středa 8. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Nedělní "Pravé poledne" ČT bylo mimořádně znepokojující:
 • Nekompetence Ivana Langera: neví, že daně jsou procentuální a televizní poplatek fixní? (pozorovatel)
 • Ostraváci, prosím, odvolte příště Ivana Langera z politiky! (Petr Jánský) Politika a společnost:
 • O významu konzervatismu a morálky v dnešním světě Vztah IPB k zákonům a k zákazníkům:
 • Jsem znepokojena, že napadáte IPB (Barbora Tachecí, mluvčí IPB)
 • Milá paní Tachecí, to snad nemyslíte vážně (Jan Čulík) Česká politika:
 • Divná stávka (Ivan Hoffman)
 • Házení vajíček na Albrightovou (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Údajný rasismus: Jděte nám vzorem, anebo nám se svým moralizováním dejte pokoj, Jane Čulíku (Josef Pospíšil)
 • Účtenky (Vladimír Henzlík)
 • Účtenky (Petr Němec)
 • Ad: Chaos versus bulvár: Špatná čeština Jana Čulíka i českých televizí (Lubomír Ptáček)
 • Zesměšňujete se svým hyperkritickým postojem vůči ČT, Jane Čulíku (R. Janšík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Zde je adresa Britských listů.

 • Andrew Stroehlein rediguje kulturně politický týdeník Central Europe Review.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.


 • Upozornění autorům: Prosím, posílejte pokud možno své příspěvky do BL uložené ve formátu html. Díky. JČ

  Co je nového v České republice

 • Potíže s e-mailovou adresou BL vyřešeny. Prosím, posílejte svou poštu znovu na normální adresu BL zde. A co víc, podařilo se mi zachránit všechny e-maily čtenářů, došlé od pátku, přestože jsem původně myslel, že jsou ztraceny. JČ

 • Jestlipak by to tak Masaryk chtěl... (Svoboda projevu je nedělitelná.) Pět demonstrantů bylo zadrženo při odhalování sochy TGM v Praze "pro narušování slavnostního shromáždění". Skupina mladých lidí během odhalování pomníku rozvinula čtyři transparenty s nápisem "Ne Masaryk, ale Lenin" a jeden transparent s textem "Stop diktátu USA". Osoby zadržené policií se hlásí ke Komunistickému svazu mládeže a Socialistické organizaci pracujících. Skupinka pěti mladíků byla po vyslechnutí na místní policejní služebně propuštěna. Jména zadržených ale policie oznámí obvodnímu úřadu, aby s nimi zahájil řízení pro přestupek, kterého se údajně dopustili narušením slavnostního shromáždění. "Budou oznámeni na obvodní úřad pro přestupek proti právu shromažďovacímu, protože si tam víceméně udělali svoji demonstraci," vysvětlil policejní důstojník.

 • Poslanecká sněmovna přerušila do středečního odpoledne jednání o vládním návrhu zákona o zákazu dodávek pro íránskou jadernou elektrárnu Búšehr z a.s. ZVVZ Milevsko. Poslanci podali k předloze množství pozměňovacích návrhů, které mění např. poskytnutí kompenzací firmě. Nový zákon jednoznačně zakazuje v souvislosti s elektrárnou Búšehr Íránu českým výrobcům vyvážet zboží, poskytovat služby, dokumentaci nebo informace. Porušení zákona by mohlo být ministerstvem financí sankcionováno pokutou až 20 miliónů korun a propadnutím zboží. Není zcela jasné proč platí tento přísný zákaz - kromě toho, že to Albrightová chce.

