval, jen s nejvyšším úsilím. Tím selhala Česká televize ve svém poslání poskytovat české veřejnosti jasnou a kritickou analýzu české veřejné scény.

  Čeští občané jsou možná o situaci či o poslaneckých iniciativách informováni průběžně, třeba i z jiných zdrojů. To však Českou televizi nijak neomlouvá a nedává jí to právo poskytovat veřejnosti nekvalitní informační službu. Bez ohledu na to, zda je či není divák ČT informován odjinud, je základním novinářským pravidlem , že zpravodajský šot musí v kostce obsahovat veškeré nejdůležitější informace o záležitosti od jejího samotného začátku, to znamená, že i kdyby ten večer přijel divák Událostí z Antarktidy, má právo očekávat, že bude jasně a uceleně informován o veškerých aktuálních politických záležitostech v jejich průběhu, včetně stručného shrnutí jejich historie. To je neoddiskutovatelný fakt a potvrdí vám ho v Evropě či v Americe každý dobrý novinář.

  Podobně i moje poznámky na adresu reportáže v televizi Nova o nově navrhovaném zdaňování nosičů video a audiozáznamů se netýkaly v první řadě podstaty tohoto návrhu, ale způsobu, jak o něm informovala televize Nova - zmateně, neobjektivně a nedostatečně.

  Jen ale na okraj: hovoříme-li už o podstatě obou záležitostí, nikoliv jen o jejich prezentaci oběma televizemi, je nutno k dopisu pana Janšíka podotknout ještě toto:

  Nevím, co myslí tím, že "Pokud chce skupina poslanců ustavit parlamentní vyšetřovací komisi, tak je to standartni věc..." Má-li pan Janšík na mysli, že pokud se na něčem usnese parlament, je nutno to přijímat jako hotovou záležitost a nikdo to nesmí zpochybňovat ani o tom diskutovat, samozřejmě nemá pravdu. I parlament může přijmout hloupá rozhodnutí či hloupé zákony. Právě proto má probíhat ve společnosti široká debata, na jejímž základě se zjistí, zda někdo učinil pošetilé rozhodnutí. - Opakuji, tímto nemám vůbec v úmyslu jakkoliv zpochybňovat či naopak chválit inkriminované rozhodnutí českých poslanců.

  Nemyslím, že si pletu pirátské rozmnožování kazet ve velkém měřítku s domácím kopírováním kazet pro vlastní potřebu. I když si půjčíte od kamaráda cédéčko a přehrajete si ho na kazetu, i to je krádež, bez ohledu na to, co o tom říká český zákon. Jinak se mi líbí, jak pan Janšík ovládá český jazyk, zejména kdy píše např o "zpoplatnění pořízení". - Kromě toho, hromadné pirátské kopírování nahrávek je celosvětově tak silně rozšířeno, že se ve veřejných diskusích mnoha zemí nezřídka uvažuje o tom, zda by nebylo vhodné zavést na prodej čistých nosičů nějakou daň, aby byli majitelé autorských děl alespoň plošně odškodněni za nesporné krádeže jejich majetku, k nimž dochází ve velkém měřítku. I pirátské rozmnožování nahrávek ve velkém měřítku a úvahy o potřebě zavést daň z nosičů bývají tedy v mnohých zemích spojovány.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|