 • Madeleine Albrightová ostře kritizovala Slobodana Miloševiče a poděkovala ČR za zrušení dodávek do Íránu. Jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče Albrightová dopoledne nazvala zločincem a zdůraznila, že se mezinárodní společenství snaží vyvolat v Srbsku demokratické změny a odstranit bělehradský režim, který podporuje konfrontační politiku mezi Srby a Albánci v jugoslávské provincii Kosovo. Dodala, že bude nutné, aby se proti Miloševičovi spojila srbská opozice i nezávislá média. České vládě poděkovala za zrušení dodávek do Íránu. "Vím, že to bylo těžké rozhodnutí," řekla Albrightová a dodala, že prý toto rozhodnutí české vlády "posílí postavení ČR jako velmi silného partnera Spojených států". (Cha! Kdo v Americe o nějaké ČR kdy vůbec slyšel?)

 • Podle Albrightové by měl být uzavřen spor o TV Nova. Při jednání s premiérem Milošem Zemanem a s Janem Kavanem, vyjádřila pro to, aby byl již uzavřen spor o televizi Nova. "Mimosoudní cestu (vyřešení sporu o Novu) vidíme stále jako nejlepší," řekl mluvčí ministerstva zahraničí Aleš Pospíšil.

 • Inspektorka Albrightová také kontrolovala Českou národní banku. Na schůzce s guvernérem České národní banky Josefem Tošovským mluvila o to, že je nutné, aby byly české finanční instituce a jejich operace průhledné, a že je třeba vytvářet dobré podmínky pro zahraniční investory, zejména ze zemí NATO.

 • Americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová v Praze zopakovala, že v budoucnu v České republice nehodlá kandidovat na prezidentskou funkci.

 • Globální svět jinde a kafkovský svět v Čechách. Kdosi dostal za práci provedenou pro zahraniční firmu drobný honorář, cca ve výši 2000 Kč. Částka mu byla poukázána ze zahraničí na konto v IPB. A co udělala IPB? Poslala mu tento jasný a srozumitelný text:

  Vážený kliente,

  pokud je u této úhrady ze zahraničí dle Opatření ČNB č. 312/1996 Sb. uveden platební titul 199, prosíme Vás, abyste na tuto naši žádost splnil svoji povinnost a neprodleně sdělil své pobočce odpovídající účel úhrady na formuláři "Oznámení změny údajů o úhradě ze zahraničí", který od ní obdržíte na vyžádání, popřípadě předložil též devizové povolení a tiskopis o oznamovací povinnosti (pouze v případech stanovených devizovým zákonem č. 219/1995 Sb. a vyhl. č. 261/1995 Sb.)

  Lidi se v České republice tahají na úřad při každé sebemenší příležitosti. Je to jistě ekonomicky velmi efektivní, chtít po nich neustále vyplňovat formuláře. Nejtristnější na celé záležitosti ale je, že se IPB dřevěným jazykem neumí vyjádřit. Svému zákazníkovi nesdělila, o co jde. Proč to nemůže říct dvěma větami jasně?

  Bylo by velmi dobře, kdyby IPB celou záležitost vysvětlila a ještě lépe, aby tuto nesmyslnou proceduru zrušila a neobtěžovala zákazníky zbytečnou byrokracií. - Poněkud nepřesvědčivě se k tomuto problému v dnešních BL vyjadřuje Barbora Tachecí, ředitelke IPB pro komunikaci se zákazníky.

 • Umberto Eco. Když k  důležitému článku z Observeru Svět, v němž dnes žijeme: Hluší a slepí vůči svému kulturnímu dědictví učinil poznámku jeden čtenář, že se problémem dobře zabývá jedna česky vydaná kniha od Umberta Eca, napsal k tomu Jan Vaněk:

  Vážený pane Čulíku

  je smutné, protože anatematické celému duchu Britských listů, ale zároveň pro mnohé jejich čtenáře jaksi charakteristické, že ten čtenář, doporučující "knížku od Umberta Eca: Historie estetiky ve stredovekem umeni (nebo tak nejak se jmenuje). (...) Vydalo tusim nakladatelstvi Pragma" vědomě a lhostejně šíří nepřesnosti a polopravdy. Mohl se věnovat chvilku hledání v internetovém katalogu Národní knihovny (www.nkp.cz). Dotyčná kniha se správně jmenuje Umění a krása ve středověké estetice a vyšla r. 1998 v nakladatelství Argo (splést si TOHLE s Pragmou je, alespoň pro člověka se základní orientací na českém knižním trhu, jako splést si Evru Kantůrkovou s Halinou Pavlovskou...)

  Na omluvu čtenáře dodejme, že dopis zcela jistě koncipoval jen jako informaci pro redaktora Britských listů a proti jejímu zveřejnění neprotestoval, neboť - stejně jako editor BL - dospěl k názoru, že publikace té informace je užitečná. Nicméně se Britské listy omlouvají za nepřesnost v anotaci a děkují Janu Vaňkovi za upřesnění.

 • Proč selhala transformace české ekonomiky? Prostřednictvím Britských listů zveřejňujeme exkluzivní materiál poradce odborů makroekonoma Miloše Picka. Nedostanete v něm odpovědi na nejnaléhavější otázky dneška, avšak Pickova argumentace vás přivede k  zamyšlení. Zde ukázka:

  "Rentabilita vlastního jmění větších podniků (se 100 a více pracovníky) činila v roce 1998 pět procent a v roce 1999 bude podle odhadů obdobná. Přesto je reálná úroková míra z nových bankovních úvěrů nadále (v třetím čtvrtletí roku 1999) - i po jejich předchozím více než ročním snižování - o polovinu vyšší než tato rentabilita, ačkoliv podniky jsou u nás většinou podkapitalizovány a tedy jsou na úvěrech nadměrně závislé. Podíl ztrátových podniků dosahuje setrvale asi jedné třetiny a jejich ztráta dosahuje asi poloviny v poměru k zisku vyprodukovanému ziskovými podniky.

  Pickův text obsahuje množství obrázků a grafů, a proto ho nemáme možnost ho rychle zveřejnit přímo na serveru Britských listů (nemáme dosud možnost zveřejňovat na serveru Internet Servisu obrázky). Pickovu analýzu proto naleznete zde.

 • Jak Britské listy vyšetřuje policie kvůli tomu, že přetiskly loni v březnu provolání Romského národního kongresu v Hamburku, rozšířené tiskovou službou RomNews Network, se můžete dočíst zde, případně zde v angličtině v časopise Central Europe Review.

 • O vážném, nekvalifikovaném zásahu českého parlamentu proti okruhu ČT 2 (parlament navrhuje převést lokální a regionální komerční vysílatele na ČT 2) se můžete dočíst na tomto místě.

 • Obrázek, jak Viktor Kožený devastuje k velkému hněvu tamějších obyvatel křehkou ekologii Bahamských ostrovů stavbou hrubých prašných silnic, je zde, článek, který to vysvětluje, je tady.

 • Jak Češi myslí: Výbor z Britských listů. Výbor z Britských listů Jak Češi myslí (Milénium Publishing, Chomutov, 1999, 480 stran, 290 Kč, ISBN 80-86201-147) je znovu k dostání v internetovém knihkupectví Kosmas přímo na tomto místě, v pražském knihkupectví Fišer v Kaprově ulici, telefon/fax 02 232 07 33, případně přímo v nakladatelství Milénium na adrese avc@unl.pvtnet.cz, kde si knihu můžete objednat e-mailem i prostřednictvím úvěrové karty. (Bližší informace o obsahu knihy vyšly v BL na tomto místě.) - Pokud víte o dalších knihkupectvích, kde je kniha v prodeji, anebo o knihkupectvích, kde si myslíte, že by měla být v prodeji, dejte nám vědět.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • O vzrůstajícím vlivu partikulárních zájmů a PR agentur na česká média píše Jan Čulík anglicky v časopise Central Europe Review na tomto místě.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrychna adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.h tm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz/preh led.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|